Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Можете да разчитате на нас“ – встъпително изказване на председателя на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц и първия заместник-председател Марку Маркула  

Последният доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата беше смразяващо четиво: трябва да направим много повече, за да избегнем катастрофалните последици от изменението на климата. С настоящия темп температурите в световен мащаб ще се покачат с 3°C до 2100 г., което ще навреди на биологичното разнообразие, а тежките климатични условия ще засегнат милиони хора по целия свят. В действителност сме твърде далеч от постигането на целта на Парижкото споразумение за под 2 C.

COP24 в Катовице трябва да ускори усилията ни, като затвърди първо ангажиментите ни – чрез създаването на стриктен „правилник“ и финансиране за климата – и, второ, партньорствата ни, за да можем да създадем по - приобщаващо глобално управление, в което да участват всички равнища на управление, гражданското общество и предприятията.

В момент, в който националните интереси вземат предимство пред международните задължения, е нужна повече амбиция. ЕС е поел ангажимент за намаляване на парниковите газове до 80 % от равнищата през 90-те години до 2050 г. и неотдавна предложи дългосрочна стратегия за въглеродно неутрална Европа до 2050 г. – нещо, за което нашият Комитет, като асамблея на 350 местни и регионални органа в ЕС, призовава от 2015 г. насам. Това е същата цел, която според доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата трябва да се постигне, за да може повишението на температурите да остане под 1,5°C.

За местните и регионалните лидери екологизирането на икономиките ни, изчистването на въздуха, повишаването на енергийната ефективност на домовете ни и гарантирането на устойчиво снабдяване със здравословни храни е разумна стъпка не само от екологична, но и от икономическа гледна точка. Според оценките в публикувания наскоро Доклад за новата икономика, съобразена с климата, дръзките мерки за борба с изменението на климата могат да донесат икономически ползи в размер на поне 26 млрд. щ.д. в световен в план до 2030 г.

Градовете и регионите отдавна се подготвят за действие: тази година отбелязваме 10-ата годишнина от основаването на Конвента на кметовете – инициатива, в рамките на която местни и регионални власти доброволно поемат ангажимент да преизпълнят целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Днес към това движение, започнало „от долу нагоре“ и превърнало се в глобално, са се присъединили над 7 500 градове. На поднационално равнище иновациите и амбициите продължават да тласкат напред глобалните действия в областта на климата.

И въпреки това – макар че ролята на местните и регионалните власти беше призната в Париж – все още не сме постигнали достатъчен напредък в създаването на истински приобщаваща глобална система за управление на климата. Миналогодишното председателство на COP от Фиджи подготви почвата за това местните и регионалните власти, гражданското общество и предприятията да могат да оказват влияние върху процеса в рамките на ООН във връзка с изменението на климата. Този диалог „Таланоа“ трябва не само да продължи, но и да се засили, тъй като свидетелства за факта, че с по-голямо приобщаване можем да повишим амбициите. Този процес е жизненоважен за успеха на COP24.

Нуждаем се от справедлив, реалистичен и прозрачен „правилник“ за климата, с помощта на който да се следят емисиите на парникови газове, да се докладват усилията за опазване на климата и да се поемат ангажименти за това колко ресурси индустриализираните държави ще предоставят на по-бедните страни , за да им помогнат да намалят емисиите си и да се адаптират към една по-топла планета. Това е изключително важно и трябва да насърчаваме всички региони и градове по света да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие, като работят активно в рамките на платформата на ООН на водещите градове в изпълнението на ЦУР и други подобни инициативи.

Затова е крайно време да се въведат „местно и регионално определените приноси“ в допълнение към „национално определените приноси“ , за да се демонстрира, че носим отговорност да се борим с изменението на климата, и за да се поддържа мотивацията на местно и регионално равнище. Това ще ни помогне да преодолеем разминаването между настоящите ангажименти на страните и намаляването на емисиите на CO2, което е необходимо, за да се обърне глобалното затопляне.

Оценяването на отделните приноси означава също така да се помогне на изоставащите региони и градове. Индустриализираните страни трябва да спазват своите финансови ангажименти да подкрепят развиващите се и по - уязвимите страни и региони.

Много региони в Европа от дълго време са зависими от въглищата и се нуждаят от подкрепа, за да осъществят преход към нисковъглеродна икономика. Според оценките на Европейската комисия въгледобивът осигурява 185 000 работни места в 12 държави – членки на ЕС, но също така има потенциал за създаване на 900 000 работни места до края на следващото десетилетие в области като енергията от възобновяеми източници.

Преходът към нисковъглеродна икономика се нуждае от внимателно планиране, техническа подкрепа и регионални инвестиции, за да се гарантира, че регионалните икономики са защитени. В Европа трябва да укрепи съвместното изготвяне на политиката на ЕС за околната среда – област, която е от компетентността на местното и регионалното равнище на управление. Регионалните инвестиции на ЕС – т.нар. политика на сближаване – не трябва да се намаляват, а напротив, да се увеличават, за да могат регионите и градовете да смекчат последиците от изменението на климата, да се адаптират към тях и да повишат климатичната устойчивост на своите икономики.

Тазгодишните преговори в Катовице са изключително важни за полагането на основите на стриктен „правилник“, с помощта на който да се избегне повишаването на температурите над 1,5°C. Мотото на полското председателство на COP24 е „Да се променим заедно“: това е постижимо, ако всички покажат необходимата политическа смелост и положат херкулесовски усилия. Това означава да трансформираме глобалното управление на климата, така че местните и регионалните власти реално да заемат мястото си на масата за преговори, за да се преодолее разминаването между поетите ангажименти и реално постигнатите резултати в областта на климата.

Времето изтича, светът е отправил поглед към нас и затова всички заедно трябва да положим повече усилия и да действаме по-бързо. Можете да разчитате на нас.

_____________

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023