Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Дръвчета за живот“: призив към градовете и регионите да се включат ‎ в ангажимента на ЕС за засаждане на 3 милиарда дръвчета до 2030 г.  

На 17 февруари председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Апостолос Цицикостас и новият председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зеленият пакт на местно равнище“ Ката Тюту поставиха началото на инициативата „Дръвчета за живот“, като отправиха призив за действие към всички членове на КР, но и към градовете и регионите в целия ЕС, и ги приканиха да споделят за своето участие в текущи проекти и за новите си ангажименти в областта на повторното залесяване и екологизирането на градските райони. Инициативата „Дръвчета за живот“ е част от кампанията на КР „Зеленият пакт на местно равнище“.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „Имаме удоволствието да Ви съобщим, че инициативата „Дръвчета за живот“ вече е факт. Приканваме нашите членове да споделят в какви инициативи за засаждане на дръвчета участват техните делегации и те самите, като попълнят анкетата по темата. Чрез своето участие ще имате възможност да демонстрирате водещата роля на европейските местни и регионални власти в изграждането на по-екологосъобразно и по-устойчиво бъдеще за нашата планета.“

Заместник-кметът на Будапеща Ката Тюту, която неотдавна стана председател на комисия ENVE на КР и на работната група „Зеленият пакт на местно равнище“, сподели: „За нас, гражданите на Будапеща, дърветата са важни с всички свои ценни свойства – те не само улавят въглероден диоксид, но и абсорбират прахови частици, осигуряват сянка в горещите летни дни и освобождават водни пари в атмосферата. Превърнахме ги в приоритет, като създадохме и регистър за дърветата като част от нашия мониторинг на целите за устойчиво развитие. Екологизирането на градските райони е нещо конкретно, което всички ние можем да направим, за да се борим със замърсяването на въздуха, да спрем загубата на биологично разнообразие и да направим градовете ни по-приятни за живеене. Необходими са и други, дори по-малки действия за спиране на кризата в областта на климата и биологичното разнообразие.“

За да се присъедините към „Дръвчета за живот“, попълнете кратката онлайн анкета. Дръвчетата трябва да са засадени или поникнали след 20 май 2020 г., като се спазват насоките за съобразено с биологичното разнообразие залесяване, избягва се неподходящо залесяване на уязвими местообитания като торфища и влажни зони и по възможност се дава приоритет на местните дървесни видове и на сортове, екотипове и произход, с които се отговаря на необходимостта от устойчивост спрямо изменението на климата. Тук можете да намерите насоките и критериите за участие.

Призивът за действие „Дръвчета за живот“ е насочен към всички, и по-специално към членовете на КР – те се приканват да засадят дърво в своя регион, град или село по време на Зелената седмица на ЕС през 2022 г., за предпочитане на 30 май 2022 г. и не по-късно от 5 юни 2022 г., и да споделят снимка, за да популяризират всяка проява на ангажираност и да демонстрират принос към повторното залесяване на Европа.

КР ще насърчава и ще дава видимост на всички споделени прояви на ангажираност, като утвърждава посланието, че глобалното затопляне е глобално предизвикателство, което се нуждае от решения на местно равнище.

Усилията на градовете и регионите в рамките на инициативата „Дръвчета за живот“ ще бъдат отчетени пряко сред действията за изпълнение на ангажимента за 3 милиарда допълнителни дръвчета и ще допринесат за новата стратегия на ЕС за горите за 2030 г.

Призивът за действие последва съобщението, което председателят на КР Апостолос Цицикостас и европейският комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс отправиха в съвместно писмо през октомври 2021 г.

Контекст

„Дръвчета за живот“ е един от десетте призива за действие в рамките на кампанията на КР „Зеленият пакт на местно равнище“. Началото на „Зеленият пакт на местно равнище“ беше поставено през юни 2020 г. със създаването на работна група и с набор от инициативи в областта на комуникациите и на участието, които имат за цел да поставят градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата и да предоставят на местните и регионалните власти изпитани инструменти за участие и ускоряване на изпълнението на Европейския зелен пакт на всяка територия.

Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие горите са от съществено значение за нашето здраве и за благоденствието на планетата. Те са богати на биологично разнообразие и са от огромно значение в борбата с изменението на климата. Наред с другите ползи засаждането на 3 милиарда допълнителни дръвчета в целия ЕС ще помогне и за:

  • охлаждане на въздуха с между 2 °C и 8 °C, когато дръвчетата се засадят по стратегически начин в градските райони;
  • предоставяне на храна като плодове, ядки и листа; и
  • осигуряване на местообитания и защита на растенията и животните, което ще увеличи биологичното разнообразие в градовете.

За повече информация се свържете със секретариата на КР, отговорен за „Зеленият пакт на местно равнище“, на адрес: greendeal@cor.europa.eu.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023