Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Резултати от анкетата на КР и ОИСР на тема „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“  

Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведоха онлайн анкета сред местните и регионалните власти и заинтересованите лица относно техния принос за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Резултатите бяха представени днес по време на конференцията „Градовете и регионите превръщат ЦУР в реалност“ .

Основните изводи от анкетата са:

59 % от анкетираните са запознати с ЦУР и понастоящем работят за тяхното изпълнение. Сред анкетираните, представляващи региони или големи или средни градове (над 50 000 жители), този дял нараства до около 80 % или повече, докато при малките общини той е 37 %.

58 % от анкетираните, които работят по изпълнението на ЦУР, са определили и показатели за измерване на напредъка, като местните показатели са застъпени много по-често от тези на ЕС или ООН.

Най-често срещаните предизвикателства при изпълнението на ЦУР, подчертани от половината от анкетираните, са „Липса на осведоменост, подкрепа, капацитет или обучен персонал“ и „Трудности във връзка с приоритизирането на ЦУР спрямо други програми“.

Повече от 90 % от анкетираните се застъпват за идеята ЕС да има всеобхватна дългосрочна стратегия за интегриране на ЦУР във всички политики и за гарантиране на ефективно координиране между различните области на политиката.

Основните резултати от анкетата са обобщени тук , а пълните данни са дадени в приложението .

Анкетата „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“ беше проведена от 13 декември 2018 г. до 1 март 2019 г. сред 400 участници. Резултатите от нея ще бъдат използвани за текущата дейност на КР и ОИСР във връзка с ЦУР, включително за становището на КР на тема „Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г.“ и за окончателния доклад на ОИСР относно „Териториален подход към ЦУР: роля за градовете и регионите никой да не бъде изоставен“ .

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023