Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят Ламберц произнася първата си ежегодна реч „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“  

Председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц произнесе първата по рода си реч относно Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете, след което последва дебат с председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Тази нова инициатива трябва да се разглежда в контекста на продължаващия политически дебат относно бъдещето на Европа.

Речта на председателя Ламберц (FR), която беше произнесена днес по време на пленарната сесия на КР, съставен от избрани местни и регионални представители от всички държави – членки на ЕС, има за цел да направи преглед на настоящото положение на градовете и регионите в ЕС и да насочи вниманието към основните предизвикателства през следващите години.

„В Европейския комитет на регионите наблюдаваме Съюза отдолу, от перспективата на обикновените хора, през погледа на нашите 350 местни и регионални представители. Именно това е перспективата, която бихме искали да представим“, каза председателят Ламберц.

„Европа заема все по-важно място в дейностите на местните и регионалните лидери. Те прилагат най-голямата част от законодателството на ЕС. Те изграждат, съфинансират и управляват европейски проекти. Те дебатират на тема Европа в своите асамблеи и със своите съграждани. По същия начин както европейското равнище влияе върху местното и регионалното равнище, така и местното и регионалното равнище би трябвало да може да упражни изцяло влиянието си върху европейското равнище “, допълни той.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск подкрепи този възглед, като подчерта, че „Увереността в собствените сили и благосъстоянието на Европа зависят от жизнеспособността на нашите градове, региони и общини“ .

Основни послания в речта за състоянието на регионите през 2017 г.:

Възстановяване на връзката с гражданите: Ангажиментът на местните и регионалните представители на изборни длъжности се възнаграждава чрез общественото доверие в местните и регионалните власти, което е по-важно от доверието, дадено на ЕС и неговите държави членки като цяло. Това е източник на голяма гордост, тъй като означава, че нашите градове и региони представляват елемент на доверие в Съюза, който понякога е белязан от съмнения.“

„Нашите усилия трябва да се ръководят от два принципа: действия на правилното равнище и диалог с европейските граждани (…). От март 2016 г. досега организирахме повече от 140 обществени дебати в 95 региона.“

„Твърдо вярвам, че ако се отговори на очакванията на гражданите, съмнението в Европа ще бъде заменено с желание за Европа.“

Бъдещето на политиката на сближаване: „Политиката на сближаване е съществен принос, основан на солидарността, за консолидирането на Европейския съюз и е необходимо допълнение към правилата на вътрешния пазар. Нейното бъдеще и бъдещето на Европа са взаимосвързани.“

„Поне трима от четирима европейци вярват, че регионалните инвестиции на ЕС имат положително въздействие за техните градове и региони.“

„Отправяме две искания към Съвета: да осигури силна политика на сближаване, която обхваща всички региони, и да гарантира, че тази политика ще получи финансиране от поне една трета от бюджета на ЕС, както това е сега.“

Бюджет на ЕС и публични инвестиции : „Амбицията на Европа трябва да бъде подкрепена чрез значителни ресурси, за да може да бъде надеждна, особено чрез освобождаване на нови собствени ресурси.

Миграция: „Нашите идентичности трябва да комуникират по мирен начин и трябва постоянно да са отворени навън, а не да се затварят в себе си“.

„В Катания, в Атина, на гръцките острови и в много други места и държави, местни и регионални служители организират приема на хиляди мигранти при изключително трудни обстоятелства. (...) С техния кураж и тяхната солидарност, те ни карат да се гордеем с европейския дух.“

Брексит: „Брексит е провалът на един съюз, основан на системи от дерогации (...). Решението за излизане на Обединеното кралство от ЕС ще има сериозни последици за британските и европейските местни общности.“

Социална Европа : „Сигурността трябва да означава и социална сигурност. Все още съществуват големи икономически и социални различия между европейците – един на всеки петима европейци живее в домакинство под прага на бедността и в състояние на социално изключване. (…) Европейците имат нужда от стабилен социален модел, който закриля всекиго“.

„Европейците имат нужда от стабилен социален модел, който закриля всекиго. Нека не забравяме, че корените на Европа са в перспективата за по-добра социална закрила. Точно това е целта на срещата на върха по социални въпроси, която ще се проведе в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември и в която Комитетът ще вземе участие.“

Околна среда : „Сигурността на европейските граждани зависи и от опазването на околната среда и биоразнообразието. И тук регионите и градовете са участници на първа линия, както и американските щати и градове, които смело решиха да осъществяват целите на Парижкото споразумение въпреки безотговорната позиция на Доналд Тръмп.“

„Борбата с изменението на климата също е приоритет за нас. Ние току-що сключихме партньорство с мрежата на Европейския алианс за климата и с международната мрежа на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI).“

Пътна карта

В рамките на своя принос към дебата относно бъдещето на Европа, КР даде ход на възходящ инициатива, наречена „Размисъл за Европа“, която се състои от диалози с гражданите и от дебати в градските съвети с участието на 350 членове и заместници. Тази консултация се допълва от паневропейска онлайн анкета, която е съставена от набор от въпроси за бъдещето на Европа и има за цел да събере обратна информация от гражданите. В резултат на това КР ще приеме своята визия за бъдещето на Европа от местна и регионална перспектива през първата половина на 2018 г. Той ще проведе среща на високо равнище на местните и регионалните лидери през първото тримесечие на 2019 г.

На 9 октомври Европейският комитет на регионите заедно с водещи сдружения на градовете и регионите в ЕС стартира европейска коалиция – #CohesionAlliance, с призива бюджетът на ЕС след 2020 г. да направи политиката на сближаване по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Съюза. Местни и регионални лидери от цяла Европа, както и членове на Европейския парламент и представители на гражданското общество и бизнес сдружения са поканени да се подпишат по декларацията на Алианса.

Бележки към редакторите

От сега нататък всяка година през октомври председателят на КР ще произнася своята речта за „състоянието на регионите на ЕС“ преди пленарната сесия на КР. Целта е да се направи преглед на актуалната ситуация в градовете и регионите на ЕС и да се насочи вниманието към основните предизвикателства за следващите години. Речта трябва също да се разглежда като първоначална реакция на КР по ключови предложения, обявени в работната програма на Европейската комисия. След речта ще се провежда разискване в пленарната зала с членове на КР и висши представители на ЕС.

Реакциите на политическите групи в КР могат да бъдат намерени на съответните им уебстраници .

• Уебсайт на КР относно „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете

Реч на председателя Доналд Туск пред Европейския комитет на регионите

Следете ни: #SOTREG #EULocal

Фотогалерия във Flickr

За контакт:
Nathalie Vandelle

Тел. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023