Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Състояние на Европейския съюз: прилагането на подход „отгоре-надолу“ ще попречи на Европа да изпълни своите обещания и няма да я доближи до хората  

Изказвания на Апостолос Цицикостас, председател на Европейския комитет на регионите

В изказването си относно днешната реч за състоянието на Европейския съюз , произнесена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви:

„В речта за състоянието на ЕС с право бяха посочени укрепването на солидарността на Европейския съюз и способността му да се справя с пандемията. Трябва да признаем невероятните общи усилия на правителствата, промишлеността и публичните служби в цяла Европа за осигуряване на ваксини за всеки регион и град. Освен това нашият комитет напълно подкрепя определените днес приоритети: като съюз с европейски бюджет и безпрецедентен по мащабите си план за възстановяване бюджет сега трябва да направим съвместни инвестиции, за да гарантираме съвместно възстановяване, като същевременно ускоряваме прехода към климатична неутралност и цифровия преход.

С подход „отгоре-надолу“ обаче няма обаче да постигнем тези общи цели. ЕС трябва да отговори на реалните нужди на хората на местата, където те живеят и работят. Само с подход „отдолу нагоре“ Европа може да успее и да възстанови подкрепата на гражданите в техните сърца и умове. Пандемията и неотдавнашните наводнения и пожари засегнаха живота на нашите общности и един милион местни и регионални лидери в Европа работеха на първа линия с обществените служби и службите за спешна помощ, за да спасят човешки живот и нашите икономики. Недостатъчното ангажиране на местните участници, които отговарят за прилагането на 70 % от всички закони на ЕС, в разработването и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост е заплаха за възстановяването на Европа. Зеленият пакт ще стане реалност само ако се осъществи на местно и регионално равнище с политици, заемащи изборни длъжности на местно равнище. В противен случай той ще се провали. Конференцията за бъдещето на Европа рискува да бъде конкурс за красота между институциите в Брюксел, ако не достигне до всички местни общности в цяла Европа.

Днешната реч беше пропусната възможност да се признае важната роля на участниците на местно равнище и да се предложи нова визия за управление, която ще направи ЕС по-ефективен и ще го доближи до хората. Европа не може повече да остава абстрактен проект „отгоре надолу“, а трябва да създаде истинско партньорство с тези, които са в основата на нашия Европейски дом на демокрацията – избраните председатели на регионални и местни съвети, управителите, кметовете и съветниците. Това е истина, която не може да бъде пренебрегната, ако искаме заедно да изградим по-проспериращо, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще за нашите граждани. Ще удвоим усилията си за възстановяване на баланса, като използваме ролята си на изразител на мненията на поднационалното управленско равнище на конференцията за бъдещето на Европа тази есен."

12 октомври: Европейският комитет на регионите ще публикува своя преглед на състоянието на регионите и градовете на ЕС

Европейският комитет на регионите ще представи своя Годишен барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете на 12 октомври 2021 г., в който ще предложи кратък преглед на многобройните последици от пандемията за регионите и градовете на ЕС и ще покаже големите различия, които съществуват в рамките на нашия Съюз и в рамките на всяка държава членка. В него ще бъде показано как намаляването на проходите и увеличаването на разходите се отразява върху местните и регионалните финанси, как нашите региони и градове напредват – или се борят за напредък – в стремежа си да се справят с екологичния и цифровия преход, как се е усложнило предизвикателството, състоящо се в намаляване на икономическите и социалните различия между регионите, и как регионите и градовете модернизират местната демокрация. С помощта на най-широкото проучване, провеждано някога с участието на 1,15 милиона местни и регионални политици в ЕС, то ще покаже мненията на политиците, които ден след ден изграждат нашия Съюз в своите местни общности.

За контакт:

Микеле Черконе

Тел.: +32 498 982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023