Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите определят устойчивата мобилност като ключов фактор за успеха на Зеления пакт  

На 26 февруари Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите (КР) проведе първото си заседание за тази година. На заседанието членовете обсъдиха как регионалните летища в Европа и стратегията за устойчива мобилност в транспортния сектор могат да спомогнат за постигането на целите на Европейския зелен пакт и за по-добрата свързаност между и в рамките на европейските градове. Членовете обсъдиха също опита и поуките, извлечени по време на кризата с COVID-19.

Европейските региони, особено трансграничните, бяха сериозно засегнати от пандемията. Вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19, трансграничното сътрудничество между държавите членки понякога беше затруднено. Поради нарасналите ограничения на мобилността през изминалата година пандемията оказа сериозно въздействие и върху европейския транспортен сектор, който вече преминава през бързи промени и трябва да се адаптира към целите на ЕС в областта на климата.

Изабел Будино (Франция/ПЕС) , заместник-председател на регион Нова Аквитания и председател на комисия COTER, заяви: „Днес обсъдихме първите стъпки, които трябва да бъдат предприети, ако искаме нашите системи за транспорт и мобилност да допринесат за успеха на Европейския зелен пакт. Те включват трудни въпроси като преминаването от автомобилен и въздушен към по-устойчиви видове транспорт. Трябва да гарантираме, че тези промени и свързаните с тях трудни решения не вредят на най-уязвимите. Не можем един ден да заявяваме силната си подкрепа за Европейския зелен пакт, а на следващия да се колебаем дали да вземем трудните решения, които са от решаващо значение за бъдещето на нашите деца!“.

Въпросите, обсъдени на заседанието на комисия COTER, ще бъдат включени в усилията на Европейския комитет на регионите за изпълнение на целите на Европейския зелен пакт във всички политики на ЕС. Днес бяха обсъдени устойчивата мобилност и въздушният транспорт с оглед на постигането на целта за намаляване на отрицателното им въздействие върху климата с 90 % до 2050 г.

Членовете обмениха мнения по две предстоящи становища, които се предвижда да бъдат приети на пленарната сесия на КР през юни/юли:

Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност , която цели да постави основите за постигане на целите на ЕС за екологична и цифрова трансформация в европейския транспортен сектор, е основният акцент в становището, изготвено от докладчика Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe) , член на Изпълнителния съвет на община Хага.

Предизвикателствата и възможностите пред регионалните летища в Европа са темата на становището, изготвено от докладчика Владислав Ортил (Полша/ЕКР) , маршал на Подкарпатското воеводство.

Членовете обсъдиха и напредъка в прилагането на Зеления пакт на местно и регионално равнище, както и участието на комисия COTER в работната група на КР „Зелен пакт на местно равнище“ . Като част от приоритета на КР „Изграждане на издръжливи общности“ Комитетът създаде работна група „Зелен пакт на местно равнище“ , която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт. Инициативата има за цел да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 намират израз в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия. С цел насърчаване и ускоряване на действията, Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики .

Беше обсъдено и прогнозно становище относно опита и поуките, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19 , изготвено от члена на фламандския парламент Йоке Схауфлиге (Белгия/ЕНП) , с цел да се изтъкне ключовата роля на местните и регионалните власти в действията в отговор на кризата. Целта на становището е да се отправят препоръки към институциите на ЕС, така че да се улесни успешното възстановяване и да се укрепи устойчивостта на ЕС на бъдещи кризи въз основа на данните, предоставени от местното и регионалното равнище.

Опитът на различните равнища на управление ще играе решаваща роля и при изготвянето на дългосрочната визия за трансграничното сътрудничество. Беше стартирана обществена консултация в рамките на Европейския трансграничен граждански алианс , който има за цел да подобри живота на гражданите на ЕС, живеещи в гранични региони.

За контакт:

Тобиас Колонко

Тел. + +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023