Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете в ЕС желаят по-тесни връзки с децентрализираните администрации и местните органи на управление на Обединеното кралство  

Европейският комитет на регионите призовава за по-добро признаване на ролята на местните и регионалните власти в Споразумението за търговия и сътрудничество.

Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, приветства амбицията на Комитета на регионите и неговите членове за сътрудничество с Обединеното кралство на местно и регионално равнище, макар и в рамките на вида Брексит, избран от правителството на Обединеното кралство.

Комисар Шефчович, който наблюдава прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество (СТС) между ЕС и Обединеното кралство, което влезе в сила през 2021 г., се изказа на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) на 27 април. Впоследствие членовете на КР приеха становище, в което призовават ЕС „да се преодолее липсата на териториална задълбоченост“ в СТС чрез включване на местните и регионалните власти в мониторинга на споразумението, а контактната група „КР-Обединено кралство“ да бъде призната за официален партньор на поднационално равнище между местните и регионалните власти в ЕС и Обединеното кралство. В препоръките също така се призовава ЕС да добави към вече заделените 5,4 милиарда евро за подкрепа на регионите, които са най-силно засегнати от смущенията в търговията, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Комисар Шефчович заяви: „Въпреки че Комитетът няма официална роля по отношение на международните споразумения на ЕС, вратата на Комисията винаги е отворена за изслушване на гледната точка на регионите. Очакваме да продължим проведения през последните две години редовен обмен с контактната група на Комитета за Обединеното кралство, докато осъществяваме напредък по отношение на прилагането на СТС. Вече работим по оказване на подкрепа на хората и предприятията, които са най-силно засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС. Например инициативата Peace+ помага за финансирането на проекти в Северна Ирландия и граничните графства, които са насочени към помиряване на общностите и допринасяне за мира. Заедно със съфинансирането от Ирландия и Обединеното кралство, финансирането по линия на програмата Peace + ще възлиза в размер на повече от 1 милиард евро.“

Апостолос Цицикостас (Гърция/ЕНП), председател на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония, заяви: „Въпреки Брексит се запазват силни връзки между ЕС и Обединеното кралство и желание за запазване и развитие на отношенията в области от взаимен интерес, като например борбата с извънредната ситуация в областта на климата и адаптиране на целите за устойчиво развитие към местните условия. Европейските местни и регионални власти искат да могат да изразяват позицията си в рамките на Съвета за партньорство между ЕС и Обединеното кралство. Тъй като разбираме вътрешните политически причини, поради които Обединеното кралство не успя да даде гласност на местната демокрация в рамките на Съвместния съвет за партньорство, и изразяваме съжаление във връзка с това, насърчаваме Европейската комисия да коригира този пропуск, като организира структурирана консултация с местните и регионалните власти чрез Европейския комитет на регионите, когато се разглежда тема с териториално въздействие.“

Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП), кмет на окръг Clonmel Borough, председател на ирландската делегация в КР и докладчик относно „Укрепване на отношенията между ЕС и Обединеното кралство на поднационално равнище и преодоляване на териториалното въздействие от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС“, заяви: „Брексит ще окаже отрицателно въздействие върху териториалното сътрудничество, което в продължение на десетилетия създаде отлични отношения между градовете и регионите на Европейския съюз и Обединеното кралство. Призоваваме както Европейската комисия, така и правителството на Обединеното кралство да признаят контактната група „КР-Обединено кралство“ за официален партньор на поднационално равнище в Споразумението за търговия и сътрудничество. Знаем, че градовете и регионите продължават да намират нови начини за поддържане и развитие на отношенията и това е очевидно чрез програми за обмен, двустранно сътрудничество, мрежи и сдружения на ЕС. Тези отношения са необходими за преодоляване на общи предизвикателства, които не признават граници, като например културата, устойчивото управление на моретата и изпълнението на целите за устойчиво развитие на местно и регионално равнище. Горещо приветстваме това непрекъснато сътрудничество.“

В резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит са заделени 5,4 милиарда евро за покриване на търговските загуби и въздействието върху морските гранични региони и за рибарството. В становището на КР, изготвено от съветник Мърфи, се призовава за увеличаване на резерва, удължаване на периода на допустимост и оценки на въздействието върху определени сектори и региони. В неотдавнашно проучване, възложено от КР — „Нови търговски и икономически отношения между ЕС и Обединеното кралство: въздействие върху регионите и градовете“ — се прави заключението, че последиците са „асиметрични“, но в доклада също се констатира, че „почти всички региони в ЕС са засегнати в поне един от основните сектори на специализация на ЕС по отношение на Обединеното кралство“.

За контакт:

Андрю Гарднър

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022