Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейски зелен пакт: Стартира платформа на заинтересованите страни за нулево замърсяване  

Днес членовете на платформата на заинтересованите страни, обявена в Плана за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите“ се срещнаха за пръв път, за да започнат разработването на работната програма за периода 2022—2024 г., предназначена да спомогне за изпълнението на плана за действие. Платформата е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейския комитет на регионите.

Председателят на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция Апостолос Цицикостас заяви: „Замърсяването е основната свързана с околната среда причина за заболявания и преждевременна смърт по света и оказва въздействие върху климата, екосистемите, архитектурната среда и местните икономики. Замърсяването не спира на границите и засяга здравето и благосъстоянието на нашите местни общности. Като съпредседателстваме платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, ние поемаме ангажимент ЕС да работи в подкрепа на всеки град, регион и село. Местните и регионалните власти в Европа действат, за да защитят своите граждани и околната среда, но сега се нуждаят от пряка техническа и финансова подкрепа от ЕС, за да ускорят усилията си за постигане на нулево замърсяване.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: „Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване играе важна роля в изпълнението на нашия план за действие. Предстои ни още много работа. Приканваме всички заинтересовани страни да разработят и споделят добри практики и да търсят полезни взаимодействия с други подходящи инициативи, било то Европейския пакт за климата, Платформата на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика или други."

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване ще спомогне за изпълнението на водещите инициативи и действия, определени в Плана за действие за нулево замърсяване, като:

  • обедини участници от различни общности и области на експертен опит за справяне с взаимосвързани предизвикателства, напр. укрепване на съвместна програма в областта на околната среда и здравето;
  • определи обща визия за това как да се постигнат целите за нулево замърсяване. 
  • Марике Шутен (Нидерландия/Зелените), член на Общинския съвет на Нювехейн и докладчик на КР по становището „План за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ и Патрик Чайлд , заместник генерален директор, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия.

Основна информация:

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване има за цел ефективно да интегрира програмата за нулево замърсяване и изпълнението на плана за действие на ЕС за нулево замърсяване . Тя ще обедини заинтересовани страни и експерти от различни области на политиката, като здравеопазване, селско стопанство, научни изследвания и иновации, транспорт, цифровизация и околна среда. Целта на платформата е да се създаде съвместна ангажираност, да се насърчава сътрудничеството и да се създават благоприятни условия за интегрирани решения за максимално увеличаване на полезните взаимодействия с усилията за декарбонизация и възстановяване след COVID-19. Платформата е съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейския комитет на регионите(КР).

В ЕС над 100 града все още не отговарят на стандартите на Съюза за качество на въздуха. Според последните оценки на ЕАОС през 2019 г. 307 000 души в ЕС са загинали преждевременно поради излагане на замърсяване с фини прахови частици. Най-малко 58 % или 178 000 от тези смъртни случаи е можело да бъдат избегнати, ако всички държави – членки на ЕС, бяха достигнали новите равнища за качеството на въздуха от 5 µg/m³, определени от СЗО.

По отношение на водите седем столици в ЕС не отговарят на минималните изисквания за качество на водата. Осигуряването на подходящо пречистване на отпадъчните води ще изисква инвестиции в размер на над 200 милиарда евро през следващите години ( )..

За контакт:

David Crous

тел.: +32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Споделяне :