Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Трябва да действаме сега и заедно“ ‎ Местните и регионалните лидери определят визията за постигане на Европейски зелен курс  
КР ще създаде Форум на градовете и регионите, Европейската комисия и държавите членки ще прилагат Зеления курс

Европейският комитет на регионите (КР) заяви своите искания относно Европейския зелен курс, който според него е необходим, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. От енергетиката до мобилността, селското стопанство, биологичното разнообразие, цифровизацията и кръговата икономика — Комитетът твърди, че ако Европа иска да отговори на извънредната ситуация по отношение на климата, Зеленият курс се нуждае от ясен план за действие с измерими цели, целенасочени действия и подходящо финансиране, изготвено съвместно с местните и регионалните власти.

По време на дебат с участието на новоназначения изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия за Европейския зелен курс Франс Тимерманс КР призова ЕС да задържи глобалното затопляне под 1,5 °C, като създаде амбициозен законодателен и финансов пакет от мерки, който подкрепя всички региони и градове при осъществяването на прехода и поставя устойчивостта в центъра на всички политики. В наскоро приета резолюция в Брюксел Европейската комисия оповести на 11 декември плановете си за Зелен курс, призова ЕС да включи в законодателството си ангажимента за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като обнови целите си в областта на енергетиката, климата и околната среда, и предложи достатъчно финансиране в подкрепа на регионите и градовете.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Не може да продължаваме да затваряме очите си пред извънредната ситуация в областта на климата. Европейският зелен курс е последната възможност за Европа да се докаже надеждна, да спази международните си ангажименти и да предложи ясен път към въглеродна неутралност до 2050 г. ЕС трябва да екологизира всички свои политики и инвестиции, като гарантира справедлив преход, който подкрепя всеки регион и град. Местните и регионалните власти трябва да бъдат пълноправни партньори и участници, подкрепяни с реални инвестиции. Сегашните предложения за бюджета на ЕС, включително съкращенията на средства за политиката на сближаване, ще подкопаят усилията на регионите и градовете за ускоряване на действията в областта на климата. Времето изтича, не трябва да бездействаме, а да действаме заедно. Ако преходът към зелена икономика не започне от градовете и регионите, той никога няма да започне“.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс предупреди за опасността от бездействие и каза: „Всички равнища на управление ще трябва да изпълнят своята роля, ако искаме да успеем и изградим нашето общо бъдеще: това не е по силите на нито едно национално правителство поотделно. Градовете и регионите играят огромна роля във фундаменталните промени, които Зеленият курс ще донесе на нашето общество. От транспорта без емисии до опазването на биологичното разнообразие, от енергийната ефективност на сградите до екологизирането на градовете и повторното залесяване, ние се нуждаем от всеки един от Вас. Няма да постигнем целите на Зеления курс без местните и регионалните власти“.

Младите политици на изборни длъжности споделят своите искания

По време на дебата в пленарна зала млади политици на изборни длъжности представиха исканията си за Европа пред изпълнителния заместник-председател Тимерманс и председателя Ламберц. Представител на програмата „Млади политици на изборни длъжности, заедно за климата“ Марина Греч , член на Градския съвет на Корми, Малта, каза: „Ние, младите лидери, работим усилено в нашите местни общности, за да осигурим сигурно и устойчиво бъдеще за нас и нашите деца. Обединени — ние сме представители на различни партии и европейски държави. Ако аз днес, на 19 години, мога да предприема действия и да застана тук пред Вас, за да изразя мнението си, значи и Вие можете“.

Тази седмица КР ще присъства на срещата на високо равнище по въпросите на климата (COP25) в Мадрид, за да се застъпи за ролята на градовете и регионите за ускоряване на действията в областта на климата.

Можете да видите пълнен запис на дебата тук . Снимки от пленарното заседание може да видите тук .

Зеленият курс в партньорство с местните и регионалните власти: ключови препоръки

По-големи цели и амбиции на ЕС

Ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C, правно задължение на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. и повишаване до 2030 г. на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове на поне 55 %, целта за енергийна ефективност на 40 % и целта за енергия от възобновяеми източници на 40 %.

Цели във връзка с отпадъците до 2030 г.: рециклиране на битовите отпадъци на 70 %, намаляване на хранителните отпадъци с 50   % и цел от 5 % за депониране.

Интегриране на устойчивостта, работа с местните и регионалните власти

Ясен план: Зелен курс с измерими цели, целенасочени действия и финансиране, изготвени съвместно с градовете и регионите в рамките на изпълнението на ЦУР на ООН. Напредъкът следва да бъде наблюдаван чрез процеса на ЕС за състоянието на Съюза.

Започване на многостепенни диалози по въпросите на климата и енергетиката: привличане на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата и разработване на принос, определен на местно и регионално равнище.

Форум за Новия зелен курс: КР ще създаде Форум на местните и регионалните власти за сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки с цел преглед на изпълнението на Зеления курс.

Устойчив ЕС: интегриране на устойчивостта във всички политики на ЕС, макроикономически приоритети и финансови инструменти, Европейския семестър и бюджета на ЕС за периода след 2020 г.

Търговия: оценка на търговските споразумения на ЕС спрямо целта за намаляване на емисиите на парникови газове и устойчивостта.

Устойчиви селскостопански практики: увеличаване на финансовата помощ за практики, оказващи благоприятно въздействие върху климата в двата стълба на общата селскостопанска политика (ОСП).

Мобилност: мерки на равнище ЕС за гарантиране на по-равнопоставени условия на конкуренция, включително преразглеждане на данъчния режим на някои горива.

Екологичен преход: призовава за разработването на Осма програма за действие за околната среда, съобразена със Зеления курс; ЕС се нуждае от по-амбициозни цели в областта на качеството на въздуха и водите, опасните химикали и пестицидите, за да постигне целта си за нулево замърсяване.

Финансиране на Зеления курс

Нови средства: подкрепа за данъка върху въглеродните емисии на границите, разширяване на системата за търговия с емисии и данъчно облагане на авиационното гориво.

Фонд за справедлив преход: нови средства в допълнение на средствата за политиката на сближаване на ЕС.

Екологосъобразен бюджет на ЕС след 2020 г.: заделяне на най-малко 30 % за действия в областта на климата и биологичното разнообразие и спиране на субсидиите за изкопаеми горива; средствата за политиката на сближаване остават същите.

Извънредни средства: финансова подкрепа за Зеления курс, ако бюджетът на ЕС не е договорен до 2020 г.

Държавна помощ: увеличаване на равнището на допустимата държавна помощ и адаптиране на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, така че да насърчава горивата, отделящи малки количества емисии.

Трябва да се премахнат субсидиите, помощите и подпомагането от страна на ЕС, които вредят на околната среда.

Финансиране на санирането на жилища: призовава за план за действие на ЕС за достъпни жилища за борба с енергийната бедност, заедно с амбициозен план за финансиране на санирането на жилища.

Комуникация с гражданите

Конференция за бъдещето на Европа: Европейската комисия и КР трябва да организират граждански диалози с акцент върху Зеления курс и климатичните промени.

За контакт: PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023