Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Отключване на потенциала на местните енергийни общности  
Европейският комитет на регионите призовава за премахване на съществуващите пречки, които възпрепятстват пълното разгръщане на местните енергийни общности в Европа

Местните и регионалните власти са ключови участници, когато става въпрос за напредък на Европа при постигането на нейните цели в областта на енергетиката и климата. Производството на енергия на местно равнище е от решаващо значение за насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници, разпространението на енергийната демокрация и намаляването на енергийната бедност. Днес около 50 милиона домакинства в Европа срещат затруднения при постигането на подходящо отопление ( Обсерватория на енергийната бедност ). За постигане на целите на ЕС за 2030 г., договорени в Париж , са необходими допълнителни инвестиции в размер на около 180   млрд. EUR годишно, включително намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % (спрямо нивата от 1990 г.).

Предвид факта, че различните аспекти на пакета на ЕС за чиста енергия се оформят постепенно, и две седмици след стратегията на Европейската комисия за постигане на въглеродна неутралност през 2050 г., Европейският комитет на регионите прие становище с препоръки за пълното разгръщане на местните енергийни общности, включително енергийни кооперации.

Членовете приеха становището на Мариана Гъжу (Румъния/ПЕС) относно Модели на ангажираност с енергийните въпроси на местно равнище и ролята на местните енергийни общности в енергийния преход в Европа . Европейските градове и региони отбелязват, че енергийните общности все още се сблъскват с много пречки пред развитието си, като например възпрепятстване на националните правни рамки, ограничен достъп до националните електроенергийни мрежи и необходимост да финансират и да се справят с противоречиви схеми за подкрепа между държавите членки, както и обща липса на политическа подкрепа.

Кметът на Кумпъна в румънския окръг Констанца Мариана Гъжу (Румъния/ПЕС) каза: „Вярваме, че бъдещето на енергийното производство е в ръцете на гражданите. Трябва да гарантираме, че местните енергийни общности могат да допринесат в пълна степен за децентрализацията и демократизацията на енергийните системи и да насърчат устойчивото икономическо и социално развитие на местно равнище. Местното производство, разпределение и потребление на енергия са от ключово значение за борбата с енергийната бедност“.

Градовете и регионите изискват опростени правила и административни процедури за малките производители на енергия от възобновяеми източници и местните енергийни общности, за да се гарантира, че те не са изправени пред дискриминационни административни тежести или разходи спрямо установените енергийни дружества.

Членовете призовават за по-тясно сътрудничество между ЕС и регионалните и енергийните политики на държавите членки. Те припомнят, че рационализирането на различните схеми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници е от съществено значение за постигане на целите на енергийния съюз и тези на Парижкото споразумение, както и на целите на ООН за устойчиво развитие.

Асамблеята на ЕС на градовете и регионите настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да осигурят по-добро планиране и дългосрочни инвестиции в проекти за енергия от възобновяеми източници, с гарантирани механизми за финансова подкрепа, така че местните енергийни собственици да могат да бъдат поставени на по-сигурна основа.

Във връзка с това КР призовава държавите членки да създадат специални схеми за финансово подпомагане за местните енергийни общности, особено по време на етапите на планиране и стартиране на проектите. Градовете и регионите в ЕС препоръчват преобразуване на субсидиите в заеми, гаранции или възможности за изгодни заеми с опростен достъп до технически данни и насоки относно стартирането, финансирането и изпълнението на проекти на общностите и иновативни структури на собственост.

Представителите на местните и регионалните власти призовават всички равнища на управление да подобрят информацията за гражданите относно потенциала на местните енергийни общности и възможностите за участие в тях. Членовете приветстват позоваването на ролята на местните енергийни общности в неотдавнашното законодателство на ЕС, но искат по-голяма яснота и общи правила, за да се извлече пълният им потенциал.

Членовете на КР препоръчват на местните и регионалните власти в цяла Европа да идентифицират енергийните общности и да подкрепят тяхното развитие чрез консултантски услуги.

Контекст

Европейският комитет на регионите разгледа различните аспекти на пакета за чиста енергия в следните становища:  

Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия , докладчик Мишел Льобрюн (Белгия/ЕНП), член на Общинския съвет на Вироанвал (април 2016 г.).

Управление на Енергийния съюз и чиста енергия , докладчик Бруно Хранич (Хърватия/ЕНП), кмет на Видовец (юли 2017 г.).

Енергийна ефективност и сгради , докладчик Михил Рейсберман (Нидерландия/АЛДЕ), член на Изпълнителния съвет на провинция Флеволанд (юли 2017 г.).

Енергия от възобновяеми източници и вътрешен пазар на електроенергия , докладчик Дайва Матониене (Литва/ЕКР), член на Градския съвет на Шяуляй.

Обсерваторията на ЕС на енергийната бедност (EPOV) е 40-месечен проект, който започна през декември 2016 г. Основната ѝ мисия е да предизвика преобразяваща промяна в познанията за степента на енергийна бедност в Европа, както и новаторски политики и практики за борба с нея.

Европейска комисия (март 2018 г.). Около 180 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно са необходими за постигане на целите на ЕС за 2030 г., договорени в Париж, включително намаляване с 40 % на емисиите на парникови газове.

Снимки от пленарната сесия може да намерите тук .

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Церемония по връчване на наградите на Европейската седмица за намаляване на отпадъците на 25 юни 2020 г.
Церемония по връчване на наградите на Европейската седмица за намаляване на отпадъците на 25 юни 2020 г.
18.06.2020