Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите трябва да бъдат в основата на европейската икономическа политика  

Да извлечем поуки от мерките за строги икономии, наложени след последната криза, означава да променим настоящите правила за икономическо управление на ЕС и да насърчим публичните инвестиции

Така необходимото участие на градовете и регионите в начертаването на европейските мерки за възстановяване след кризата с COVID-19 и в изграждането на нова система за европейско икономическо управление бяха основният акцент на първото заседание на Комисията по икономическа политика (ECON) след лятната ваканция.

Членовете на Комисията по икономическа политика, първо, проведоха дебат, посветен на Механизма за възстановяване и устойчивост — инструмента на стойност 672,5 милиарда евро (312,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 360 милиарда евро под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в Инструмента на Европейския съюз за възстановяване на стойност 750 милиарда евро, известен също като „План за възстановяване на Европа“ .

Кристоф Руйон (Франция/ПЕС) , кмет на Кулен, е главен докладчик по становището относно „План за възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19: механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа“ , което ще бъде прието на пленарната сесия през октомври 2020 г. Той заяви, че „Планът за възстановяване на стойност 750 милиарда евро трябва да ни позволи да излезем от кризата с COVID-19 и да даде нова посока на европейския модел за развитие. Като представители на институциите на градовете и регионите изразяваме съжаление, че управлението е прекалено централизирано на национално равнище и че не е достатъчно амбициозно по отношение на устойчивото развитие. Що се отнася до структурните фондове на политиката на сближаване, трябва да избягваме дублирането и ощетяването на една сфера за сметка на друга. Фондът за възстановяване, известен като „Механизъм за възстановяване и устойчивост“, може да представлява истински качествен напредък към повишаване на европейския капацитет за инвестиции, но това няма да се случи без участието на европейските градове и региони“.

На изцяло дистанционното заседание бяха разгледани с особено внимание и текстовете, изготвени от двама представители на правителството на Валония. Членовете на Комисията по икономическа политика гласуваха проектостановището относно „Преглед на икономическото управление“ , подготвено от министър-председателя на Валония Елио Ди Рупо (Белгия/ПЕС) , и проведоха обмен на мнения по проектостановището относно „Преглед на търговската политика“ , изготвено от заместник министър-председателя и министър на икономиката и търговията Вили Борсус (Белгия/Renew Europe) . Предвижда се последното становище да бъде прието от Комисията по икономическа политика на 19 ноември.

Елио Ди Рупо (Белгия/ПЕС) каза: „Временното преустановяване на механизмите на Пакта за стабилност и растеж по време на пандемията от COVID-19 позволи на държавите и на местните власти да отговорят на потребностите на гражданите и предприятията. Необходимо е обаче правилата за икономическо управление да бъдат изцяло преразгледани в унисон с амбициите на Европа, която предоставя отговори на стремежите на своите граждани и на релокацията на основни стратегически предприятия (от сферата на здравеопазването, храненето и др.). Очаквам Европейската комисия да предложи амбициозен текст за силна, цифрова и устойчива Европа“.

В дебата взе участие докладчикът на Европейския парламент по прегледа на икономическото управление Маргарида Маркеш ( Португалия/ПЕС) . Поради мерките, свързани с COVID-19, изцяло дистанционното гласуване на текста ще приключи на 1 октомври, четвъртък. Планира се становището да бъде прието на пленарната сесия на КР на 9 – 10 декември 2020 г.

На 28 юли г-н Ди Рупо и г-н Руйон проведоха виртуална среща с комисаря на ЕС по въпросите на икономиката Паоло Джентилони . Те подчертаха колко е важно местните и регионалните общности да бъдат поставени в центъра на всеки национален план за възстановяване.

Преди това на 2 юли председателят на КР Апостолос Цицикостас се срещна с комисар Джентилони, за да обсъдят как най-добре регионите и градовете да се включат в управлението на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

Комисар Джентилони ще присъства на пленарната сесия на КР през октомври , за да участва в разискванията, посветени на устойчивостта и възстановяването.

Членовете проведоха обмен на мнения и с Фабиан Зулег, изпълнителен директор на независимия аналитичен център „Европейски политически център“, относно развитието на бъдещите икономически и търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство и резерва във връзка с Брексит. Новият специален инструмент беше създаден да противодейства на непредвидените и неблагоприятните последици в държавите членки и секторите, които са най-засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Съгласно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет от 17—21 юли 2020 г. резервът във връзка с Брексит ще разполага с бюджет от 5  милиарда евро за периода 2021—2027 г.

Комисията по икономическа политика определи Изолде Рийс (Германия/ПЕС) , първи заместник-председател на Ландтага на провинция Саарланд, за докладчик по „План за действие относно суровините от изключителна важност“ . Планът за действие беше представен от Европейската комисия на 3 септември.

Въздействието на COVID-19 върху регионите на ЕС и предизвикателствата, пред които са изправени местните и регионалните власти в резултат на пандемията, ще бъдат предмет на първия Годишен барометър на КР за състоянието на регионите и градовете , който председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Апостолос Цицикостас , управител на регион Централна Македония, ще представи по време на речта си на пленарната сесия на КР на 12 октомври. Барометър е изготвен въз основа на конкретно възложени проучвания, както и на други изследвания, за да направи подробна оценка на кризата и на някои от основните политически и политически въпроси, които тя повдигна.

Документи от заседанието

Тук може да се регистрирате за Европейската седмица на регионите и градовете през 2020 г.

За контакт:

Matteo Miglietta

Тел.: +32 (0)2 282 2440

Мобилен телефон: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023