Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Започна първата консултация на RegHub!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

На 22 март всички 36 звена за контакт на мрежата от регионални центрове получиха въпросника за първата консултация на мрежата чрез EU Survey. Темата е политиката на ЕС в областта на обществените поръчки — въпрос от изключително значение за регионите и градовете, като акцентът на въпросите е върху изпълнението на директивите от 2014 г. за обществените поръчки.

Звената за контакт на мрежата разполагат със срок до полунощ на 6 май, за да съберат обратна информация от заинтересованите страни, да я обобщят, да попълнят въпросника и да го изпратят на секретариата на регионалните центрове.

След това ще съберем цялата тази относима информация и ще я използваме за изготвяне на „доклад за изпълнение“ относно директивите на ЕС от 2014 г. за обществените поръчки.

Окончателната версия на доклада за изпълнение ще бъде публикувана на този уебсайт. Междувременно ще продължим да Ви информираме за напредъка на нашата работа.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023