Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. следва да направляват възстановяването на Европа  

Липсата на ясни позовавания на ЦУР и липсата на участие на градовете и регионите в националните планове за възстановяване биха могли да компрометират капацитета за преодоляване на пандемичната криза

Европейските местни и регионални лидери призовават целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации да бъдат поставени отново на челно място в дневния ред на Европейския съюз, като отправят искане към институциите на ЕС и държавите членки да гарантират тяхното изпълнение до 2030 г. В становище , прието днес на пленарната си сесия, Европейският комитет на регионите (КР) подчертава, че пандемията от COVID-19 показа значението на устойчивото развитие и че ЦУР могат да спомогнат за развитието на последователна и цялостна визия в рамките на Next Generation EU . В неотдавнашно проучване на КР обаче се отбелязва липсата на изрично и прозрачно позоваване на ЦУР на ООН в много национални планове за възстановяване и устойчивост.

Настоящата пандемия и очакваните икономически, социални и екологични последици от нея ясно показват спешна необходимост от подкрепа за „локализирането“ на ЦУР, за да може възстановяването да бъде по-справедливо и да се избегнат бъдещи здравни кризи. ЦУР следва да помогнат на държавите членки да възстановят икономиките си и да осъществят цифровия и екологичния преход по места. В неотдавнашно проучване, възложено от КР , обаче се посочва, обезпокоителната липса на участие на регионите и градовете в националните планове за възстановяване, като в много случаи липсват ясни позовавания на ЦУР, което намалява възможността за общо разбиране на плановете.

Рикардо Рио (Португалия/ЕНП), докладчик и кмет на Брага, заяви: „ Целите за устойчиво развитие почти изчезнаха от посланията на ЕС: липсва всеобхватна стратегия и ефективно интегриране или координиране на ЦУР във вътрешното управление на Европейската комисия.

Тази констатация е още по-впечатляваща на фона на продължаващото нарастване на ангажираността на местните и регионалните власти по отношение на ЦУР. Предварителните резултати от съвместното проучване на ОИСР и КР ясно показват, че местните и регионалните власти са ефективно ангажирани с устойчивото възстановяване въз основа на ЦУР. 40 % от респондентите са заявили, че са ги използвали преди пандемията и са започнали да ги използват за справяне с възстановяването, а 44 % планират да направят това, за да се възстановят от COVID-19. Това е отлична възможност за всички създатели на политики да излязат по-силни от тази криза и аз, заедно с ОИСР, активно ще се застъпвам за това на равнище ЕС.“

По оценки на ОИСР 65 % от 169-те конкретни цели на 17-те ЦУР не могат да бъдат постигнати без участието или координацията с местните и регионалните власти. Освен това резултатите от ново съвместно проучване на КР и ОИСР показват, че 60 % от местните и регионалните власти считат, че пандемията от COVID-19 е повишила увереността, че ЦУР могат да спомогнат за възприемането на по-цялостен подход за възстановяване. Във връзка с това КР изразява съжаление, че ЦУР постепенно загубиха място в посланията на ЕС. Фактът, че им се отрежда по-малко значение в изготвянето на политиките на ЕС застрашава техните шансове за изпълнение до 2030 г.

Членовете на КР призовават европейските лидери да бъдат амбициозни и последователни в своите вътрешни и външнополитически програми и да декларират с една ясна цел, че ЕС трябва да бъде лидер и явен водач в изпълнението на ЦУР на всички равнища на управление. В становището се посочва, че целите за устойчиво развитие следва да осигурят съгласувана рамка за всички политики на ЕС и да спомогнат за привеждането в съответствие на приоритетите на всички програми за финансиране. Въпреки това понякога връзката между целите на ООН и основните европейски инициативи като новата промишлена стратегия изглежда слаба. Освен това Комитетът призовава Европейската комисия да използва следващата годишна стратегия за устойчив растеж за 2022 г., за да включи официално ЦУР в европейския семестър, да обвърже по-добре ЦУР и Механизма за възстановяване и устойчивост (крайъгълния камък на Next Generation EU) и изрично да потвърди ЦУР като начин ЕС да изгради устойчиво възстановяване.

Местните и регионалните лидери отправиха искане към Европейската комисия да поднови многостранната платформа на ЕС по въпросите на ЦУР или да създаде друга платформа за диалог, която да се ползва с влияние и структурирано проследяване с цел насърчаване на експертните знания на всички различни заинтересовани страни от публичните и частните институции във връзка с Програмата до 2030 г. и предоставяне на непосредствени консултации на Комисията.

Докладчикът г-н Рио отправи призив към изтъкнати политици на ЕС още във вторник, когато взе думата на Икономическия форум в Брюксел, 2021 г. — водещата годишна икономическа проява на Европейската комисия, заедно с председателя Фон дер Лайен и германския канцлер Ангела Меркел.

Обща информация:

КР и ОИСР проведоха съвместно проучване в периода между май и средата на юни 2021 г. относно ЦУР като рамка за възстановяване от COVID-19 в градовете и регионите. Проучването включваше 86 отговора от общини, региони и посреднически организации в 24 държави от ЕС плюс няколко други държави от ОИСР и държави извън ОИСР. Предварителните констатации бяха представени във вторник по време на четвъртото издание на кръглата маса „Градовете и регионите за ЦУР“ — двудневна онлайн проява, посветена на ЦУР като рамка за дългосрочни стратегии за възстановяване от COVID-19 в градовете и регионите. Документът е на разположение тук .

КР прие едно първо становище относно „Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г.“ през 2019 г., Арнолдас Абрамавичиус (Литва, ЕНП), член на Общинския съвет на Зарасай.

През ноември 2020 г. Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията „Изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие — всеобхватен подход“ .

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
30.11.2022