Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Участвайте в анкетата на КР/ОИСР относно Целите за устойчиво развитие (ЦУР)!  

Европейският комитет на регионите (КР), в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), стартира анкета сред основните структури на местно и регионално равнище, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Споделете опита си до 22 февруари и допринесете за бъдещата стратегия на ЕС за ЦУР.

След приемането на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и на 17-те ЦУР през 2015 г. от 193 - те подписали държави се очакват редовни отчети относно изпълнението на универсалната програма, която обхваща всички политики и изисква участието на всички заинтересовани страни. Регионалните и местните власти са основни партньори в процеса на изпълнението, не само защото голяма част от ЦУР (65 % според ОИСР) директно ги засягат/оказват въздействие върху тях, но и тъй като много от тях вече успешно са предприели мерки за локализирането на ЦУР .

Посредством обратната информация от местните и регионалните власти относно работата им по ЦУР Европейският комитет на регионите желае да покаже как градовете и регионите са изпълнили или изпълняват ЦУР. Тази информация ще бъде използвана за повлияване на бъдещата стратегия на ЕС относно ЦУР за по-ефективно отстояване на териториалния подход към процеса на вземане на решения на европейско и национално равнище и за насърчаване на действия за изпълнение. Вашите възгледи за това какво следва да предприеме ЕС по отношение на ЦУР и кои приоритети да избере ще бъдат отразени в становището на КР относно „Устойчива Европа до 2030 г.“, което ще бъде изготвено през 2019 г.

Освен това анкетата ще допринесе за по-широката програма на ОИСР относно „ Териториален подход към ЦУР: роля за градовете и регионите никой да не бъде изоставен “, която цели да окаже подкрепа на градовете и регионите за насърчаване на териториален подход към ЦУР чрез:

измерване на тяхното положение спрямо средното национално равнище и техните партньори;

установяване на многостепенен диалог с по-високите и по-ниските равнища на управление за изграждане на консенсус относно конкретната роля на всички действащи лица; и

обмен на най-добри практики и поуки от международната практика.

Започнете анкетата!

Анкетата е достъпна на всички езици на ЕС; за избор на предпочитания от Вас език кликнете върху падащото меню вдясно на екрана

Анкетата ще бъде достъпна за попълване до полунощ на 22 февруари, петък  

Всички отговори ще се третират поверително

За повече информация можете да се свържете с: econ-survey-cor@cor.europa.eu

КР би искал да благодари на Мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие (nrg4sd) за нейното сътрудничество.