Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Започна първата консултация на RegHub!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

На 22 март всички 36 звена за контакт на мрежата от регионални центрове получиха въпросника за първата консултация на мрежата чрез EU Survey. Темата е политиката на ЕС в областта на обществените поръчки — въпрос от изключително значение за регионите и градовете, като акцентът на въпросите е върху изпълнението на директивите от 2014 г. за обществените поръчки.

Звената за контакт на мрежата разполагат със срок до полунощ на 6 май, за да съберат обратна информация от заинтересованите страни, да я обобщят, да попълнят въпросника и да го изпратят на секретариата на регионалните центрове.

След това ще съберем цялата тази относима информация и ще я използваме за изготвяне на „доклад за изпълнение“ относно директивите на ЕС от 2014 г. за обществените поръчки.

Окончателната версия на доклада за изпълнение ще бъде публикувана на този уебсайт. Междувременно ще продължим да Ви информираме за напредъка на нашата работа.

Споделяне :