Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пактът за климата: заедно по пътя към неутралност по отношение на климата  

Членовете на Европейския комитет на регионите са поканени да се присъединят към новата мрежа на ЕС за климата като посланици на КР за Пакта за климата

Европейската комисия официално стартира Пакта за климата — обща за ЕС инициатива, която приканва граждани, общности и организации да вземат участие в действията в областта на климата и да изграждат една по-зелена Европа . В качеството си на асамблея на градовете и регионите в ЕС Европейският комитет на регионите (КР) се ангажира да допринася активно за Пакта за климата, като се започне с популяризиране на неговите цели и насърчаване на участието, по-специално от страна на местните и регионалните власти в целия ЕС. Пактът за климата е платформа за участие в подкрепа на Европейския зелен пакт — новата стратегия на ЕС за растеж с цел постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Началото на Пакта за климата беше поставено днес под председателството на Франс Тимерманс , изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт. При откриването на сесията г-н Тимерманс заяви „За щастие скоро ще имаме ваксина, която ще ни помогне да преодолеем пандемията от COVID-19 . Но за кризите в областта на климата и биологичното разнообразие няма ваксина. Европейският пакт за климата ще обедини всички, които искат да предприемат действия за нашата планета. Чрез Пакта за климата искаме да помогнем на всеки човек в Европа да предприеме в ежедневието си действия в полза на климата и да дадем на всички възможност да участват в екологичния преход, да бъдат пример за другите и да намират пример за себе си. Когато става въпрос за борбата с изменението на климата, всеки може да предприеме действия и да даде своя принос“.

Пактът за климата ще осигури платформа, чрез която хора с най-разнообразни занятия да могат да влизат във връзка и заедно да разработват и осъществят решения в полза на климата, независимо дали в малък или голям мащаб. Двете му основни цели са повишаване на осведомеността и подкрепа на действията в областта на климата в целия ЕС.

Кметът на Варшава Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП) , докладчик по становището на КР относно Пакта за климата , се изказа по време на официалното стартиране, като заяви: „За да се постигне неутралност по отношение на климата, градовете трябва да бъдат в центъра на действията в областта на климата.

Не само защото градовете са големи потребители на енергия и са отговорни за 70—80 % от световните емисии, но и защото гражданите се ангажират с действия в областта на климата именно на равнището на градовете. Ние се чувстваме отговорни за тези емисии и искаме да поемем водеща роля в действията в областта на климата. Пактът за климата е възможност за създаване на общоевропейско движение, което подкрепя, насърчава и признава индивидуалните постижения в областта на климата. Наред с общоевропейските проекти, които ускоряват действията в областта на климата на местно равнище, е необходимо гражданите да се ангажират с действия за постигане на неутралност по отношение на климата. Не можем да превърнем Зеления пакт в реалност без гражданите и местното равнище.“

Някои от конкретните начини за участие в Пакта за климата са:

В подкрепа на мрежата от посланици на Пакта за климата КР отправи призив към своите членове да станат посланици на КР за Пакта за климата . Те активно ще популяризират различните аспекти на Зеления пакт в собствените си региони и общини чрез политически дейности и най-добри практики и ще предоставят периодична обратна информация относно ефективността на политиките на ЕС по места. Посланиците на КР за Пакта за климата ще бъдат част от по-широката мрежа, създадена от Европейската комисия. Чрез проекта си за пакт „КР за климата“ КР ще подкрепя също посланиците на КР за Пакта за климата при провеждането на местни прояви, свързани с климата, насочени към подпомагане на повишаването на осведомеността и ускоряване на действията в областта на климата на местно равнище.

Кметът на Варшава Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП) е един от първите посланици на КР за Пакта за климатаР .

В началния етап на Пакта за климата приоритет ще се отдава на действията във връзка с „ Зелени пространства “, „ Зелена мобилност “, „ Ефективни сгради “ и „ Екологични умения “. Пактът за климата с течение на времето ще обхване и други области, като устойчивото потребление и производство, качеството на почвите, здравословните храни и устойчивите хранителни режими, океаните, селските и крайбрежните райони.. Пактът за климата има отворен мандат и неговият обхват ще се развива въз основа на идеите и приноса на хората и организациите, които стават част от него.

Европейската комисия публикува съобщението си относно Пакта за климата на 9 декември 2020 г.

Обща информация

  • Членовете на КР и техните заместници, които желаят да станат посланици на КР за Пакта за климата, могат да натиснат тук (краен срок 31 януари 2021 г.)

  • Посетете уебсайта на Пакта за климата тук .

  • Информация за новия портал на КР за Пакта за климата можете да намерите тук , а за нашия портал „Зелен пакт на местно равнище“ (GDGL) тук .

  • Онлайн картата на КР с 200 най-добри практики, които показват как градовете и регионите вече изпълняват Зеления пакт на местно равнище, можете да намерите тук .

За контакт

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023