Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Таня Христова, кмет на Габрово, назначена на висш пост в Европейския комитет на регионите  

Таня Христова (България/ЕНП), кмет на Габрово, беше избрана днес за председател на комисия SEDEC на Европейския комитет на регионите (КР), асамблеята на ЕС на градовете и регионите. Комисия SEDEC е една от шестте тематични комисии на КР и се занимава със социална политика, заетост, научни изследвания, образование и култура.

Г-жа Христова, член на Европейския комитет на регионите от 2012 г., поема ръководството от Хосе Игнасио Ценисерос, бивш председател на автономното правителство на Ла Риоха (Испания).

Таня Христова, родена през 1971 г., е кмет на община Габрово от 2011 г. и ръководи българската делегация в КР. Тя работи и като ръководител на политическата служба на българския министър по управление на средствата от Европейския съюз в периода 2010—2011 г. Г-жа Христова е първият български член, избран на ръководна длъжност в Европейския комитет на регионите.

„Комисия SEDEC ръководи работата на Европейския комитет на регионите в много важни области, които засягат ежедневието на европейските граждани. Те включват осигуряване на социалния напредък във всички региони на ЕС, гарантиране на равни възможности за всички, справяне с изтичането на мозъци и недостига на умения, както и преодоляване на цифровото и иновационното разделение в Европа. Ние, местните и регионалните лидери, можем да покажем пътя напред. Моят град Габрово е добър пример за това как цифровизацията и иновациите могат да подобрят както производителността, така и стандарта на живот“, заяви г-жа Христова.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: