Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Защитна мрежа за гражданите в борбата с извънредното положение във връзка с COVID-19  

С повече от 11 милиона заразени и над 270 000 загинали в Европа кризата с пандемията подчерта съществената роля на всички регионални, междинни и местни власти за предоставянето на обществени услуги възможно най-близо до гражданите. Те управляват всички необходими санитарни действия на местно равнище, например карантинни мерки и проследяване на контактите.

Андре Виола (Франция/ПЕС) , председател на Европейската конфедерация на междинните местни власти (CEPLI*) и член на Европейския комитет на регионите, заяви във встъпителното си слово на конференцията на тема „Междинните местни власти — защитна мрежа за нашите граждани в глобалната борба с извънредното положение във връзка с COVID-19“ :

„Нашите територии са пряко засегнати от въздействието от социално-икономическите, екологичните, възрастовите и демографските промени, които нарушават устойчивото развитие на нашите общества. По този начин кризата с COVID-19 настъпи в затруднените условия на всички горепосочени предизвикателства. Възложените на местните междинни власти правомощия ни карат да предприемем непосредствени мерки за нашите съграждани, за да смекчим икономическите и социалните последици. Да не забравяме, че Европа без своите местни, междинни и регионални власти е Европа без своите граждани и територии — безсъдържателен проект, лишен от бъдеще.“

От името на най-голямата европейска конфедерация на местните междинни власти — окръзи, провинции, департаменти и всички подобни местни власти — призоваваме държавите — членки на ЕС, и европейските институции:

1. да координират действията в рамките на ЕС и да създадат подходяща финансова и здравна подкрепа за местните и регионалните власти в борбата им срещу COVID-19;

2. да предоставят на местните междинни власти пряк достъп до новите възможности за финансиране по линия на Next Generation EU, за да се смекчи въздействието от отрицателните социално-икономически последици от кризата с коронавируса;

3. заедно с Европейския комитет на регионите да включат местните междинни власти в бъдещите преговори относно Здравния съюз на ЕС, както и в Конференцията за бъдещето на Европа.

В изказването си по време на конференцията председателят Цицикостас отбеляза: „ Председателите на регионите и местните лидери от всеки град, провинция и окръг в Европа са героите в сянка, които защитават живота на хората и икономиките. Те спешно се нуждаят от инвестиции: забавянията, свързани с договарянето на бюджета на ЕС и плановете за възстановяване, застрашават живота на хората и нашия Съюз. Нека не се заблуждаваме — план за възстановяване, който отговаря само на националните нужди, ще бъде неуспешен. Регионалните и местните власти представляват половината от публичните инвестиции на ЕС и една трета от публичните разходи и трябва да ги насочват, за да отговорят на реалните нужди на общностите си “.

Мануел Балтар , председател на Partenalia, председател на Diputación de Ourense, заместник-председател на CEPLI — Испания, заяви: „ Пряка финансова помощ за самостоятелно заетите лица, обществени сгради на разположение на медицинския персонал, управителни комитети за гарантиране на ефективно икономическо възстановяване, ежедневна информация, предоставяна на гражданите: извънредното положение във връзка с COVID-19 показа още веднъж, че провинциите са структуриращите елементи на нашите територии и че те са в най-добра позиция за смекчаване на последиците от големи сътресения от икономическо, социално и здравно естество и за придружаване на гражданите по време на такива трудности“.

Лука Менезини (Италия/ПЕС) , член на КР, заяви: „ По време на кризата с COVID-19 италианските провинции участваха в управлението на извънредното положение. През 2020 г. бюджетът, разпределен от провинциите за инвестиции, се увеличи с 14 % в сравнение с предходната година, което осигурява важен принос за възстановяването. Настоящата криза ни дава възможност да помислим за нов модел на развитие в съответствие с насоките на ЕС, но този модел трябва да включва местните власти като главни действащи лица.

Кризата с коронавируса още веднъж показва колко е важно предизвикателствата в Европа да се преодоляват по съвместен и координиран начин. Понастоящем стремежът към изолация и представяне на заплахата като външна представлява погрешно решение, което отправя пагубен сигнал. Това, от което се нуждаем, е сближаване и солидарност. Радвам се, че през последните няколко месеца много хора показаха желание да си помагат взаимно. Това, което действа в малък мащаб, трябва да важи и в по-широк контекст: само една обединена Европа може да преодолее кризите на нашето време “, заяви Хауке Ягау , председател на регион Хановер, говорител на Deutscher Landkreistag — Германия.

Серж Юсташ , председател на Провинция Ено, председател на APW, добавя: „ Провинциите отговориха на предизвикателствата, пред които са изправени — в много случаи безпрецедентни по същество. Те успяха да участват в подход на откритост и солидарност с други институционални участници, изправени пред катастрофалните последици от тази криза“.

Анджей Плонка , председател на окръг Бйелско-Бяла, председател на ZPP — Полша, заяви: „ В световен мащаб борбата с пандемиите зависи от действията, предприети от международни организации, правителства и фармацевтични дружества. Ще се отнася до ефективното ѝ управление обаче, конкретното изпълнение на необходимите мерки се пада на местните междинни власти, тъй като териториалният мащаб на техните дейности им предопределя тази роля. Властите на междинно равнище в много държави отговарят също и за болниците и за важни елементи на системата за управление на кризи. Днешната среща на CEPLI ясно доказва тази теза.

Алин-Адриан Ника , председател на областния съвет на Тимиш, член на Европейския комитет на регионите за периода 2007—2020 г. — Румъния, заяви: „ Пандемията предизвика голям напредък в процеса на цифровизация, доведе до преосмисляне на политиките за солидарност и финансирането на ЕС и изтъкна необходимостта от подходящи средства за възстановяване и прехвърляне на правомощия на местно междинно равнище — доказаната защитна мрежа за гражданите в кризисна ситуация . Трябва да се възползваме от тези възможности, в противен случай няма да сме си взели никакви поуки.

Ян Олбрихт , член на ЕП, съдокладчик по МФР за периода 2021—2027 г., заяви: „ Икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от COVID-19, изискват спешна намеса за финансова подкрепа . Поради това ролята на плана за възстановяване е от толкова голямо значение за предотвратяване на последиците от кризата. Всяко забавяне при приемането на пакета на ЕС за възстановяване би могло да окаже много сериозно въздействие върху възстановяването на икономиката по време на кризата. Следва да се подчертае, че средствата за икономическо възстановяване ще бъдат особено необходими на местните и регионалните власти, които са на първа линия в борбата с пандемията.

*CEPLI е първата европейска конфедерация, която обединява национални асоциации, представляващи 1 167 местни междинни власти от шест европейски държави (Белгия, България, Франция, Германия, Полша и Румъния), и две европейски мрежи на междинни местни власти — Arco Latino и Partenalia.

Основана през 2008 г. по повод 50-годишнината на Договора от Рим като мрежа за сътрудничество на местните междинни власти в Европа, Европейската конфедерация на местните междинни власти работи за увеличаване на участието им в европейския процес на вземане на решения, представляване на техните интереси на европейско равнище, установяване на постоянен обмен на информация и добри практики между местните общности, укрепване на съгласуваността и видимостта на техните интервенции на европейска територия и улесняване на съвместните проекти за сътрудничество между тях.

За контакт:

PressCdR@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022