Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Размисъл за бъдещето на Европа: консултацията на най-близкото до гражданите равнище е важна колкото и крайният резултат  

След честванията по повод 60-ата годишнина на Римския договор и публикуването на Бялата книга за бъдещето на Европа на Европейската комисия, членовете на Комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) на Комитета на регионите обсъдиха вчера предизвикателствата, свързани с изграждането на нова визия за Европа, от гледната точка на регионите и градовете. Участниците в темата, сред които бяха и представители на Европейската комисия, отново изтъкнаха, че процесът на консултация е също толкова важен колкото крайният резултат и че градовете и регионите са от първостепенно значение за напредъка на това мащабно начинание.

В рамките на протичащите политически дискусии за бъдещето на Европа председателят на Европейския съвет Доналд Туск поиска от КР, в качеството му на изразител на позицията на градовете и регионите, да отправи препоръки за бъдещето на Европа. Позицията на КР ще бъде изготвена въз основа на широкообхватен процес на консултации, наречен „Размисъл за Европа“, който ще протече главно под формата на дискусии с граждани и дебати в кметствата, за да се добие представа за опасенията и очакванията на гражданите на най-близкото до тях равнище. Становището, което се предвижда да бъде прието в средата на 2018 г., ще бъде изготвено от председателя на КР Марку Маркула и първия заместник-председател Карл-Хайнц Ламберц. Целта на вчерашния дебат беше да се направи преглед на подготвителния процес, да се обсъдят последните предложения на Европейската комисия и да се насърчат членовете на КР да участват по-активно в дискусиите с граждани в своите избирателни райони. Отделно Европейската комисия поиска от КР да изготви прогнозно становище относно бъдещото развитие на нашия Съюз, въз основа на Бялата книга на Комисията и на идеите и приоритетите на регионите и градовете в Европа.

Във встъпителното си изказване Карл-Хайнц Ламберц изложи мнението си относно характера на кампанията на КР „Размисъл за Европа“ и начина на провеждането ѝ: „Това е широкомащабно проучване на общественото мнение, а не поредната кампания, посветена на постиженията на европейския проект. Става дума за реален диалог, желание за разширяване на дебата, мобилизиране и иницииране на конкретни действия заедно с гражданите. Ние не просто изслушваме, а разговаряме. Именно по тази причина за мен самият процес е също толкова важен колкото официалният резултат от него – приемането на съвместна резолюция през 2018 г. Затова и вашето пълноценно участие, в качеството ви на избрани местни и регионални представители, е задължително условие за успеха на проекта “.

Г-н Ламберц не пропусна да спомене и съществуващите опасения относно протичащия дебат за бъдещето на Европа: „Виждам три основни риска: първо, да съсредоточим цялата си енергия върху „развод“, който не сме избрали, а процесът на излизане на Обединеното кралство от ЕС да подкопае европейските ни амбиции; второ, сближаването между нашите територии и народи да бъде счетено за вторичен ефект; и трето, в дебата за Европа на няколко скорости всъщност да се крие дебат за Европа с няколко посоки, което да ни отдалечи от това постигнато с толкова труд общо благо“ .

Следващите стъпки трябва да бъдат съобразени с текущото и бъдещото развитие на междуинституционалния дебат, включително представената неотдавна Бяла книга за бъдещето на Европа на Европейската комисия. По този повод представител на кабинета на председателя Юнкер коментира съдържанието на Бялата книга, като изтъкна факта, че освен предложените пет сценария, крайният резултат може да бъде евентуален шести сценарий, изготвен въз основа на резултатите от дебата. Той подчерта, че „бъдещето на ЕС е в градовете и регионите“, които са равнището на управление, което гражданите познават най-добре.

Представител на ГД „Комуникации“ на Европейската комисия представи основните заключения на последните проучвания на Евробарометър, с акцент върху следните три аспекта: доверие в институциите, доверие в медиите и възход на популизма. Той подчерта, че резултатите показват масова загуба на доверие в институциите – тенденция, която не засяга само ЕС; от друга страна, обаче, доверието на гражданите в местните и регионалните власти остава на най-високо равнище. С оглед на това той призова членовете на КР, в качеството им на избрани местни и регионални представители, „да помогнат да се даде тласък на текущия дебат за бъдещето на Европа“.

Тази дискусия с представители на Европейската комисия допълва дебата с членовете на ЕП Ги Верхофщат, Елмар Брок и Йо Лайнен, който се проведе на пленарната сесия през март. Освен това тя ще бъде използвана като източник на идеи за дебата за бъдещето на Европа с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, който ще се проведе на пленарната сесия на КР на 11 май. Бялата книга на Европейската комисия за задаване на нова посока за Европа ще бъде в дневния ред на следващата пленарна сесия, който ще включва дебат със заместник-председателя на Комисията Юрки Катайнен.

***

Инициативата на КР „Размисъл за Европа“

Инициативата на КР за провеждане на пряка консултация с европейските граждани на най-близкото до тях равнище вече е в ход с 27 местни прояви, организирани от КР, неговите членове и местни и регионални партньори в 13 държави – членки на ЕС, през 2016 г., в които участваха над 3200 граждани. Тази инициатива ще продължи и през 2017 г. с организирането на още около 100 местни прояви в целия ЕС.

На всяка следваща пленарна сесия и заседание на комисия CIVEX ще бъде организиран дебат за различните аспекти на инициативата „Размисъл за Европа“. CIVEX ще организира и конференция на тема „Бъдещето на Европа“ като част от изнесеното си заседание в Кан (Франция) на 21 и 22 септември.

КР ще стартира и публично уеб базирано приложение, включващо поредица от въпроси относно бъдещето на политиките на ЕС, което ще бъде използвано за събиране и представяне на отзивите на гражданите по време на местни прояви и граждански дискусии.

- Дневен ред на 13-ото заседание на CIVEX

- Инициативата на КР „Размисъл за Европа“ (брошура)

- Снимки от заседанието на CIVEX

За контакт:

Натали Вандел

тел. +32 (0) 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне :