Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите се активизират за регулиране на онлайн платформите и проправяне на безопасен път за МСП на цифровите пазари  

Европейският комитет на регионите поема по-голям ангажимент към широкообхватния законодателен проект на ЕС за засилване на демократичния контрол върху доминиращите интернет платформи и за възстановяване на единна онлайн икономика, която работи както за МСП, така и за отделните потребители. По време на юнската пленарна сесия членовете на Комитета приеха становище , което подкрепя намерението на Европейската комисия за по-строго регулиране на цифровите пазари и услуги, като същевременно подчертава иновациите и компетенциите, които градовете и регионите могат да имат за доброто и ефективно регулиране. Становището на КР относно законодателния пакет за цифровите услуги е част от по-широка мрежа от инициативи, насочени към подобряване на профила на КР като един от двигателите на ЕС за приобщаваща цифрова трансформация.

Законодателният пакет в областта на цифровите услуги е законодателно предложение на Европейската комисия, което се състои от два елемента: Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари. Пакетът включва актуализиране и укрепване на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, за да се отговори на нуждата от регулиране за стабилна платформа. Той има за цел да ограничи пазарната мощ на т.нар. „платформи на пазачи на информационния вход“, които контролират достъпа на по-малките предприятия до потребителите и действат като частни създатели на правила. Пакетът има за цел още да противодейства на неограниченото разпространение на дезинформация чрез налагане на отговорност на платформите за разпространяваното съдържание.

Регулирането на платформите има силно регионално измерение. Много от секторите, в които онлайн платформите играят доминираща роля – като градския транспорт, жилищното настаняване, туристическото настаняване и предоставянето на обществени услуги – са регулирани на местно и регионално равнище. Поради това местните и регионалните власти заемат ключова позиция по отношение на изготвянето и прилагането на ефективно законодателство: те разполагат с информация и опит и са най-близкото до заинтересованите страни политическо равнище.

Докладчикът Роди Краца (Гърция/ЕНП), управител на регион Йонийски острови, заяви: " Чрез настоящото становище гласът на поднационалните власти прозвучава по-силно; стремежът е да се изготви регламент с точност за възможно най-голямо положително въздействие и да се избегне създаването на нови проблеми при решаването на съществуващите такива. Цифровизацията, както и нашата зависимост от цифровата инфраструктура, са реалност, която стана по-осезаема поради пандемията. Трябва да защитим МСП, които често са в положение на зависимост от по-големите платформи и са засегнати значително от загубата на достъп до платформи или услуги, от които все повече зависят за своето предприятие. "

Регулирането на платформите също има важни последици за много МСП. Тъй като все повече предприятия се цифровизират, техните взаимодействия с потребители, доставчици и други бизнес контакти все повече преминават през посредничеството на частни онлайн платформи, като по този начин увеличават зависимостта си от тези нови участници и излагат своите бизнес модели на риск и несигурност. В становището на КР се призовава за стабилна правна рамка за защита на прекия достъп на МСП до потребителите и по този начин на тяхната способност да се конкурират при равни условия. Това твърдение беше потвърдено и от резултатите от проучване относно правните и политическите условия, необходими в подкрепа на традиционния цифров преход на предприятията, което беше обсъдено на неотдавнашен уебинар на КР . Окончателното проучване ще бъде публикувано в средата на юли.

Друг основен проблем, посочен в становището на КР, е смекчаването и преодоляването на „двойното цифрово разделение“, причинено от неравномерното разпределение на предпоставките, необходими за извличане на потенциалните социални и икономически ползи от цифровизацията: достъп до мрежи с голям капацитет и цифрова грамотност. За да се противодейства на териториалните и социалните различия и да се гарантира цифровото сближаване, КР подчертава спешната необходимост от подкрепа за изграждането на капацитет на местно равнище и от ускоряване на разгръщането на широколентова инфраструктура. Тези критични предизвикателства се разглеждат редовно и от платформата на КР по въпросите на широколентовия достъп – форум, създаден съвместно с Европейската комисия, с цел обединяване на правни, технически и практически знания и ускоряване на разработването на решения, позволяващи на всички граждани, МСП и публични администрации успешно да се ориентират към онлайн света.

За контакт:

Максимилиан фон Клензе

тел.:+32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Матео Милиета

тел.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023