Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Вълна на саниране: КР и Европейската комисия започват сътрудничество за насърчаване на реновирането на сградите  

Партньорството между лидерите на ЕС, регионалните и местните лидери е от ключово значение за ускоряване на вълната на саниране, която може да създаде 160 000 работни места. 75 % от сградите в ЕС са енергийно неефективни и само 1 % от тях понастоящем се ремонтират всяка година. На сградния фонд се падат 40 % от потреблението на енергия в Европа и 36 % от емисиите на парникови газове.

Днес Европейският комитет на регионите и Европейската комисия започнаха сътрудничество за ускоряване на реновирането и декарбонизацията на сградния фонд на ЕС. Потенциалът за нови работни места, икономии на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове превръща „вълната на саниране“ на ЕС в основен двигател за постигането на стабилно и устойчиво възстановяване от COVID-19. Партньорството има за цел да подпомогне местните и регионалните власти при подновяването на сградния им фонд. Здравната криза, предизвикана от COVID-19, засили необходимостта от подобряване на условията на живот в нашите сгради и от изкореняване на енергийната бедност.

Наред с декарбонизацията на транспортния сектор и екологизирането на градовете, обновяването на сградния фонд на ЕС е ключов приоритет на Европейския зелен пакт , стратегията на ЕС за растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

При откриването на пленарен дебат относно вълната на саниране с участието на комисаря на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсон, председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос   Цицикостас , заяви: „Повишаването на енергийната ефективност на сградите ще спести пари, ще намали емисиите и ще се справи с енергийната бедност, която засяга 34 милиона души в Европа. Трябва да гарантираме, че местните и регионалните власти са запознати с безпрецедентния бюджет на ЕС и наличните средства за възстановяване и устойчивост и имат достъп до него. Ето защо имам удоволствието да започна нашето сътрудничество между Европейската комисия и нашия Комитет в подкрепа на вълната на саниране на всички наши територии.

В изказването си по време на дебата комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Днес имаме възможност да възобновим нашата икономика, като същевременно стимулираме още повече усилията за чиста енергия. Комисията ще продължи да предоставя различни начини за подкрепа и техническа помощ на градовете и регионите, така че те да могат да се ангажират с всички слоеве на обществото за двойния преход и разгръщането на вълната на саниране. С удоволствие установявам, че Конвентът на кметовете става още по-приобщаващ, достъпен и амбициозен във връзка с неутралността по отношение на климата.“

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и работна група „Зелен   пакт на местно равнище“ , заяви: „Вълната на саниране е основен стълб на възстановяването на Европа, като спомага за по-доброто изграждане на нашите територии, подобрява капацитета ни за борба с кризата, свързана с изменението на климата, и в същото време се грижи за здравето и качеството на живот на нашите граждани. Като част от настоящата стратегия новата европейска инициатива „Баухаус“ може да бъде от ключово значение, за да се даде тласък на градското обновление за радикално преосмисляне на нашите квартали. Трябва да използваме творческия потенциал в нашите региони и градове и да включим гражданите в процеса на трансформация, за да доближим Зеления пакт до тях и да създадем по-устойчиво бъдеще заедно.“

Енрико Роси (Италия/ПЕС) е докладчик на КР по становището относно „Вълната на саниране“ . Членът на Общинския съвет на Синя (Флоренция) и бивш президент на регион Тоскана (2010—2020 г.) заяви: „С вълната на саниране ЕС предоставя на нашите градове и региони отлична възможност. Докато преди се концентрирахме само върху отделни апартаменти или сгради, сега най-накрая гледаме на кварталите като цяло. Ето защо приветстваме районния подход и вниманието към енергийните общности. Вълната на саниране може също така да допринесе за премахване на енергийната бедност, тъй като помага на гражданите да се превърнат в „произвеждащи потребители“, така че да могат не само да консумират, но и да произвеждат енергия. Зеленият пакт и неговата вълна на саниране могат да бъдат успешни само ако подобряват благосъстоянието и качеството на живот на хората в домовете ни и около домовете ни, като се гарантира, че никой няма да бъде изоставен.“

След дебата членовете обсъдиха многобройните предложения, включени в становището на КР относно „Вълната на саниране“. КР призовава за преразглеждане на схемите за държавна помощ, по-гъвкави бюджетни правила за максимално увеличаване на инвестициите и санирането, както и за изпълнението на поднационални цели за саниране на сгради и интегрирането на възобновяеми енергийни източници.

КР се застъпва и за укрепване и децентрализиране на механизма ELENA на ЕИБ чрез установяване на „обслужване на едно гише“ за предоставяне на техническа помощ на всички местни и регионални власти и предприятия. В становището се отправя призив към Европейската комисия и държавите членки изцяло да включат вълната на саниране в програмите за възстановяване и устойчивост (RRF), както и в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Окончателният текст на становището на КР относно „Вълната на саниране“ ще бъде на разположение утре, 19 март 2021 г., петък.

Обща информация:

Вълната на саниране стартира на 14 октомври 2020 г. със съобщението на Европейската комисия „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ . Тя е основен стълб на пътната карта на Европейския зелен пакт .

Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради. Групата на финансовите институции за енергийна ефективност ( EEFIG ) открои шест вида пречки: структурни пречки, информационни пречки, неефективност на пазара, липса на експертен опит, комбинация от фактори, затрудняващи обединяването на проекти и/или прилагането на по-ефективни подходи по квартали, както и регулаторни пречки. Всички тези пречки засягат пряко местните и регионалните власти и възпрепятстват тяхната способност да инвестират повече в енергийно ефективни проекти.

Наред с декарбонизацията на транспортния сектор и екологизирането на градовете, обновяването на сградния фонд на ЕС е ключов приоритет на Зеления пакт , не само поради потенциалната му способност за намаляване както на потреблението на енергия, така и на емисиите на CO 2 , но и като двигател за устойчив растеж и създаване на работни места. Строителният сектор е най-големият източник на работни места на милион инвестирани евро ( МАЕ, 2020 г. ).

Санирането на сгради е ключов приоритет на Зеления пакт на местно равнище — нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове Тук можете да прочетете съобщението за медиите. Открийте 200 най-добри практики във връзка със Зеления пакт на нашата онлайн карта .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023