Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Време е ЕС да се приближи до своите граждани“ — по-голямата значимост на местните и регионалните власти може да спомогне за възстановяване на доверието в ЕС  

Бруталното нашествие в Украйна ни напомни, че въпреки своите различия 27-те държави — членки на ЕС, са тясно свързани помежду си посредством ангажимент за мир, общи основни ценности, демокрация и солидарност. При все това общественото доверие в ЕС остава ниско: резултатите от неотдавна провелите се във Франция президентски избори показаха 41% подкрепа за крайно десните партии, което е повод за облекчение, а не за радост. Днес, на Деня на Европа, след една година, изпълнена с дискусии, които се проведоха в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, е време открито да разгледаме въпроса как да реформираме начина на функциониране на ЕС, така че да подобрим неговата ефективност и способността му за реакция и да го приближим до хората, на които служи.
Пандемията и отговорът на хуманитарната криза във връзка с войната в Украйна показаха, че по време на криза ЕС зависи от своите региони, градове и села. Пример за това са храбрите кметове в Украйна, останали редом до народа си, и полските, румънските и унгарските гранични региони, предоставящи помощ и подслон на по-голямата част от украинските бежанци, които надхвърлят 5 милиона. Градовете и регионите в целия Европейски съюз събират храна, лекарства и комплекти за първа помощ и ги изпращат на Украйна.
Местните и регионалните власти в ЕС подкрепят милиони украински бежанци и по други начини, като им предоставят достъп до пазара на труда, жилищно настаняване, образование и други социални услуги. ЕС бързо оказа подкрепа на тези местни и регионални власти, като им позволи да използват неизразходвани средства на ЕС за справяне с новата извънредна ситуация. Европейската комисия използва политиката на сближаване на ЕС — регионалните фондове — за да подкрепи регионите, които приемат бежанци. Необходимостта от сближаване като инвестиция и стойност е по-ясна от всякога.
Освен това войната в Украйна подложи на силен натиск енергийната сигурност на ЕС и води до увеличаване енергийната бедност, която вече засяга над 30 милиона европейци. Опитът да се поддържа стабилност, като продължи да се купува газ и нефт от Русия, се провали. Тъй като гражданите, и по-специално младите хора, са обезпокоени от извънредната ситуация в областта на климата, не може да се върнем към използването на изкопаеми горива. ЕС трябва да ускори прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Местните и регионалните власти са важни за децентрализацията на производството на енергия, увеличаването на инвестициите в чиста енергия и финансирането на санирането на сгради.
В продължение на повече от десетилетие проучванията на общественото мнение показват, че местните и регионалните власти са равнището на управление, което се ползва с най-голямо доверие. Това е така, поради простата причина, че местното управление е част от ежедневието на хората, то е запознато с необходимостите им, отговаря на нуждите им и действа за изпълняването на желанията им. Местните и регионалните представители на изборни длъжности също така прилагат 70 % от законите на ЕС на нашите територии. Тази ключова роля обаче не е отразена по подходящ начин в процеса на създаване на тези закони на равнището на ЕС.
Време е тази жизненоважна роля да придобие още по-голямо значение посредством Европейския комитет на регионите, който следва да осъществи преход от настоящата си консултативна функция до обвързваща функция в области с ясно териториално измерение. Това ще доведе до по-добро регулиране и до по-голяма демократична легитимност в ЕС. Така за 1,2 милиона местни и регионални лидери ще бъде по-лесно да приближат ЕС към неговите граждани.
След една година, изпълнена с дебати и добри намерения, Конференцията за бъдещето на Европа показа, че гражданите изискват повече прозрачност, приобщаване, устойчивост и сигурност. Институционалният дебат се проведе в Брюксел и Страсбург, но процесът утвърди идеята, че местните и регионалните лидери на изборни длъжности са връзката между гражданите и националните правителства и Европа. Време е, ако искаме европейската демокрация да оцелее, да говорим и да действаме извън Брюксел и националните столици и да дадем възможност на скептично настроените и чувстващите се изоставени да бъдат чути.
Конференцията за бъдещето на Европа също доказа, че са възможни много подобрения в съществуващите Договори на ЕС. Например съгласно член 20 от ДФЕС гражданите на съюза имат „правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пребивават, при същите условия, както и гражданите на тази държава“. Тъй като 70 % от законодателството на ЕС се прилага от местните и регионалните власти, стотиците местни и регионални избори предоставят възможност да бъдат предприети мерки по европейски въпроси. Въпреки че това право е залегнало в Договорите от много години, институциите на ЕС не са положили достатъчно усилия, за да спечелят доверието на хората на местно равнище. Да сме граждани на ЕС, включва права и отговорности. Едно от тях е да избираме и да бъдем избирани. Ето защо тази разпоредба на Договора предлага една възможност, която все още не е изчерпана — според очакванията на гражданите ЕС може да положи повече усилия, особено в периода между изборите за Европейски парламент. Ако не желаем да позволим на екстремистите и популистите да станат още по-силни, трябва да разрешим този проблем сега.
Не бива да бъдат табу промени в договорите, свързани с жизненоважни нужди като здравеопазването, отбраната или повишаването на ефективността на процеса на вземане на решения в ЕС. Поради тази причина предложението на Европейския парламент за нов конвент за бъдещето на Европа е благоприятна възможност за осъществяване на тази жизненоважна промяна в ролята на местното и регионалното управление и на Европейския комитет на регионите. И обратното — ако конференцията не доведе до промяна, тя ще бъде възприета по-скоро като фасада на Брюксел без добавена стойност за гражданите. Трябва да се предприемат действия по многобройните предложения за реформа. В противен случай съществува риск на конференцията да се погледне като на още един безсмислен инструмент за пропаганда.

Европа трябва да се промени, като постави в центъра си своите градове и региони — в противен случай съществува риск промяна да ѝ бъде наложена от гражданите на изборите. Възгледите на гражданите през 2024 г. ще бъдат повлияни от начина, по който ЕС се справя със закрилата на бежанците, извънредната ситуация в областта на климата и икономическото възстановяване след пандемията. С наближаването на изборите за Европейски парламент следващите 12 месеца ще бъдат от решаващо значение за укрепването на увереността на хората, че Европейският съюз действително е от значение за тях, техните семейства и техния живот. Време е ЕС да се приближи до своите граждани.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023