Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Укрепване на териториалното сътрудничество в Европа: най-добрият ход за общото ни бъдеще  

Уводна статия от Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите (КР), и Франсина Арменгол, министър-председател на Балеарските острови, член на КР и председател на „Еврорегион Пиренеи — Средиземно море“, в навечерието на 9-ата годишна среща на Платформата на Европейските групи за териториално сътрудничество в Палма де Майорка на 27 септември 2019 г.

Премахването на бариерите и укрепването на териториалното сътрудничество между държавите членки винаги са били синоним на европейска интеграция и солидарност. От създаването си преди повече от 60 години ЕС подкрепя усилията за задълбочаване на териториалното сближаване, справяне с регионалните неравенства и отваряне на единния пазар. И все пак административната тежест, липсата на инвестиции и неотдавнашните политически събития, като миграционната криза например, показаха, че възможностите, които предлага териториалното сътрудничество, все още не са напълно реализирани.

Предвид факта, че 150 милиона души или 30 % от цялото население на ЕС живеят във вътрешни погранични региони, сътрудничеството в области като устойчиво развитие, транспорт, здравеопазване и култура са жизненоважни за целостта на единния пазар и европейската интеграция. Защитата, подкрепата и инвестирането в трансгранично сътрудничество облагодетелстват не само пограничните общности, но и Европейския съюз като цяло. Въвеждайки политики и програми като Европейското териториално сътрудничество и регионалните фондове на ЕС (политика на сближаване), ЕС подкрепя трансграничното сътрудничество през последните 30 години.

Еврорегионите и Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) — в рамките на които два или повече региона от различни държави членки поддържат сътрудничество в области от общ икономически, социален, културен и политически интерес — изиграха особено важна роля за задълбочаването на интеграцията в Европа.

Стартиран през октомври 2004 г., „Еврорегион Пиренеи — Средиземно море“ подкрепя териториалното сътрудничество между Каталония, Балеарските острови и Окситания, със стремежа да се превърне в иновативен и устойчив еврорегион. Целта му е също така да вдъхне нов живот на една обща политическа и културна идентичност. Еврорегионът допринесе за стартирането на проекти като удостоената с награда болница в Серданя на френско-каталонската граница в Пиренеите, която е първата трансгранична болница в Европа.

Жителите на трансграничните региони се различават по език и култура, но много често се сблъскват с едни и същи пречки в политическото и социалното си развитие. Различните правомощия, структури и закони в пограничните региони са възпрепятствали много възможности за сътрудничество. Европейската комисия смята, че пълното премахване на трансграничните пречки ще доведе до повишаване на БВП с 8 %, и вече направи постъпки за намаляване на бюрокрацията. Има риск обаче предложенията за въвеждане на критерий, свързан с гъстотата на населението в пограничните територии, при вземането на решения относно достъпа до фондове да възпрепятстват териториалното сътрудничество.

ЕС разработва нов европейски трансграничен правен механизъм , който да даде възможност на два или повече местни или регионални органа да подпишат споразумение и да започнат трансгранично сътрудничество. Този механизъм има потенциала да даде тласък на проектите между пограничните територии, давайки възможност на регионите да възпроизведат законодателството в съответните държави членки. Едно е сигурно — както тези, така и останалите мерки в подкрепа на регионалното, териториалното, транснационалното и трансграничното сътрудничество трябва да се разглеждат като приоритет от новите Европейски парламент и Европейска комисия. Очевидно е също така, че успешното трансгранично сътрудничество трябва да предостави на регионите необходимия капацитет да планират програми и да вземат самостоятелни решения.

Дори и с подходящата политическа воля и при намалена административна тежест териториалното сътрудничество се нуждае от инвестиции, за да бъде успешно. В настоящия бюджет на ЕС (2014—2020 г.) почти 10 млрд. евро по линия на политиката на сближаване ще бъдат инвестирани в сътрудничество между регионите, като 6,8 млрд. евро от тях са заделени за трансграничните региони. Предложеното намаление на средствата за сближаване, предназначени за териториално сътрудничество, от 2,75 % на 2,5 % ще подкопае усилията за създаване на стратегии за икономическо развитие и насърчаване на европейската солидарност.

Когато новите Европейски парламент и Комисия встъпят в длъжност, Европейският съюз трябва да съсредоточи всичките си усилия върху демонстрирането на европейска солидарност и укрепването на интеграцията. За да спрем възхода на популизма и да отговорим на новите предизвикателства като глобализацията, неравенствата, миграцията и изменението на климата, трябва да продължим да работим заедно за засилване на териториалното сътрудничество и за превръщането на нашите региони в двигатели на устойчивия растеж в полза на всички граждани във всяко кътче на Европа.

Информационна бележка

Тазгодишната среща на Платформата на Европейските групи за териториално сътрудничество ще се проведе в Палма де Майорка на 27 септември 2019 г. и е организирана от Европейския комитет на регионите в партньорство с ЕГТС „Еврорегион Пиренеи — Средиземно море“ и правителството на Балеарските острови.