Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Укрепването на европейските доставки на суровини от критично значение е от жизненоважно значение за Зеления пакт и устойчивостта на ключовите отрасли  

Планът за действие за суровините от критично значение , представен от Европейската комисия през септември 2020 г., е предмет на становище , което ще бъде обсъдено от местните и регионалните лидери по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) на 18 март. Много европейски ключови промишлени отрасли, особено тези, които участват в ориентирани към бъдещето технологии, са силно зависими от суровини от критично значение, по-голямата част от които се внасят от държави извън ЕС. В становището, изготвено от Изолде Рис (DE/ПЕС), първа заместник-председателка на Ландтага на Саарланд, се подчертава необходимостта да се обърне внимание на прекомерната зависимост на ЕС от държави извън Европа чрез насърчаване на кръговото използване на ресурсите, подобряване на веригите за рециклиране и доставка и разширяване на добива на суровини от критично значение в рамките на Европейския съюз. В становището се подчертава още, че местните и регионалните власти трябва да играят основна роля за гарантиране на бъдещото снабдяване със суровини от критично значение.

Европейската комисия определя суровините като критични, ако имат решаващо икономическо значение и не могат да бъдат набавяни надеждно и устойчиво в рамките на Европейския съюз (ЕС). ЕС добива или произвежда по-малко от 5 % от световните критични ресурси , а в промишлеността на ЕС се използват около 20 % от тези ресурси, потребявани в света. Сигурното и надеждно снабдяване със суровини от критично значение е жизненоважно за европейските ключови отрасли, като автомобилната, стоманодобивната и здравната промишленост, в които работят милиони европейски граждани. ЕС е особено зависим от вноса на суровини от критично значение, които са ключови компоненти на ориентирани към бъдещето технологии, като например батерии или възобновяеми енергийни източници, които спомагат за стимулирането на екологичния преход в Европа. През следващите десетилетия търсенето на тези ресурси ще продължи рязко да нараства.

Изолде Рис (DE/ПЕС) , първа заместник-председателка на Ландтага на Саарланд и докладчик по становището, заяви: „ Съвременните икономики с дълги вериги за създаване на стойност не могат да функционират без сигурно, конкурентоспособно и екологосъобразно снабдяване със суровини. Трябва да защитаваме достъпа на ЕС до суровини от критично значение чрез ефективно използване на ресурсите, устойчиви продукти и иновации. Сигурното и надеждно снабдяване със суровини от критично значение, както и възлагането на обществени поръчки за тях, трябва да бъде по-отговорно от екологична и социална гледна точка. То е жизненоважно не само за европейската промишленост и за милионите работни места, които зависят от тях, но и за успешното прилагане на Европейския зелен пакт.

В становището се подчертава, че местните и регионалните власти трябва да играят основна роля за гарантиране на бъдещото снабдяване със суровини от критично значение, тъй като те носят пряка отговорност за одобряването и надзора на промишлените проекти, свързани с използването или добива на суровини от критично значение в рамките на ЕС. Също така в становището се призовава за значително укрепване на капацитета за рециклиране в рамките на ЕС. Освен това обществените поръчки за суровини от критично значение от трети държави следва да бъдат диверсифицирани, а вътрешният добив на суровини от критично значение – да бъде политически и финансово подкрепен, за да се намали зависимостта на ЕС от внос от държави извън ЕС. Този аспект е от особено значение за настоящите или бившите европейски миннодобивни региони, които следва да проучат дали съществуват възможности за добив на суровини в техния регион.

КР приветства създаването на Европейския алианс за суровините , към който могат да се присъединят всички заинтересовани страни, включително регионите, и чието създаване беше обявено от Европейската комисия заедно с нейния план за действие.

Окончателният резултат от гласуването на становището ще бъде обявен в края на пленарната сесия на 19   март.

Контекст:

През септември 2020 г. Европейската комисия обяви своя план за действие относно суровините от критично значение . На всеки три години Комисията публикува списък на суровините от критично значение в ЕС. През 2020 г. 30 суровини бяха класифицирани като критични, включително няколко, които придобиват все по-голямо значение в енергийния сектор, като литий и кобалт. През 2011 г. само 14 материала бяха определени като критични. Списъкът и допълнителната информация за суровините могат да бъдат намерени тук . Европейската комисия публикува и прогнозно проучване относно суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори в ЕС.

В допълнение към плана за действие Европейската комисия създаде Европейски алианс за суровините с цел сближаване на промишлеността, държавите членки, регионите и гражданското общество, за да се намали зависимостта на Европа от обществените поръчки за суровини от критично значение от трети държави.

Прочетете интервюто с докладчика Изолде Рис тук .

За контакт:

Тобиас Колонко

тел.:+ 32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023