Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете призовават за повече ресурси за борба с младежката безработица в Европа  

КР подчертава, че укрепването на гаранцията за младежта е от решаващо значение
в контекста на кризата, свързана с Covid-19

Местните и регионалните власти призовават настоятелно европейските и националните институции да защитят правото на на младите европейци на труд, справедливо заплащане и достъп до социална защита в рамките на възстановяването. Пандемията доведе до рязко увеличаване на младежката безработица в целия Европейски съюз. Поради това регионите и градовете призовават за това в националните планове за възстановяване да бъдат включени мерки в подкрепа на младежката заетост. Това са някои от основните послания на становището, изготвено от Romy Karier (LU/ЕНП) и обсъдено на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите.

Пленарната асамблея на Европейския комитет на регионите обсъди становището , изготвено от Роми Карие р  (LU/ЕНП), член на Общинския съвет на Клерво, относно „Укрепване на гаранцията за младежта“ — инициативата на ЕС за борба с безработицата сред гражданите на възраст под 30 години. Местните и регионалните власти приветстват укрепването на този инструмент, създаден преди седем години. Въпреки това те изразяват съжаление, че средствата, отпуснати за подкрепа на гаранцията за младежта през програмния период 2021—2027 г., не бяха значително увеличени въпреки критичния контекст на кризата, свързана с COVID-19.

Последните данни на Евростат показват, че през декември 2020 г. равнището на младежката безработица в ЕС е било 17,8 % (3,138 милиона млади хора на възраст под 25 години), което е повишение спрямо 14,8 % през декември 2019 г., а процентът на незаетите с работа, учене или обучение (NEET) сред тези на възраст под 30 години се е увеличил от 12,5 % през 2019 г. на 13,5 % през третото тримесечие на 2020 г., с върхова стойност от почти 15 % преди лятото.

Докладчикът Роми Кариер изтъкна, че „ Ако техните препоръки бъдат чути, регионите и населените места могат да допринесат значително за борбата с младежката безработица. Подобно на всички равнища на властта трябва да увеличим усилията си и да работим ръка за ръка в настоящия момент на криза. Именно в тази перспектива предлагаме конкретни и решителни мерки за укрепване на европейската гаранция за младежта. Без реален ангажимент за увеличаване на подкрепата за нашата младеж, било във финансов план или чрез подобряване на нашите стратегии, последиците вероятно ще бъдат драматични и ще надхвърлят далеч настоящата криза. Но ако вместо това действаме заедно, съм убедена, че можем да избегнем ново „изгубено поколение“ .

С цел ефективно справяне с младежката безработица в контекста на пандемията местните и регионалните лидери призовават укрепената гаранция за младежта да бъде допълнена с удължаването на срока на действие и разширяването на обхвата на SURE , — временният механизъм в размер на 100 милиарда евро, създаден с цел да помогне на държавите членки да защитят работниците, засегнати от кризата с COVID-19. Освен това КР призовава за включването на мерки в подкрепа на младежката заетост в националните планове за възстановяване и устойчивост и предупреждава за риска, свързан с политики, насочени към насърчаване на младежката заетост чрез подкопаване на правата на хората на справедливо възнаграждение и достъп до социална защита в рамките на възстановяването.

КР подчертава, че местните и регионалните власти са от решаващо значение за подпомагането на ефективното прилагане на гаранцията за младежта, тъй като те могат да бъдат мост между образователните институции и публичните служби по заетостта. Комитетът подчертава значението на насърчаването на трудовата мобилност между държавите членки и между регионите чрез укрепената гаранция за младежта, като се има предвид важната роля на миграцията за оформянето на възможностите на пазара на труда. Поради това регионите и градовете изразяват съжаление, че тази разпоредба, която съществуваше в първоначалната гаранция за младежта, не беше запазена в новото предложение.

Освен това членовете на КР отново заявяват, че е важно да се определят ясни и точни обвързващи критерии по отношение на качеството на предложенията за заетост, образование, обучение и чиракуване в рамките на гаранцията за младежта. Също толкова важно е да се намали административната тежест за младите хора, търсещи работа. Онлайн регистрацията посредством специални електронни платформи „Гаранция за младежта“ следва да бъде стандартната процедура.

Окончателният резултат от гласуването на становището ще бъде обявен в края на пленарната сесия.

Основна информация:

ЕС подкрепя държавите членки за намаляване на младежката безработица и неактивност чрез пакета за подкрепа на младежката заетост , който съдържа четири направления. Едно от тях е гаранцията за младежта — инициатива, създадена през 2013 г., която вече помогна на 24 милиона млади хора. Следвайки предложението на Европейската комисия, миналата година Съветът одобри препоръка за укрепване на гаранцията за младежта .

С гаранцията всички държави членки се ангажираха да гарантират, че всички млади хора на възраст под 30 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат образователната система.

За контакт:

Матео Милиета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023