Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Време е ЕС да се приближи до своите граждани“ — по-голямата значимост на местните и регионалните власти може да спомогне за възстановяване на доверието в ЕС  

Бруталното нашествие в Украйна ни напомни, че въпреки своите различия 27-те държави — членки на ЕС, са тясно свързани помежду си посредством ангажимент за мир, общи основни ценности, демокрация и солидарност. При все това общественото доверие в ЕС остава ниско: резултатите от неотдавна провелите се във Франция президентски избори показаха 41% подкрепа за крайно десните партии, което е повод за облекчение, а не за радост. Днес, на Деня на Европа, след една година, изпълнена с дискусии, които се проведоха в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, е време открито да разгледаме въпроса как да реформираме начина на функциониране на ЕС, така че да подобрим неговата ефективност и способността му за реакция и да го приближим до хората, на които служи.
Пандемията и отговорът на хуманитарната криза във връзка с войната в Украйна показаха, че по време на криза ЕС зависи от своите региони, градове и села. Пример за това са храбрите кметове в Украйна, останали редом до народа си, и полските, румънските и унгарските гранични региони, предоставящи помощ и подслон на по-голямата част от украинските бежанци, които надхвърлят 5 милиона. Градовете и регионите в целия Европейски съюз събират храна, лекарства и комплекти за първа помощ и ги изпращат на Украйна.
Местните и регионалните власти в ЕС подкрепят милиони украински бежанци и по други начини, като им предоставят достъп до пазара на труда, жилищно настаняване, образование и други социални услуги. ЕС бързо оказа подкрепа на тези местни и регионални власти, като им позволи да използват неизразходвани средства на ЕС за справяне с новата извънредна ситуация. Европейската комисия използва политиката на сближаване на ЕС — регионалните фондове — за да подкрепи регионите, които приемат бежанци. Необходимостта от сближаване като инвестиция и стойност е по-ясна от всякога.
Освен това войната в Украйна подложи на силен натиск енергийната сигурност на ЕС и води до увеличаване енергийната бедност, която вече засяга над 30 милиона европейци. Опитът да се поддържа стабилност, като продължи да се купува газ и нефт от Русия, се провали. Тъй като гражданите, и по-специално младите хора, са обезпокоени от извънредната ситуация в областта на климата, не може да се върнем към използването на изкопаеми горива. ЕС трябва да ускори прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Местните и регионалните власти са важни за децентрализацията на производството на енергия, увеличаването на инвестициите в чиста енергия и финансирането на санирането на сгради.
В продължение на повече от десетилетие проучванията на общественото мнение показват, че местните и регионалните власти са равнището на управление, което се ползва с най-голямо доверие. Това е така, поради простата причина, че местното управление е част от ежедневието на хората, то е запознато с необходимостите им, отговаря на нуждите им и действа за изпълняването на желанията им. Местните и регионалните представители на изборни длъжности също така прилагат 70 % от законите на ЕС на нашите територии. Тази ключова роля обаче не е отразена по подходящ начин в процеса на създаване на тези закони на равнището на ЕС.
Време е тази жизненоважна роля да придобие още по-голямо значение посредством Европейския комитет на регионите, който следва да осъществи преход от настоящата си консултативна функция до обвързваща функция в области с ясно териториално измерение. Това ще доведе до по-добро регулиране и до по-голяма демократична легитимност в ЕС. Така за 1,2 милиона местни и регионални лидери ще бъде по-лесно да приближат ЕС към неговите граждани.
След една година, изпълнена с дебати и добри намерения, Конференцията за бъдещето на Европа показа, че гражданите изискват повече прозрачност, приобщаване, устойчивост и сигурност. Институционалният дебат се проведе в Брюксел и Страсбург, но процесът утвърди идеята, че местните и регионалните лидери на изборни длъжности са връзката между гражданите и националните правителства и Европа. Време е, ако искаме европейската демокрация да оцелее, да говорим и да действаме извън Брюксел и националните столици и да дадем възможност на скептично настроените и чувстващите се изоставени да бъдат чути.
Конференцията за бъдещето на Европа също доказа, че са възможни много подобрения в съществуващите Договори на ЕС. Например съгласно член 20 от ДФЕС гражданите на съюза имат „правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пребивават, при същите условия, както и гражданите на тази държава“. Тъй като 70 % от законодателството на ЕС се прилага от местните и регионалните власти, стотиците местни и регионални избори предоставят възможност да бъдат предприети мерки по европейски въпроси. Въпреки че това право е залегнало в Договорите от много години, институциите на ЕС не са положили достатъчно усилия, за да спечелят доверието на хората на местно равнище. Да сме граждани на ЕС, включва права и отговорности. Едно от тях е да избираме и да бъдем избирани. Ето защо тази разпоредба на Договора предлага една възможност, която все още не е изчерпана — според очакванията на гражданите ЕС може да положи повече усилия, особено в периода между изборите за Европейски парламент. Ако не желаем да позволим на екстремистите и популистите да станат още по-силни, трябва да разрешим този проблем сега.
Не бива да бъдат табу промени в договорите, свързани с жизненоважни нужди като здравеопазването, отбраната или повишаването на ефективността на процеса на вземане на решения в ЕС. Поради тази причина предложението на Европейския парламент за нов конвент за бъдещето на Европа е благоприятна възможност за осъществяване на тази жизненоважна промяна в ролята на местното и регионалното управление и на Европейския комитет на регионите. И обратното — ако конференцията не доведе до промяна, тя ще бъде възприета по-скоро като фасада на Брюксел без добавена стойност за гражданите. Трябва да се предприемат действия по многобройните предложения за реформа. В противен случай съществува риск на конференцията да се погледне като на още един безсмислен инструмент за пропаганда.

Европа трябва да се промени, като постави в центъра си своите градове и региони — в противен случай съществува риск промяна да ѝ бъде наложена от гражданите на изборите. Възгледите на гражданите през 2024 г. ще бъдат повлияни от начина, по който ЕС се справя със закрилата на бежанците, извънредната ситуация в областта на климата и икономическото възстановяване след пандемията. С наближаването на изборите за Европейски парламент следващите 12 месеца ще бъдат от решаващо значение за укрепването на увереността на хората, че Европейският съюз действително е от значение за тях, техните семейства и техния живот. Време е ЕС да се приближи до своите граждани.

Споделяне :