Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Към COP 25 и европейски зелен курс: европейските градове и региони се включват  

Европейският комитет на регионите (КР) очаква срещата на високо равнище по въпросите на климата (COP25) в Мадрид като възможност да се признае официално ключовата роля на градовете и регионите на ЕС в стратегическото управление на климата и да се гарантира адекватното им участие в намаляването на емисиите на парникови газове. Делегацията на КР в Мадрид ще бъде ръководена от първия заместник-председател на Комитета Марку Маркула, заедно с председателя и заместник - председателя на комисия ENVE Кор Ламерс (ЕНП/NL) и Жан-Ноел Верфайи (RE/FR). Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на КР изтъкнаха също, че местното и регионалното равнище са от ключово значение за успеха на европейския зелен курс.

В дебат на високо равнище с Мари Тусен , член на ЕП (FR, Зелени/ЕСА), Янез Поточник , съпредседател на Международната група за устойчиво управление на ресурсите, създадена от ООН, и Дидърик Самсом , новият началник на кабинета на комисар Франс Тимерманс, членовете на комисия ENVE обмениха мнения относно начина, по който европейският зелен курс, предложен от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, следва да се прилага в партньорство с местните и регионалните власти. На следващата си пленарна сесия на 4 и 5 декември КР ще приеме резолюция относно „Европейския зелен курс“. Освен това Комитетът покани делегация от млади политици на изборни длъжности от целия ЕС в Брюксел, за да научат повече и да обменят мнения относно начините за ускоряване на действията в областта на климата на местно равнище.

„Приветстваме горещо европейския зелен курс, който за пръв път поставя устойчивостта в центъра на всички политики на ЕС. Курсът трябва да следва ориентиран към местните условия подход, за да се гарантира, че към предизвикателствата, пред които са изправени нашите градове и региони, се подхожда с подходящите инструменти, ресурси и финансиране. Като се имат предвид нашите области на компетентност и нашата близост до гражданите, ние се ангажираме да насочваме нашите политики в съответствие със зеления курс и да ги изпълняваме по места, в полза на нашата планета и нашите граждани“, заяви председателят на комисия ENVE Кор Ламерс .

25-ата конференция на страните по РКООНИК (COP25), която беше преместена от Сантяго де Чили в Мадрид, ще се състои между 2 и 13 декември 2019 г. В Мадрид КР ще бъде представляван от първия заместник-председател Марку Маркула (ЕНП/FI), председателя на комисия ENVE Кор Ламерс (ЕНП/NL, кмет на Схидам), заместник-председателя на комисия ENVE Жан-Ноел Верфайи (RE/FR, член на Департаменталния съвет на Нор), Бенедета Бригенти (ПЕС/IT, член на Общинския съвет на Кастелнуово Рангоне), Андрис   Грифроа (EA/BE, член на Фламандския парламент) и Тисе Стелпстра (ECR/NL, член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте). Съставът на делегацията беше обявен на заседанието на комисия ENVE на 21 ноември, на което главният преговарящ на ЕС по въпросите на климата на СОР25 в Мадрид Джейкъб Уърксман представи актуалното състояние на преговорите между страните по Парижкото споразумение.

Председателят на комисия ENVE Кор Ламерс заяви: „Извънредната ситуация в областта на климата и необходимостта от спешна декарбонизация на икономиката се превърнаха във въпроси от решаващо значение в политическия дневен ред в целия свят. Ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C спрямо нивата от прединдустриалния период изисква незабавни действия и широк преход в различните сектори към устойчива енергийна система с ниски емисии. Това изисква напълно нов подход. За да бъдат постигнати целите за устойчиво развитие, целите на Парижкото споразумение и целите в областта на биологичното разнообразие, са необходими интегрирани решения и тясно сътрудничество между всички равнища на управление и гражданското общество. Градовете и регионите се ангажираха с амбициозни цели по отношение на климата и поемат отговорност за намаляване на емисиите на парникови газове, например чрез инициативата „Конвент на кметовете за климата и енергетиката“.

На отделна церемония във връзка със заседанието на комисия ENVE в четвъртък, за носител на Наградата за трансформираща дейност за 2019 г. беше обявен португалският град Лусада. Неговата инициатива „Интегрирано образование за устойчивост“ беше избрана от жури от експерти заради потенциала ѝ да доведе до социално-културна, социално-икономическа и технологична трансформация на общността. Европейската награда за устойчиво развитие се организира от Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI), Страната на баските и град Олборг (Дания) и с подкрепата на КР и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Комисия ENVE обсъди и проектостановището относно „Към устойчиви квартали и малки общности — политика в областта на околната среда под общинско равнище“ (докладчик: Гаетано Армао , IT/ЕНП, заместник-председател на Изпълнителния съвет на област Сицилия, отговарящ за икономиката), което беше одобрено с единодушие и ще бъде гласувано на пленарната сесия през февруари 2020 г.

Допълнителна информация:

Политическите изявления на КР за COP25 се основават на следните становища от 2019 г.:

Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика , докладчик Микеле Емилиано (IT/ПЕС);

Устойчива Европа до 2030 г.: последващи действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, екологичния преход и Парижкото споразумение относно изменението на климата , докладчик Сирпа Хертел (FI//ЕНП);

Изпълнение на Парижкото споразумение посредством иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище , докладчик Витолд Степиен (PL/ЕНП);

Изпълнение на пакета за чиста енергия: националните планове в областта на енергетиката и климата като инструмент на подхода за местно и териториално управление в областта на климата, активната и пасивната енергия , докладчик Йозеф Рибани (HU/ЕНП);

Многостепенно управление и междусекторно сътрудничество за борба с енергийната бедност , докладчик Ката Тютьо (HU/ПЕС);

Интелигентни градове: нови предизвикателства за справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Осъществяване на ЦУР на практика , докладчик Андрис Грифроа (BE/ЕА);

Конвентът на кметовете след 2020 г. , докладчик Бенедета Бригенти (IT/ПЕС), което ще бъде прието на пленарната сесия през декември;

Политическите изявления на становището на Арндрю Купър (UK/EA) относно приноса към 24-ата конференция на страните по РКООНИК в Катовице все още не са загубили своята актулност, особено след заключенията от Катовице, в които страните се приканват да вземат под внимание резултатите от диалога „Таланоа“.

Ноемврийското заседание беше последното заседание на комисия ENVE по време на настоящия мандат на КР. Прочетете отчета в кроя на мандата .

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023