Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
МСП се нуждаят от повече подкрепа от ЕС, за да се конкурират на световните пазари  
Новата стратегия на ЕС за малките предприятия следва да бъде подкрепена с допълнително финансиране, програми за изграждане на капацитет и по-широко партньорство с местните власти.

Европейският съюз трябва да предприеме по-мащабни и дългосрочни действия спрямо малките предприятия, за да им помогне да разширят дейността си, да получат достъп до обществени поръчки и да се възползват в по-голяма степен от единния пазар, както подчертава Европейският комитет на регионите в серия от препоръки, които да бъдат включени в стратегия, планирана от следващия председател на Европейската комисия.

Приетите на 8 октомври предложения на асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици включват промяна на определението за малки и средни предприятия, облекчаване на достъпа до по-голямо финансиране от ЕС и пробизнес модел на партньорство, който обръща по-голямо внимание на местното и регионалното измерение.

Становището, озаглавено „ Приносът на регионите и градовете за нова политическа рамка на ЕС за МСП“ , се допълва от резолюция, приета през юни 2019 г., в която КР призова новата Комисия, която следва да встъпи в длъжност през ноември, да увеличи „ капацитета на МСП за иновации, за трансгранична дейност и за адаптиране към новите модели на икономическа дейност“ и да засили „свързаното с МСП измерение при изготвянето на политиките на ЕС“. Препоръките бяха отправени от Тадеуш Трусколаски ( PL/EA), кмет на полския град Бялисток и бивш икономист, който изготви две предходни становища относно подкрепата на ЕС за малките предприятия.

Г -н Трусколаски заяви: „Приетият преди десетина години от ЕС Законодателен акт за малкия бизнес в Европа (Small Business Act) беше истински пробив и предишната Комисия допринесе значително за това, включително като улесни достъпа на МСП до пазарите на публични парични средства и осигури силно регионално и местно измерение на мрежата „Enterprise Europe“ . Необходимо е обаче да преодолеем оставащите пропуски и да реагираме на новите събития, включително нарастващите очаквания за ролята на малките предприятия в прехода към социално и екологично устойчива икономика. Като цяло единният пазар е успех за ЕС, но сме далеч от единен пазар, който действително работи за МСП. Ето защо приветствам факта, че новоизбраният председател на Комисията Урсула фон дер Лайен предложи нова стратегия за МСП, с по-голям акцент върху цифровизацията на МСП.“

И добави: „В момента наблюдаваме икономическа поляризация на регионите в ЕС, тъй като по-големите предприятия (много от тях са концентрирани в националните икономически центрове) се развиват по-бързо от малките предприятия. Ето защо укрепването на политиките за МСП ще помогне на европейската икономика да стане по-социално справедлива и приобщаваща. Местните и регионалните власти, МСП и техните сдружения следва да играят по-активна роля в изготвянето и координирането на политиките на ЕС. Това, според нас, отразява необходимостта от приоритизиране на местната и регионалната перспектива, като акцентът върху националния и международния план остане за по-късен етап. Като цяло трябва да подкрепяме малките предприятия да се развиват и да правят нововъведения от момента на навлизането им на местния пазар до стъпването им на световния пазар.“

В становището на КР се призовава за увеличаване на равнището на финансиране на Програмата на ЕС за единния пазар . „Инвестициите на ЕС в малките предприятия и по-общо в завършването на единния пазар носят значителни финансови и социални дивиденти за всички региони в ЕС“, посочи г-н Трусколаски преди да добави, че „малките предприятия са също движеща сила в развитието на кръговата икономика в Европа.“ Той посочи, че в неговия регион в Източна Полша има клъстери от конкурентоспособни и иновативни предприятия, които се занимават с производство на медицинско оборудване, текстил и софтуер, и които са ползвали подпомагане от ЕС.

Освен че призовава за по-голям бюджет за развитието на единния пазар, КР счита, че структурните и инвестиционните фондове на ЕС следва да бъдат пригодени за подкрепа на МСП и микропредприемачеството посредством различни програми. Приканва настойчиво Европейската комисия да рационализира начините за достъп на МСП до фондовете на ЕС и да разработи програми, които да спомогнат за изграждането на капацитет в подкрепа на благоприятна бизнес среда.

Освен това КР призовава за преразглеждане на определението за МСП, което се използва понастоящем на равнището на ЕС, което ще е от полза на средните предприятия (предприятия с до 500 души). Според него средноголемите предприятия „са много съпоставими в структурно отношение “ с МСП (дружества с по-малко от 250 служители) „и въпреки това не получават преференциално третиране спрямо големите предприятия“.

В становището се отбелязва, че малките предприятия в ЕС са предпазливи по отношение на трансграничната търговия и обществените поръчки за услуги и се препоръчва присъждането на бонус точки на предприятията с местен и регионален произход с цел насърчаване на повече оферти от страна на малките предприятия. На 9 октомври КР представи отделно становище за обществените поръчки . Това становище на Томас Хаберман (DE/EНП) се основава на обратната информация, постъпила от мрежата от 36 региона на ЕС , от Алентежу в Протугалия до Мазовското воеводство в Полша.

В новата Европейска комисия за политиката по отношение на МСП ще отговарят трима души: Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Подготвеност на Европа за цифровата ера“ и комисар по въпросите на конкуренцията; Валдас Домбровскис, изпълнителен заместник-председател с ресор „Икономика, която работи за хората“ и комисар за финансовите услуги и Силви Гулар, комисар за вътрешния пазар.

За контакт:

Andrew Gardner

Тел. +32 473 43 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
Награда „Предприемчив европейски регион“ за 2024 г.: започна подаването на кандидатури от градове и региони, насърчаващи устойчивия, стабилен и цифров растеж
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022