Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският съюз трябва да реформира икономическото си управление след кризата с COVID-19  

Градовете и регионите призовават за преглед на икономическото управление, който да стимулира екологичния и цифровия преход, да насърчава публичните инвестиции и да повишава демократичната легитимност на европейския проект.

Местните и регионалните власти подчертават необходимостта от бюджетна гъвкавост, за да се насърчат възстановяването и устойчивостта след настоящата криза с COVID-19. Общата клауза за дерогация по силата на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), задействана през март 2020 г. за първи път в историята на еврозоната, и временната рамка за държавна помощ на равнище ЕС следва да продължат да се прилагат до стабилизиране на икономическото положение в Европа. Този призив е отправен в становище, изготвено от Елио ди Рупо (Белгия/ПЕС) и представено днес на пленарната сесия на Комитета на регионите (КР).

Европейската рамка за икономическо управление оказва значително въздействие върху всички равнища на управление, и по-специално върху местните и регионалните органи на управление, които са отговорни за почти една трета от публичните разходи и за повече от половината от публичните инвестиции в ЕС като цяло, с големи различия между държавите членки. В становището относно „Преглед на икономическото управление“ на Европейския съюз, изготвено от министър-председателя на Валония Елио ди Рупо (Белгия/ПЕС), се подчертава, че тази реформа трябва да отчита по-голямата необходимост от инвестиции и публични разходи, необходими за подпомагане на прехода в ключовите сектори на здравеопазването, храните, транспорта, цифровите технологии и енергетиката. Според оценки на Европейската комисия за постигането на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г. са необходими допълнителни инвестиции в размер на 260 милиарда евро годишно (около 1,7 % от БВП на ЕС).

„Кризата с COVID-19 създаде безпрецедентно икономическо, социално и бюджетно цунами. Гражданите на ЕС страдат ужасно от последиците от пандемията. Ето защо нашето желание е европейското икономическо управление да бъде преразгледано и адаптирано към реалностите на нашите територии и региони. С лед като пандемията бъде поставена под контрол, не можем да се върнем към предишното статукво, нито да продължим, сякаш нищо не се е случило“ , подчерта докладчикът Елио ди Рупо.

Членове на КР считат, че европейската рамка за икономическо управление е отчасти отговорна за силния спад на публичните инвестиции, който беше наблюдаван в резултат на кризата в еврозоната, тъй като не отчита в достатъчна степен разликата между текущи и инвестиционни разходи. Между 2009 г. и 2018 г. публичните инвестиции в ЕС като цяло намаляха с 20 % от БВП. Инвестициите на местните и регионалните власти са намалели с близо 25 % и с 40 % или повече в няколко държави членки сред най-силно засегнатите от кризата.

Комитетът многократно е призовавал публичните разходи на държавите членки и местните и регионалните власти в рамките на съфинансирането по структурните и инвестиционните фондове, да не се включват при изчисляването на дефицита, дефиниран в ПСР. Всъщност тези разходи по определение са инвестиции от общ европейски интерес с доказан ефект на лоста за устойчивия растеж.

Първият годишен барометър за състоянието на регионите и градовете за целия ЕС, публикуван през октомври, отправи предупреждение: кризата засяга приходите на поднационалните власти с опасен „ефект на ножица“, изразяващ се в увеличаване на разходите и намаляване на приходите. Освен това съвместно проучване на КР и ОИСР показа, че още през юли 13 % от поднационалните органи на управление вече са кандидатствали за допълнителни средства от ЕС, а 49 % са обмисляли да го направят, за да се справят с кризата.

Становището, изготвено от г-н ди Рупо, беше обсъдено на 8 декември по време на първата изцяло виртуална пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) с участието на Маргарида Маркеш (Португалия/ПАСД), член на Европейския парламент. Съгласно Правилника за дейността резултатите от гласуването на измененията и на окончателния текст ще бъдат обявени на 10 декември в края на сесията.

За контакт:

Матео Милиета

Тел.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023