Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Председателят Ламберц ще произнесе реч на тема „Състоянието на Европейския съюз“ по време на честванията на 25-ата годишнина на Комитета на регионите  
Председателят на Европейския парламент, заместник-председателите на Европейската комисия и комисарят по заетостта участват в #CoRplenary . По време на пленарната сесия Комитетът приема позиция относно „Зеления курс“ на ЕС

На 4 декември председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц ще произнесе третата си реч, посветена на „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“ , по време на дебат с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. В речта си, с която ще отбележи 25-ата годишнина на КР, председателят ще очертае очакванията на регионите и градовете от новия мандат на органите на ЕС. Членовете на КР ще обсъдят и начините за укрепване на социалните права с новия член на ЕК Николас Шмит, а след дебат с изпълнителния заместник-председател Франс Тимерманс ще приемат позицията си относно европейския „Зелен курс“.

3 декември, 9 ч., новият член на ЕК, отговарящ за вътрешните работи, ще обсъди с местните лидери интеграцията на мигрантите

КР и Европейската комисия ще проведат конференция на тема „Подкрепа за регионите, градовете и селските райони за интеграцията на мигрантите“. Председателят Ламберц и европейският комисар по въпросите на вътрешните работи г-жа Илва Йохансон ще участват в конференцията „Go Local“ . КР подкрепя призива на Комисията за увеличаване на финансирането за проекти за интеграция и чрез инициативата #regions4integration , която стартира през април, се стреми да обвърже дейностите на местно, регионално и европейско равнище.

Пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (# CoRplenary), 4—5 декември, Европейски парламент

4 декември, 15 ч.: Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете

По време на обръщението си в присъствието на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли председателят на КР Ламберц ще сподели очакванията на градовете и регионите за новия мандат на ЕС за периода 2019—2024 г., включително за дългосрочния бюджет на ЕС. В речта ще бъдат посочени и начините, по които регионите и градовете ще допринесат за конференцията относно бъдещето на Европа, обявена от председателката на Комисията Фон дер Лайен, която трябва да се проведе през следващите две години.

4 декември, 17,30 ч.: Честване на 25-ата годишнина на Европейския комитет на регионите

КР ще отпразнува 25-ата си годишнина, като размишлява върху миналото и бъдещето. В дебата в пленарната зала ще участват много бивши председатели на КР заедно с Лука Жайе , председател на Европейския икономически и социален комитет, Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, Ева Майдел , член на ЕП и член на управителния съвет на ЕС-40, и Моника Вулф-Матис , бивш комисар по регионалната политика на ЕС.

5 декември 9 ч. сутринта: Какво очакват регионите и градовете от Зеления курс на ЕС

След дебат с изпълнителния заместник-председател Тимерманс КР ще приеме своята резолюция „Принос на градовете и градовете към Зеления договор“ , която се очаква да бъде водещата инициатива на Европейската комисия в областта на климата.

По време на разискванията в пленарната зала група млади местни политици от цяла Европа ще представи исканията си към ЕС по въпроса за изменението на климата. Групата от 27 политици беше поканена в Брюксел от КР ( вж. програмата ). Дебатът се провежда малко преди КР да се присъедини към делегацията на ЕС за преговорите по въпросите на климата в Мадрид в рамките на 25-ата конференция на страните по РКООНИК.

5 декември 10,30 ч. сутринта: Социалните права – централна тема за регионите и градовете на ЕС

Новоназначеният член на Комисията, отговарящ за работните места и социалните права, Николас Шмит ще се обърне към членовете на КР, за да изложи своята визия относно бъдещето на труда и начините за укрепване на социалните права през идните години.

Дебатите по време на пленарната сесия ще се излъчват на живо .

Становища, които ще бъдат приети на #CoRplenary:

Европейска рамка за регулаторни действия по отношение на икономиката на сътрудничеството , главен докладчик: Петер Флорианшюц (Австрия/ПЕС)

Работата през платформа — проблеми на регулирането на местно и регионално равнище , докладчик: Димитриос Бирбас (Гърция/ПЕС)

Предизвикателствата пред метрополните региони и тяхната позиция в бъдещата политика на сближаване след 2020 г. , докладчик: Юрай Дроба (Словакия/ЕКР)

Макрорегионална стратегия за региона на Карпатите , главен докладчик: Владислав Ортил (Полша/ЕКР)

Подобряване на административния капацитет на местните и регионалните власти за укрепване на инвестициите и структурните реформи през периода 2021–2027 г. , докладчик: Мануела Бора (Италия/ПЕС)

План за действие за борба с дезинформацията , докладчик: Рандел Лянтс (Естония/ПЕС)

Източно партньорство , главен докладчик: Тадеуш Анджейевски (Литва/ЕКР)

Потенциал на железопътния сектор за изпълнение на политическите приоритети на ЕС , докладчик: Паскал Манжен (Франция/ЕНП)

Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2016 г. , докладчик: Доминик Льовек (Франция/PES)

Практическа информация за пленарната сесия:

място на провеждане: Европейски парламент — сграда „Paul Henri Spaak“, пленарна зала

дата: 4 декември, сряда, 14,45—19,00 ч.; 5 декември, четвъртък, 9,00—13,00 ч.

основни материали: дневен ред и документи за пленарната сесия

За контакт:

PresseCdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023