Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Консултацията относно трансграничното здравно обслужване е в ход!  

На 15 ноември 2019 г. всички звена за контакт на мрежата от регионални центрове получиха въпросника за консултацията на мрежата относно трансграничното здравно обслужване чрез EU Survey

Звената за контакт на мрежата разполагат със срок до полунощ на 13 януари 2020 г., за да съберат обратна информация от заинтересованите страни, да я обобщят, да попълнят въпросника и да го изпратят на секретариата на регионалните центрове.

След това ще съберем цялата релевантна информация и ще я използваме, за да изготвим нашия „доклад за изпълнение“ във връзка с трансграничното здравно обслужване.

Окончателната версия на доклада за изпълнение ще бъде публикувана на настоящия уебсайт. Междувременно ще продължим да Ви информираме за напредъка на нашата работа. ​​


 

Споделяне :