Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите „приземяват“ космическата стратегия  

Членовете на Европейския комитет на регионите подкрепиха своя колега Андрес Ядла (Естония/АЛДЕ), приемайки неговото становище относно „Космическа стратегия за Европа“ . КР подкрепя визията на Европейската комисия за космоса, публикувана през октомври 2016 г., но настоява да се доразвие нейното регионално измерение, така че космическите технологии да се доближат до гражданите. Космическите технологии, данни и услуги подпомагат комуникациите, наблюдението, контрола на границите и сигурността, бързата реакция при природни бедствия и управлението на селското стопанство, рибарството и транспорта.

Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в неизменна част от ежедневието ни. В областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) космическите технологии позволяват да се осъществява обмен на информация в реално време. В сектора на цифровите услуги те осигуряват системи за непрекъснато наблюдение с висока разделителна способност. Космическите спътници спомагат за бързото реагиране на природни бедствия и допринасят за по-доброто администриране на градовете и управление на обществения транспорт. Свързаните с космоса капацитет и услуги играят важна роля за европейската отбрана и сигурност, както и за наблюдението на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и борбата срещу глобалното затопляне.

„Космическата политика може да спомогне за повишаването на заетостта, растежа и инвестициите в Европа, и разкрива нови възможности пред науката и научните изследвания“, посочи докладчикът Андрес Ядла. Членът на Градския съвет на Раквере допълни: „Трябва да доразвием нейното регионално измерение, така че ползите от нея да бъдат по-достъпни за гражданите. Космическата политика и стратегия на ЕС обаче трябва да демонстрират по-добре пред обществеността всички свои потенциални предимства. Ползвателите трябва да са в центъра на европейската космическа политика.“

Г-н Ядла допълни още: „Местните и регионалните власти имат правомощията и желанието да участват в изпълнението на космическата политика на ЕС. Редица региони се присъединиха към Мрежата на европейските региони, използващи космически технологии (NEREUS), което демонстрира нарастващото значение на космическия сектор за регионалните икономики. Тези действия обаче трябва да се популяризират в по-голяма степен и да насърчават изграждането на приобщаващи партньорства между гражданското общество, бизнеса, публичните институции и научните среди.“ Докладчикът призова космическата стратегия да бъде допълнително обвързана и интегрирана с други политики на ЕС, като Програмата за градовете, инициативата за интелигентни градове и политиката в областта на климата.

Андрес Ядла допълни: „Образованието и повишаването на обществената осведоменост, наред с осигуряването на по-добре подготвени специалисти, повече инженери и учени, ще позволи на европейската общественост да играе основна роля в разработването на бъдещите сложни системи, както на земята, така и в небето посредством спътници, чрез програми като „Галилео „и „Коперник“.“

Европейският комитет на регионите би искал да засвидетелства подкрепата си за развитието и изпълнението на програмата „Коперник“. КР предлага негов представител да се включи като постоянен и пълноправен член на Форума на ползвателите на програмата, „Такова пряко участие би допринесло за работата на форума, представяйки гледната точка на местните действащи лица относно използването на данните от програмата“, посочи Андрес Ядла.

„КР би могъл да бъде основен партньор в контактите между Европейската комисия, държавите членки, Европейската космическа агенция, академичните среди, местните органи на властта и ползвателите, с оглед изграждането на нови партньорства с други политики на ЕС“, заключи той.

За сведение на редакторите

26 октомври 2016 г. „Космическа стратегия за Европа“. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018