Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите имат нужда от Европейския съюз. ‎ Европейският съюз има нужда от своите градове и региони.  
Председателят Ламберц произнася реч на тема „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“ — #SOTREG

Председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц днес произнесе втората си реч, посветена на „Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете“ , по време на дебат с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. На пленарната сесия на КР, проведена днес в Брюксел, в изказването беше заявено, че Европа има нужда от „повече от една промяна на времето, а именно — промяна на посоката и метода“, като на градовете и регионите се предостави по-голяма гласност при очертаването на бъдещето на Европа.

По време на изказването си председателят Ламберц призова на градовете и регионите да се даде по-голямо финансиране от ЕС и влияние при вземането на решения, като подчерта: „Отслабването на нашите градове и региони е равносилно на отслабване на Съюза. Това не трябва да е част от нашия план за бъдещето. Точно обратното — чрез укрепването на нашите територии ние заздравяваме Съюза.“

По време на дебата председателят на Европейския парламент Антонио Таяни подчерта: „Макар и по различни начини, Европейският парламент и Европейският комитет на регионите обединяват избраните от гражданите представители на европейско, местно и регионално равнище. Въз основа на този прерогатив трябва да работим заедно, за да дадем конкретни отговори на нашите граждани и съвместно с тях да проектираме Европа, която е по-ефективна, по-справедлива и в състояние да ги представлява.“

Основни послания от речта Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете за 2018 г. “:

Относно бюджета на ЕС: „Здравият разум ни подсказва, че независимо дали става въпрос за политиката за сближаване, Общата селскостопанска политика или която и да е друга политика, особено с недостатъчен европейски бюджет, не можем да постигнем повече резултати с по-малко средства“.

Относно политиката за сближаване на ЕС: „Сближаването засяга всички. Това става ясно от факта, че 8 000 души са се подписали под призива на Алианса за сближаване, който понастоящем обхваща почти целия Съюз. Политиката на сближаване подпомага развитието на нашите територии. Тя представлява политика за бъдещето, проектирана да намери решения за големите предизвикателства на нашето време, като същевременно се справя с всекидневните потребности. Борбата на избраните представители на местните и регионалните власти за запазване на сближаването на Съюза продължава .“

Относно миграцията: „Всеки ден градовете ни се борят да отстояват съвместния живот в Европа. Докато Съветът непрекъснато говори за „миграция“, на местно равнище все по-често чувам думата „интеграция“... В сътрудничество с Европейската комисия ще стартираме кампания за извеждане на преден план на проектите за интеграция , които се осъществяват в нашите градове и региони.“

Относно гражданските диалози: „Имаме нужда от истинска обратна връзка относно политиките на ЕС. Не е достатъчно да изслушваме. Трябва да се организират граждански диалози и да се извършват последващи действия за подобряване на действията на Съюза в определени области... Ето защо предложих на председателя на Европейския икономически и социален комитет да работим заедно за очертаването на постоянен европейски механизъм за граждански диалози .“

Относно социалните права: „Може би Европа трябва да смени часа, но преди всичко трябва да смени насоката си... Социалните права трябва да бъдат признати на равни начала с икономическите права. Европа може да стане само по-силна, ако първо помогнем на най-нуждаещите се.“

Относно субсидиарността: „Ръководният принцип би трябвало да бъде „по-голяма роля за Европа, когато е целесъобразно“ и „по-малка роля за Европа, когато не е целесъобразно“. Освен това субсидиарността означава силен Съюз, който използва своите местни и регионални власти, за да се доближи до гражданите си... Ще приложим идеите си на практика, като създадем нова пилотна мрежа на регионални центрове за подпомагане на прегледите на изпълнението на политиките.“

Препоръки на КР относно начините за възстановяване на доверието в ЕС

След обсъжданията на пленарното заседание беше прието становището на КР относно „Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“ , изготвено по искане на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Докладът е кулминацията на двугодишната изчерпателна съвместна работа, започната през март 2016 г. — кампанията „ Размисли за Европа “ — която достигна повече от 40 000 граждани и 266 местни и регионални власти. Кампанията се състоя предимно от граждански диалози и дебати с гражданите в градските съвети, организирани на местно равнище по инициатива на членовете на КР. Обратната връзка като цяло, допълнена от Общоевропейска онлайн анкета и консултация с градовете и регионите, служи за основа на становището, изготвено от председателя Ламберц и първия заместник-председател Марку Маркула .

В становището се изтъкват основните констатации от кампанията:

Гражданите ни казаха, че проектът за ЕС трябва да се основава на солидарност, сближаване и близост:

80 % от гражданите изразяват желание за повече солидарност на ЕС;

местните и регионалните представители се ползват с по-голямо доверие на хората в сравнение с европейските и националните политици;

голям брой хора изтъкнаха отдалечеността на политиките на ЕС и институциите на Съюза и изразиха неудовлетвореността си от ЕС, тъй като той често се възприема като твърде отдалечен и ненадежден.

Какво ни казаха регионите и градовете: те трябва да участват пълноценно при разработването на политиките на ЕС

Ролята на местните и регионалните власти трябва да бъде призната в по-голяма степен — както по отношение на ежедневното управление на въпросите на ЕС, така и чрез бъдещи изменения в Договорите на ЕС, съгласно които КР трябва да бъде представен с пълни права във всеки бъдещ Конвент;

Улесняване на участието на гражданите в политиките на ЕС и създаване на постоянен диалог с гражданите след 2019 г.

Европейският съюз ще спечели повече доверие и надеждност само ако бъде ясно демонстрирана добавената стойност на действията на ЕС;

участието на гражданите не трябва да бъде ограничено единствено за периодите непосредствено преди европейските избори;

преди европейските избори КР ще предложи да бъде създадена постоянна и структурирана система за диалог между гражданите, политиците на ЕС и институциите с участието на местните и регионалните власти чрез КР.

8-а европейска среща на високо равнище на регионите и градовете

За допълнителен принос към текущите политически дискусии относно бъдещето на Европейския съюз след Брексит председателят обяви също, че 8-ата европейска среща на високо равнище на регионите и градовете на КР ще се проведе на 14 и 15 март 2019 г. Срещата на високо равнище ще бъде най-голямата политическа среща на кметове, местни и регионални лидери от цяла Европа през следващата година, като се очакват повече от 800 участници, включително най-високопоставените ръководители на институциите на ЕС.

Бележки към редакторите

Всяка година през октомври на пленарната сесия на КР председателят на КР произнася реч за състоянието на регионите и градовете на ЕС. Целта е да се направи преглед на актуалната ситуация в градовете и регионите на ЕС и да се насочи вниманието към основните предизвикателства за следващите години. Освен това изказването представлява и първоначалната реакция от страна на КР на предложенията в работната програма на Европейската комисия, изложена в речта на председателя на Комисията за състоянието на Съюза. След това в пленарната зала се провежда дебат с членове на КР и висши представители на ЕС.

За повече информация:

Уебсайт на КР за „ Състоянието на Съюза: гледната точка на регионите и градовете

Можете да следите за новини и в Twitter чрез #SOTREG и #EULocal

Уебсайт на КР за неговата Кампания за Бъдещето на Европа

Брошура за „ Кампанията Бъдещето на Европа накратко

Фотогалерия във Flickr

Лице за контакт:
Натали Вандел nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ тел. +32 (0)2 282 24 99

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023