Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местното самоуправление призовава за по-амбициозно и устойчиво горско стопанство за борба с обезлесяването  

На юлската пленарна сесия Европейският комитет на регионите прие, почти единодушно, становището, изготвено от Роби Бивер , със заглавие Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб . Докладчикът по становището на КР призовава за строга схема на ЕС за сертифициране и информационна система, които да гарантират продукти от устойчиво горско стопанство и доставки по прозрачни вериги от държави извън ЕС.

„Горите са зелените бели дробове на нашата планета и трябва да се грижим за тях както за нашите бели дробове. Няма да постигнем нашите цели в областта на климата и биологичното разнообразие, ако не положим по-големи усилия за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб. Призоваваме Комисията да бъде по-амбициозна. Насърчаването не е достатъчно. Трябва да гарантираме, че в ЕС се потребяват продукти от вериги за доставки извън ЕС, които идват от устойчиви горски стопанства, тъй като голяма част от девствените гори се намират извън ЕС. Предотвратяването на загубата на гори може да донесе многобройни ползи за хората и екосистемите, включително опазване на биологичното разнообразие, намаляване на емисиите чрез поглъщане на въглерод и предоставяне на екосистемни услуги, които могат да стимулират устойчивия растеж. Градовете и регионите ще играят ключова роля за засилването на тези усилия“, заяви Роби Бивер (LU / ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург в Люксембург.

Докладчикът подчертава, че вносът на нашите предприятия, нашите действия като личности и избраните политики оказват голямо въздействие върху горите. Чрез обществените поръчки може значително да се повлияе на частния сектор да доставя продукти, произведени по по-устойчиви начини. Въвеждането в рамките на Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки на забрана за провеждане на обществени поръчки за продукти, свързани с обезлесяване, може да доведе до положителен ефект върху промотирането на продукти с нулево обезлесяване.

В становището се призовава за съгласуваност на политиките с цел привеждане в съответствие на усилията, целите и резултатите, постигнати от различните политики на ЕС, в една всеобхватна стратегия за устойчивост. Това включва Европейския зелен пакт с неговите две нови стратегии относно биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“, новата Обща селскостопанска политика, и всички международни ангажименти на ЕС, включително Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (ЦУР), Парижкото споразумение относно изменението на климата, търговската политика на ЕС.

„Когато ЕС води преговори по търговски споразумения, трябва да постави акцент върху по-строги изисквания в главите относно устойчивото управление на горите и борбата срещу обезлесяването. Ако нашите партньори не изпълняват своите ангажименти в областта на околната среда и климата, трябва да сме готови да реагираме! Рязкото обезлесяване на Амазония в Бразилия показва, че до този момент търговското споразумение между ЕС и Меркосур не е постигнало целта си“, заяви Роби Бивер.

Нарастването на населението и повишаващото се търсене на храни водят до превръщане на горите в земеделски земи и до насочване на вниманието към селскостопанската производителност. Световните гори са заплашени — между 1990 г. и 2016 г. е изгубена горска площ от 1,3 милиона квадратни километра. Това се равнява на около 800 футболни игрища, които се губят ежечасно.

В становището се припомня, че е необходимо да се засилят информационните и образователните дейности, за да се гарантира, че потребителите са наясно с икономическото, социалното и екологичното въздействие на своите навици на потребление на храна. За тази цел органите на местно самоуправление трябва да насърчават по-здравословно и по-правилно от етична гледна точка хранене, като подчертават, както хранителните, така и социално-икономическите ползи от режими на растителна основа с висок прием на плодове и зеленчуци, които са сертифицирани, че идват от вериги за доставки с нулево обезлесяване.

В становището се отправя призив към Европейската комисия да обмисли създаването на Европейска агенция по горите предвид значението на опазването и възстановяването на горите в световен мащаб.

Приемането на становището беше съпътствано от дебат на високо равнище относно Европейския зелен пакт – стратегията на ЕС за растеж с оглед постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. На 15 юни КР започна дейността на работната група „Зелен пакт на местно равнище“ . Тя се състои от 13 представители на изборни длъжности на местно и регионално равнище и има за цел Зеленият пакт да намери израз в конкретни проекти и пряко финансиране за градовете и регионите за постигане на устойчив преход по места.

Бележки:

В Европейския съюз има близо 182 милиона хектара гори, покриващи 43 % от сухоземната му територия, което го прави един от богатите на гори региони в света. Експанзията на селското стопанство продължава да бъде основната причина за обезлесяването, деградацията на горите и свързаната с това загуба на биологично разнообразие в горите. Тези и други идеи могат да бъдат намерени в доклада.

„Състоянието на горите в света. 2020 г.“
Счита се, че от 1990 г. насам 420 милиона хектара гори по света са били изгубени поради преминаването към други видове земеползване, въпреки че темпът на обезлесяване през последните три десетилетия намаля. Между 2015 г. и 2020 г. темпът на обезлесяване се оценява на 10 милиона хектара годишно — от 16 милиона хектара годишно през 1990-те години на миналия век.

Щракнете тук , за да прочетете интервю, което Роби Бивер даде неотдавна.

За контакт:

Виолета Войеводска

тел.: +32 (0)2 282 2289

мобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023