Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете могат да подобрят „новия начин на работа“ на ЕС  
По-пълноценна роля за местните и регионалните власти от началото до края на политическия процес — това, според Европейския комитет на регионите, следва да бъде приносът на приключващата мандата си Европейска комисия.

Европейската комисия следва да обмисли предоставянето на финансова подкрепа за механизъм за обратна връзка, въведен от Европейския комитет на регионите, предложиха местните и регионалните лидери на 9 октомври като част от препоръки, целящи да се гарантира, че регионалните и местните перспективи се отчитат на всеки етап от политическия процес на Европейския съюз — от замисъла до оценката.

Сред останалите предложения към следващия председател на Европейската комисия са предоставянето на възможност на асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти не само да разглежда, но и да има принос към работната програма на Комисията, и включването на местни и регионални експерти в контрола на регламентите на ЕС. Това са мерки, които ще гарантират въздействието на правото на ЕС на местно равнище. Предложенията се отправят въз основа на направени през 2018 г. заключения на институционална работна група и на процес на консултации , проведен през 2019 г.

Олгиерд Геблевич (Полша/ЕНП), маршал на Западнопоморското воеводство и председател на Съюза на полските региони, беше определен за докладчик на становището относно „По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни“ .

Г-н Геблевич каза: „Това са практически предложения, които имат за цел да подкрепят и доразвият посланието на приключващата мандата си Европейска комисия, а именно: стремеж към по-добро сътрудничество с всички равнища на управление с цел създаване на по-ефективно и продуктивно законодателство. Първият заместник-председател Франс Тимерманс в действителност разбира значението на работата с регионите и градовете и миналата година се застъпи за нов начин на работа в ЕС. Днес предложенията на КР посочват нови и изключително конкретни начини, които да гарантират, че регионалните и местните перспективи ще бъдат включени в ежедневната работа на вземащите решения в ЕС и на неговите изпълнителни органи“.

Той допълни: „Нашето общо желание е да постигнем стратегическите цели на ЕС по начин, който зачита голямото разнообразие от особености и култури в Европа. Усилието да постигнем възможно най-голямо единство и многообразие едновременно с ефективни политически резултати — с една дума да постигнем „субсидиарност“ — е предизвикателство и е свързано с разходи, но работната група от миналата година и тазгодишният преглед показват, че усилието се отплаща под формата на постигнати резултати и проведена политика. В исторически план при подготовката на политиките си ЕС взема под вниманието мнението на регионите и градовете; но субсидиарността предполага и мониторинг на прилагането на законодателството по места. Искаме да преодолеем този пропуск, както и други слаби места в политическия процес. Искаме да сме сигурни, че партньорството с регионите и градовете на ЕС е не само техническо и правно начинание, а принцип, който очертава и обогатява дейността на ЕС“.

През март 2019 г. Европейският комитет на регионите постави началото на мрежа от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС , която по време на двугодишната си пилотна фаза ще следи въздействието на политиките на ЕС върху местните и регионалните власти в три области: обществени поръчки, качество на въздуха и презгранично здравно обслужване. Проектът вече събра отзиви за реформите на ЕС в областта на обществените поръчки от кореспонденти на Съюза в 36 регионални администрации в 16 държави и от членовете на техните мрежи. Изготвеният в резултат на това преглед на изпълнението , публикуван през юли, беше включен в становище на КР, прието на 8 октомври, което даде висока оценка на намеренията на ЕС, но разкри значителни недостатъци по отношение на въздействието на реформите.

Г-н Геблевич каза: „Проект като нашия механизъм за регионални центрове отнема време и пари, но резултатът следва да бъде висококачествена и ефективна политика, която зачита реалността по места, показва дали законодателството на ЕС носи ползи и премахва някои административни формалности, ограничения и финансови тежести. Миналата година заместник-председателят Тимерманс подкрепи нашата инициатива; ако пилотната фаза е успешна, бихме искали неговият наследник Марош Шефчович да подсигури финансиране за поддържането и развитието ѝ. Става въпрос за изграждане на необходимия капацитет с цел постигане на траен успех на програмата на Комисията за „по-добро регулиране“. Проектът още веднъж показва, че КР може да бъде връзка между ЕС и регионалните и местните равнища на управление и катализатор за партньорство“.

В становището се призовава да се обмисли допълнително участието на местни и регионални експерти на политически и технически форуми. В него например се твърди, че броят на експертите в Комитета за регулаторен контрол следва да се увеличи, за да „да се повиши осведомеността му във връзка с гледната точка на регионалното и местното равнище относно законодателството на ЕС“, и че платформата REFIT на Комисията — друг орган, който има за цел да подобри законодателството на ЕС — следва да има в състава си местни и регионални експерти.

Както се отбелязва в становището, желанието на Комисията за постигане на по-добро и по-ефикасно регулиране е в противоречие с действителността, в която „законодателната наситеност се е увеличила, стеснявайки свободата за тълкуване, която би трябвало да бъде оставена при въвеждането на директивите“.

На 30 септември Европейският парламент одобри назначаването на комисар Шефчович, който понастоящем е заместник-председател на енергийния съюз, за заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, за мандата 2019—2024 г. По време на изслушването си комисар Шефчович заяви, че „трябва да осигурим по-голямо участие на тези, за които е предназначено законодателството, както и да се стремим към „активна субсидиарност“, за да се премахне общото впечатление, че всичко се решава в Брюксел“.

Той добави: „Ще укрепим средствата, чрез които местните и регионалните власти ни информират за трудностите, през които преминават при прилагането на новото законодателство, както и за възможностите за тяхното преодоляване“.

На конференция в италианския Сенат, която ще се проведе на 22 ноември, Европейският комитет на регионите ще продължи с консултациите си относно подсигуряване на участието на местните и регионалните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения в ЕС.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (743) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
Присъединете се към мрежата #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023