Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Нов начин на работа за Европа: ‎ регионите се призовават да участват в пилотен проект за подобряване на законодателството на ЕС  

На 14 ноември председателят на Европейския комитет на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц се срещна в Брюксел с представители на региони от ЕС, за да представи новия проект за мрежа от регионални центрове ( #RegHub ) и да обсъди процедурата за подбор на 20-те участващи региона за пилотната фаза (2019—2020 г.). В съответствие с препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността целта на проекта е да се осигури обратна информация от местните и регионалните власти относно прилагането на законодателството на ЕС на място, което в крайна сметка да спомогне за подобряването и доближаването на законодателството на ЕС до гражданите.

Около две трети от законодателството на ЕС се прилага на местно и регионално равнище. В резултат на това местните и регионалните власти имат ценен опит от първа ръка по отношение на прилагането на законодателството на ЕС в тясна връзка с местните предприятия, социалните партньори, гражданското общество и гражданите. Посредством становищата си КР официално споделя позицията на местните и регионалните власти относно законодателните предложения на ЕС. Въпреки това е необходимо да се представят знанията на местните и регионалните власти на по-ранен етап от законодателния процес на ЕС, както и техният опит във връзка с прилагането на законодателството на ЕС. В качеството си на официален изразител на възгледите на регионите и градовете и чрез институционалната си роля Комитетът е в уникална позиция да съпостави приноса на всички местни и регионални власти.

Ето защо КР е в процес на създаване на пилотен проект, съставен от мрежа от „регионални центрове“ (звена за контакт), за преглед на изпълнението на политиките на ЕС. Инициативата е стартирана в резултат на една от препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността, създадена от председателя на Европейската комисия Юнкер през първата половина на 2018 г. Тя е част от „новия начин на работа“, препоръчан от работната група, който цели наблюдение на субсидиарността не само по време на законодателния етап (чрез съществуващата мрежа за наблюдение на субсидиарността на КР ), а също и по време на прилагането на законодателството на ЕС. Неотдавна инициативата беше потвърдена в съобщението на Европейската комисия относно „ Принципите на субсидиарност и пропорционалност: засилване на тяхната роля в изготвянето на политиките на ЕС “, публикувано на 23 октомври.

Като представи целта на проекта на ръководителите на регионалните офиси в Брюксел, председателят Ламберц заяви: „ Всички, които работят със и за ЕС, трябва да се стремят да подобрят качеството на неговото законодателство, което да подобри живота на всички граждани. По-специално за това са необходими знанията и опитът на местните и регионалните власти, предвид това, че те са на предната линия и осъществяват политиките на ЕС в своите общности. Този пилотен проект — резултат от приобщаващ процес, ръководен от Европейската комисия — е част от това усилие. За подновяването на Европа трябва да гарантираме, че дори още повече региони смятат, че техният глас е от значение и оказва влияние върху ЕС, което в крайна сметка ще го доближи до неговите граждани“.

Инициативата ще допринесе за по-добрата оценка на изпълнението на политиките на ЕС, което в крайна сметка ще позволи на законодателя на ЕС да подобри съществуващото законодателство, както и да изготви ново.

Пилотна фаза

По време на пилотната фаза на проекта (2019—2020 г.) КР ще се консултира с 20-те избрани региона за тестване на подходящата методология за осигуряване на обратна информация, насочена към резултатите и с акцент върху качеството, във връзка с редица подбрани политики на ЕС (напр. обществените поръчки, изменението на климата, политиката в областта на околната среда, политиката на сближаване).

На 19 октомври 2018 г. беше отправена покана за представяне на кандидатури, като срокът за подаване на заявления е до 30 ноември 2018 г.

Подборът на 20-те региона ще бъде въз основа на три критерия: географски баланс, политическа и административна ангажираност и опит с изпълнението на политиките на ЕС. Терминът „регион“ следва да се разбира в най-широкия смисъл на думата като всяка териториална власт, която изпълнява политика на ЕС под националното ниво, в т.ч. и провинции, департаменти, федерални провинции, графства, метрополни зони, големи градове или групи по-малки градове и трансгранични територии, например еврорегионите.

Следващи стъпки

В средата на декември ще бъдат обявени 20-те избрани региона за пилотната фаза. Те ще бъдат поканени да участват в първия работен семинар, който ще се проведе в Брюксел на 31 януари 2019 г.

Австрийското председателство на ЕС организира конференция на тема „ Субсидиарността като градивен принцип на Европейския съюз “ на 15 и 16 ноември 2018 г. в Брегенц, Австрия, която ще предостави възможност за допълнително обсъждане на доклада на работната група и начините за по-нататъшни действия във връзка с препоръките в него.

Политическото стартиране на пилотния проект на регионални центрове се очаква да се състои по време на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе в Букурещ на 14 и 15 март 2019 г.

Ако бъде успешен, пилотният проект ще навлезе в работна фаза от 2021 г. нататък и ще бъде отворен за всички региони на ЕС, които желаят да участват.

За повече информация:

Уебсайт на Мрежата от регионални центрове

Решение на Бюрото на КР от 8 октомври 2018 г. относно стартирането на инициативата

Писмо на председателя Ламберц до членовете на КР от 18 октомври 2018 г.

Доклад на Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ от 10 юли 2018 г.(вж. също така и краткия видеоклип , в който се представят заключенията на работната група)

Фотогалерия

Следете за новини относно инициативата в социалните медии с хаштаговете #RegHub и #EfficientEU

За контакт:
Натали Вандел

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0)2 282 24 99