Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изявление на председателя на Европейския комитет на регионите по повод предложенията на Европейската комисия за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.  

Коментирайки предложението за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., представено от Европейската комисия на 29 май, Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите (КР), заяви: „ Приветстваме предложенията на Европейската комисия за повишаване на въздействието на политиката за сближаване, особено върху регионите, които са най-силно засегнати от индустриалния упадък по време на кризата. Новите правила позволяват да им се окаже подкрепа с повече ресурси и по - подходящи стратегии.

Също така считаме за изключително важни разпоредбите, задължаващи държавите членки да включват местните и регионалните партньори в изготвянето и прилагането на програмите за инвестиции. Знаем, че тези разпоредби бяха застрашени от отпадане, въпреки тяхното значение в момент, когато съществуват намерения за централизиране на фондовете, застрашаващи самата същност на европейската политика на сближаване.

В този смисъл правилата, обвързващи координацията на макроикономическите политики в рамките на европейския семестър с използването на структурните и инвестиционните фондове, могат да застрашат успеха на политиката на сближаване. Досега специфичните за всяка държава препоръки и националните програми за реформи имаха различни приоритети от тези на политиката на сближаване, която от своя страна има за цел намаляването на регионалните различия.

Следователно регионите и градовете на ЕС ще продължат да се мобилизират и да си сътрудничи с Европейския парламент в рамките на #CohesionAlliance, за да гарантират, че приемливата отправна точка, предложена днес от Европейската комисия, ще се подобри, по-специално чрез повторното интегриране на развитието на селските райони в политиката на сближаване и възстановяването на междурегионалното сътрудничество. Трябва да се работи в интерес на всички граждани на ЕС, да се обръща внимание на специфичните предизвикателства там, където живеят, като същевременно се сближават европейците от изток и запад, от север и юг.“

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 0228 2461

Pierluigi.Boda@cor.europa.eu

Личните Ви данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността. При поискване можете да получите информация за личните си данни, да поправите неточни или непълни лични данни или да поискате данните Ви да бъдат заличени от нашия списък с адреси за кореспонденция.

Ако имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля, обърнете се към PresseCdr@cor.europa.eu . Можете да изпратите и съобщение по електронна поща на служителя, отговарящ за защитата на данните в КР: data.protection@cor.europa.eu . . Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате правото по всяко време да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-BY-THE-PRESIDENT-ON-THE-COMMISSIONS-PROPOSALS-FOR-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-BY-THE-PRESIDENT-ON-THE-COMMISSIONS-PROPOSALS-FOR-COHESION-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-BY-THE-PRESIDENT-ON-THE-COMMISSIONS-PROPOSALS-FOR-COHESION-POLICY.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-BY-THE-PRESIDENT-ON-THE-COMMISSIONS-PROPOSALS-FOR-COHESION-POLICY.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-BY-THE-PRESIDENT-ON-THE-COMMISSIONS-PROPOSALS-FOR-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023