Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионалните и местните лидери приканват държавите членки да приемат бързо бюджета и плана за възстановяване на ЕС с цел защита на гражданите и подобряване на устойчивостта на местните общности.  

Две седмици преди решаващата европейска среща на високо равнище Европейският комитет на регионите — асамблеята на ЕС на регионалните и местните власти — призовава държавите членки да постигнат своевременно и справедливо споразумение по многогодишната финансова рамка (МФР) и плана на ЕС Next Generation EU. В резолюция и в дебат с комисаря на ЕС по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан, регионите и градовете поискаха сближаването да се превърне в ориентир за всички политики на ЕС и изпълнението на програмите на ЕС да се основава на споделени отговорности и партньорство.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви:

„В предложените от Комисията планове за възстановяване и бюджет за периода 2021—2027 г. са включени нашите основни искания, това показва въздействието от неуморната ни работа, за да се чуе гласът на заемащите изборни длъжности на местно равнище в Брюксел. В тях се дава ясен отговор на популистите и евроскептиците, като се демонстрира добавената стойност на ЕС в тези трудни времена. Трябва да гарантираме, че планът за възстановяване се изпълнява ефикасно и се избягват рисковете от централизиране на процеса. Субсидиарността и принципът на партньорство са ключови, а органите на местно и регионално самоуправление, като част от компетентните органи на държавите членки, трябва да участват пълноценно, за да насочват инвестициите натам, където са най-необходими. Сега топката е в ръцете на националните правителства в държавите членки и на Европейския парламент, които трябва да действат бързо. Резонно е да има обсъждане, но без то да води до забавяне, което може да провали усилията ни за навременен отговор на нуждите на нашите граждани.

„Дългосрочният бюджет и планът Next Generation EU са европейският начин да отговорим на кризата и да поемем пътя към възстановяването. Можем да успеем само заедно — големите и малките държави членки от всички части на Европа, регионалните и местните власти, университетите и предприятията. Подкрепата на Комитета на регионите за постигане на споразумение през юли е много важна. Нуждаем се от бързо споразумение в името на бързото възстановяване “, заяви комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан .

КР отново заявява, че както МФР, така и планът за възстановяване трябва да се съсредоточат върху сближаването като основна ценност и върху силна дългосрочна инвестиционна политика на ЕС, която спомага за създаването на по-устойчив, по-екологичен и ориентиран към бъдещето Съюз. КР приветства допълнителната подкрепа за политиката на сближаване (55 млрд. евро), развитието на селските райони (15 млрд. евро), Фонда за справедлив преход (30 млрд. евро), засилената програма „Хоризонт“ (12,5 млрд. евро) и Механизма за свързване на Европа (1,5 млрд. евро), както и самостоятелната програма в областта на здравеопазването на стойност 9,37 млрд. евро.

Добре е, че има подновен интерес към политиката на сближаване. По отношение на програмата REACT-EU политиката на сближаване не може да бъде заместител, но остава матрицата, според която ще се оформи необходимия отговор. Сроковете също са от първостепенно значение. След юлския съвет на ЕС и националните процедури следващата МФР следва да започне да функционира пълноценно от 1 януари 2021 г. “, заяви Вашку Алвъш Кордейру (Португалия/ПЕС), първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите.

Бъдещата многогодишна финансова рамка и планът за възстановяване показват, че Европейската комисия е взела мерки за излизане от кризата, но към днешна дата нашите региони и градове се нуждаят от дългосрочни програми и инвестиции за възстановяване. Всяко по-нататъшно отлагане ще бъде трагедия за нашите съграждани, нашите предприятия и нашите публични служби. След това рискуваме разпадането на вътрешния пазар и всички държави, дори пестеливите, да бъдат засегнати. Планът за възстановяване би могъл да бъде и възможност за осъществяване на екологичния и цифровия преход посредством Зеления пакт, ако се основава на ноу-хау на регионите и градовете “, добави Изабел Будино (Франция/ПЕС), заместник-председателка на Регионалния съвет на регион Нова Аквитания и председателка на комисия COTER на КР.

Изпълнението на новия бюджет и на плана за възстановяване ще представлява предизвикателство по отношение на стратегическото планиране, координацията и административния капацитет. Европейският комитет на регионите настоява да се избегне всякаква централизация и да се гарантира, че регионите и градовете могат да помогнат за насочване на инвестиции там, където са най-необходими. Комитетът е готов да допринесе за подобряването на европейския семестър, който ще играе важна роля в стратегическото координиране на плана за възстановяване. Ново партньорство между ЕС, националните, регионалните и местните участници ще спомогне за намаляване на сегашното разминаване между координацията на икономическите политики и реалните нужди на гражданите и предприятията, като стимулира прилагането и възприемането на европейските програми в градовете и регионите.

Допълнителна информация:

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

мобилен телефон: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu