Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионални и местни ръководители призовават за преосмисляне на процеса на вземане на решения в ЕС за по-добро реагиране на пандемията  

Един милион регионални и местни политици на изборна длъжност трябва да участват пълноценно в намирането на конкретни отговори на опасенията на хората

На 11 септември членовете на Бюрото* на Европейския комитет на регионите (КР) обсъдиха въздействието на предизвиканата от COVID-19 криза върху селата, градовете и регионите и необходимостта от подобряване на функционирането на Европейския съюз. Министър-председателят на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, Армин Лашет, и заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, също участваха в онлайн проявата.

Участниците заявиха, че пандемията от COVID-19 повдигна въпроси не само относно устойчивостта на ЕС, но и по отношение на ефективността на неговите правомощия и процедури за вземане на решения в отговор на големи кризи. Хиляди кметове, председатели на региони и съветници послужиха като мрежи за сигурност на Европа и ще бъдат основни действащи лица при изпълнението на европейските и националните планове за възстановяване. Предстоящата Конференция за бъдещето на Европа** е своевременна възможност за колективно обсъждане на тези въпроси, като приносът на местните и регионалните власти ще бъде от съществено значение, за да се отговори на очакванията на гражданите.

„По време на втората вълна на пандемията централните правителства и ЕС още веднъж разчитат на местните и регионалните власти да предоставят услуги, да защитят живота на хората и да спасят работни места. От управлението на връщането в училище до справянето с натиска върху здравните услуги, запазването на работни места и оказването на подкрепа на МСП, регионалните и местните власти продължават да бъдат първата линия на защита по време на тази трагична пандемия“ , заяви председателят на КР, Апостолос Цицикостас . Той добави още: „Затварянето на националните граници не е решение. Отговорът на Европа трябва да включва конкретни механизми за трансгранично регионално сътрудничество в областта на здравеопазването и други обществени услуги. Ако искаме да действаме по ефективен начин за нашите граждани и предприятия, трябва да избягваме бюрократичните пречки или прекомерната централизация и да насърчаваме по-голяма общоевропейска координация. Конференцията за бъдещето на Европа е добра възможност за подобряване на функционирането на демокрацията в ЕС. Комитетът е готов да си сътрудничи с германските провинции, за да даде гласност на възлизащите на един милион местни и регионални представители на изборна длъжност в ЕС. Сега е моментът да се гарантира, че в допълнение към националните и европейските органи, местните и регионалните власти ще бъдат признати веднъж завинаги като едно от трите измерения на нашия Европейски дом на демокрацията.“

„За да се борим с коронавируса и да определим бъдещето след кризата, трябва да работим заедно в Европа на всички равнища. В това отношение регионите играят основна роля. Трябва да намерим европейски решения с отговорност на регионално равнище. Също както вирусът преминава границите, ние също трябва да водим трансгранична борба с него“ , заяви Армин Лашет , министър-председател на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Участниците подчертаха, че пандемията оказа и продължава да оказва натиск върху всички равнища на управление за съвместна работа и ефикасни действия. Определянето на най-доброто равнище на управление за разработване и изпълнение на политиките на ЕС — известно като субсидиарност — при едновременно отчитане на финансовите и административни последици — известно като пропорционалност — са стълбовете на програмата за по-добро регулиране на Европейската комисия. Тези два стълба се използват за насърчаване на откритостта и прозрачността в процеса на вземане на решения в ЕС и за повишаване на качеството на новото законодателство на ЕС.

„Още преди пандемията Комисията на председателя Урсула фон дер Лайен поднови ангажимента си за по-добро регулиране и продължаващата необходимост от изготвяне на политики, основани на факти. Сега, в един променен свят, това е още по-наложително. За Комисията е от първостепенно значение да осигури възможности за участие в изготвянето на политиките, правна сигурност и високи стандарти за защита както за хората, така и за предприятията. Това не може да бъде постигнато на едно единствено равнище. Участниците на местно, регионално, национално и европейско равнище трябва да обединят усилията си. По този начин можем да гарантираме, че не само ще се възстановим от кризата, но и ще постигнем напредък по отношение на изграждането на екологосъобразна, цифрова и справедлива Европа. Във връзка с това оценявам неотдавнашния принос на Комитета на регионите за нашата програма за по-добро регулиране, по-специално чрез създаването на регионални центрове и подкрепата му за консултациите и някои оценки“ , заяви във видео изявление Марош Шефчович , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

По време на разискванията членовете на Бюрото изтъкнаха, че предоставянето на ранен етап на обратна информация от техническо естество относно прилагането на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище е от решаващо значение за успеха, особено по време на пандемията от COVID-19. През 2018 г. Европейският комитет на регионите даде ход на мрежата от регионални центрове (RegHub) за събиране на данни на местно и регионално равнище за изпълнението на политиките на ЕС чрез целеви консултации. Тя е добре обезпечена, за да осигурява съдържателен принос за прегледите и оценките на политиките на ЕС в отговор на COVID-19.

Основна информация

* Бюрото на КР отговаря за изготвянето на политическия дневен ред на Асамблеята. То е съставено от двама или трима членове на КР от всяка държава членка. Традиционно Бюрото заседава на всеки шест месеца в страната — ротационен председател на Съвета на ЕС. Заседанието на Бюрото трябваше да се състои в Дюселдорф, но беше проведено онлайн с оглед на последните данни за нарастващ брой на случаи на COVID-19 в цяла Европа.

** Конференцията за бъдещето на Европа се очаква да засили участието на гражданите в демокрацията в ЕС извън рамките на изборите и да гарантира, че техните мнения се вземат предвид в по-голяма степен. Тя трябваше да започне в Деня на Европа, 9 май 2020 г., и да се проведе в продължение на две години, но предизвиканата от COVID-19 криза доведе до закъснения. Германското председателство на ЕС се ангажира да стартира Конференцията възможно най-скоро.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)2 282 2366

Мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023