Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионалните лидери и Европейската комисия обединяват сили за популяризиране на ценностите на ЕС в училищата  

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия ще разработят съвместни проекти в подкрепа на преподаването на ценностите на ЕС в училищата. Това ще става с помощта на регионалните и местните власти и ще бъде доброволно. По време на дебат на пленарно заседание с Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, регионалните и местните лидери подчертаха също, че образователните системи следва изцяло да зачитат и насърчават свободата, равенството, толерантността и недискриминацията. Те подчертаха още, че обучението, посветено на Европейския съюз, неговите ценности, културно наследство и многообразие, е от жизненоважно значение и трябва да се предлага във всички общности, за всички възрасти и за всеки гражданин на ЕС.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Благодаря на заместник-председателя Схинас за отличния дебат за това как да популяризираме нашите европейски ценности чрез образованието и културата. Наша отговорност – като родители и лидери – е да предоставим на младите поколения инструменти, за да осъзнаят, че благодарение на ЕС днес имаме мир и единство. Това трябва да направим днес, ако искаме утре да имаме бъдеще. Заедно с него и комисар Габриел искаме да стартираме пилотен проект за популяризиране на нашите общи европейски ценности в училище. Това ще бъде направено на доброволна основа и при пълно зачитане на субсидиарността, като същевременно се използва импулсът на Конференцията за бъдещето на Европа“.

Маргаритис Схинас , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: „Във и извън Европейския съюз европейският ни начин на живот е поставен на изпитание. Нуждаем се от всички, които отстояват зачитането на човешкото достойнство в общество, в което доминират плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството, за да говорим открито и да действаме. Радвам се, че Комисията и Европейският комитет на регионите ще обединят усилията си и ще призоват регионите и градовете в целия Съюз да поемат ангажименти за развитието на европейските училища. Трябва да дадем възможност на младите хора да разберат нашите общи ценности, нашата обща история, нашето културно наследство и значението на многообразието и плурализма за нашия европейски начин на живот“.

Анне Карялайнен (Финландия/ПСЕ), председател на Комисията на КР по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC), заяви: „Ценностите, върху които е изграден Европейският съюз, са основната част на европейската ни идентичност. От тези ценности произтичат всичките ни права, свързани с европейското гражданство. Ето защо бездействието на европейско равнище по отношение на нарушаването на европейските ценности подкопава европейския проект. Тези ценности следва да бъдат защитавани и подхранвани по смислен начин от всички европейски образователни системи и на всички равнища на образование – от предучилищното до следуниверситетското и професионалното образование. Европейският комитет на регионите може да бъде силен съюзник в това начинание“.

По време на дебата местните и регионалните представители изразиха загриженост и във връзка с новия унгарски закон, който забранява позоваването на ЛГБТИК за малолетни и непълнолетни лица. Европейският комитет на регионите през октомври ще приеме позицията по стратегията на Европейската комисия за равнопоставеност на ЛГБТИК . Проектостановището , подготвено от Кейт Финий (Ирландия/Renew E.), член на Съвета на графство Дан Лири-Ратдаун, беше прието от Комисия SEDEC през април. В него се подчертава ролята на всеобщото сексуално образование за борбата със стереотипите и дискриминацията и насърчаването на многообразието.

Допълнителна информация:

Съвместният план за действие , подписан от КР и комисар Мария Габриел през ноември 2020 г., определя целта за съвместно насърчаване на европейските ценности, идентичност и гражданство чрез образованието и културата на регионално и местно равнище. По-конкретно, това би могло да означава подготвяне на новаторски учебни материали за европейските ценности и европейското многообразие, разработване на образователни кампании или създаване на мрежи от местни и регионални власти.

През 2018 г. КР прие становище относно „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (докладчик Таня Христова, BG/ЕНП). В него се препоръчва да се насърчава изучаването на езици от ранна детска възраст и учащите се да се запознаят с общото европейско културно наследство, европейската история и процесите на европейската интеграция.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Периодът на кризи трябва да стимулира усилията за равенство между половете
Периодът на кризи трябва да стимулира усилията за равенство между половете
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023