Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Консултацията относно трансграничното здравно обслужване е в ход!  

На 15 ноември 2019 г. всички звена за контакт на мрежата от регионални центрове получиха въпросника за консултацията на мрежата относно трансграничното здравно обслужване чрез EU Survey

Звената за контакт на мрежата разполагат със срок до полунощ на 13 януари 2020 г., за да съберат обратна информация от заинтересованите страни, да я обобщят, да попълнят въпросника и да го изпратят на секретариата на регионалните центрове.

След това ще съберем цялата релевантна информация и ще я използваме, за да изготвим нашия „доклад за изпълнение“ във връзка с трансграничното здравно обслужване.

Окончателната версия на доклада за изпълнение ще бъде публикувана на настоящия уебсайт. Междувременно ще продължим да Ви информираме за напредъка на нашата работа. ​​


 

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023