Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Започна първата консултация на RegHub!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

На 22 март всички 36 звена за контакт на мрежата от регионални центрове получиха въпросника за първата консултация на мрежата чрез EU Survey. Темата е политиката на ЕС в областта на обществените поръчки — въпрос от изключително значение за регионите и градовете, като акцентът на въпросите е върху изпълнението на директивите от 2014 г. за обществените поръчки.

Звената за контакт на мрежата разполагат със срок до полунощ на 6 май, за да съберат обратна информация от заинтересованите страни, да я обобщят, да попълнят въпросника и да го изпратят на секретариата на регионалните центрове.

След това ще съберем цялата тази относима информация и ще я използваме за изготвяне на „доклад за изпълнение“ относно директивите на ЕС от 2014 г. за обществените поръчки.

Окончателната версия на доклада за изпълнение ще бъде публикувана на този уебсайт. Междувременно ще продължим да Ви информираме за напредъка на нашата работа.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022