Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете до Джентилони: без партньорство няма въздействие Местните власти са от решаващо значение за инвестирането на средства от ЕС за възстановяване  

За да бъдe ефективeн в борбата с последиците от кризата, Планът за възстановяване на Европа трябва да включва местните и регионалните власти. Централизираният подход, при който решенията се вземат отгоре надолу, рискува да създаде припокривания или дори конкуренция между инструментите за финансиране. Това би могло да подкопае въздействието на новия Инструмент за възстановяване и устойчивост. Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) споделиха тези опасения в дебат с европейския комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони. Техните виждания и техните предложения за подобрения ще бъдат включени в становище, прието на пленарната сесия.

Европейските региони и градове отправят искане за изменение на регламентите относно Механизма за възстановяване и устойчивост и относно европейския семестър, за да се включат местните и регионалните власти в изготвянето на плановете за възстановяване. КР предлага партньорството между националните и местните власти да бъде подкрепено с кодекс на поведение, който би увеличил демократичната легитимност и ефективността на семестъра. Това ще спомогне за координиране на безпрецедентния набор от инвестиционни инструменти, които скоро ще бъдат на разположение, като се избягва припокриване и несъгласуваност.

Няма въздействие без партньорство “, подчерта председателят на КР Апостолос Цицикостас по време на дебата с европейския комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони , като предложи съвместно с Комисията да се насърчава участието на регионите и градовете и да се наблюдава териториалното въздействие на Механизма с годишен регионален форум за възстановяване и устойчивост.

Експертният опит на регионите и градовете е от решаващо значение за стратегията на ЕС за възстановяване “, заяви членът на Комисията Джентилони, като добави: „ Плановете за възстановяване могат да бъдат успешно осъществени само ако националните правителства работят с регионалните и местните власти. Готови сме да си сътрудничим в тази посока, включително като участваме в регионални форуми веднага щом това стане възможно отново“. Относно инвестиционните приоритети той подчерта: „Плановете няма да бъдат изготвени в Брюксел, но Комисията ще гарантира, че те са съгласувани с общата ни рамка, за да бъдат нашите икономики по-устойчиви и издръжливи, със силен принос към екологичния и цифровия преход. Радвам се, че това съответства напълно на исканията на КР относно Механизма за възстановяване и устойчивост“.

Исканията и предложенията на регионалните и местните лидери са включени в становището относно „ План за възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19: механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа “, прието на пленарната сесия на КР.

„Посланието ни към Европейската комисия и държавите членки е ясно: планът за възстановяване няма да се изпълнява успешно без участието на градовете и регионите както в подготовката, така и в изпълнението на националните планове. Същевременно спешно необходимите мерки за възстановяване, за да се устои на икономическото и социалното цунами пред нас, не следва да бъдат за сметка на дългосрочните устойчиви инвестиции. Поради това се противопоставяме на прехвърлянето на средства от структурните фондове към плана за възстановяване. Поуките от COVID-19 трябва да се превърнат и в задълбочена реформа на европейското икономическо управление, което трябва да стане по-демократично, по-приобщаващо и устойчиво“ , заяви главният докладчик Кристоф Руйон (Франция/ПЕС) , председател на групата на социалистите в КР и кмет на Кулен.

Местните и регионалните власти отговарят за една трета от публичните разходи (33,6 %) и за 53 % от публичните инвестиции в ЕС ( данни за 2018 г., ОИСР ). Те имат големи отговорности и правомощия в области на политиката, които са от решаващо значение за възстановяването и екологичния и цифровия преход — от транспорта или подкрепата за предприятията до околната среда, образованието и жилищното настаняване.

Финансите на градовете и регионите бяха сериозно засегнати от пандемията от COVID-19. Според проучване на КР и ОИСР, включено в първия годишен барометър за състоянието на регионите и градовете , 76 % от участниците заявиха, че липсата на финансови ресурси представлява сериозно или известно предизвикателство по отношение на управлението на кризата. Като цяло 85 % от анкетираните очакват в средносрочен план (2021—2022 г.) силно или умерено отрицателно въздействие върху финансите на местните и регионалните власти. „Ефектът на ножицата“ от пандемията — повишени разходи за обществени услуги и намаляващи приходи от данъци и такси — е бомба със закъснител за местните финанси.

КР и Комисията обсъждат провеждането след една година на съвместен форум на ЕС за възстановяване и устойчивост, за да се направи преглед на Механизма за възстановяване и устойчивост, неговото въздействие по места, както и на приноса му за постигането на екологичен и цифров преход и за сближаването. Това ще се направи и въз основа на работата на КР, заедно със сдруженията на местните и регионалните органи, за оценка на участието на градовете и регионите в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост, и на Механизма за възстановяване и устойчивост в по-общ план.

Основна информация:

Механизмът за възстановяване и устойчивост е инструмент на стойност 672,5 милиарда евро (312,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 360 милиарда евро под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в Инструмента на Европейския съюз за възстановяване на стойност 750 милиарда евро, известен също като „План за възстановяване на Европа“ .

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0)2 282 2440

мобилен телефон: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023