Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионалните лидери и Европейската комисия обединяват сили за популяризиране на ценностите на ЕС в училищата  

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия ще разработят съвместни проекти в подкрепа на преподаването на ценностите на ЕС в училищата. Това ще става с помощта на регионалните и местните власти и ще бъде доброволно. По време на дебат на пленарно заседание с Маргаритис Схинас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, регионалните и местните лидери подчертаха също, че образователните системи следва изцяло да зачитат и насърчават свободата, равенството, толерантността и недискриминацията. Те подчертаха още, че обучението, посветено на Европейския съюз, неговите ценности, културно наследство и многообразие, е от жизненоважно значение и трябва да се предлага във всички общности, за всички възрасти и за всеки гражданин на ЕС.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Благодаря на заместник-председателя Схинас за отличния дебат за това как да популяризираме нашите европейски ценности чрез образованието и културата. Наша отговорност – като родители и лидери – е да предоставим на младите поколения инструменти, за да осъзнаят, че благодарение на ЕС днес имаме мир и единство. Това трябва да направим днес, ако искаме утре да имаме бъдеще. Заедно с него и комисар Габриел искаме да стартираме пилотен проект за популяризиране на нашите общи европейски ценности в училище. Това ще бъде направено на доброволна основа и при пълно зачитане на субсидиарността, като същевременно се използва импулсът на Конференцията за бъдещето на Европа“.

Маргаритис Схинас , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: „Във и извън Европейския съюз европейският ни начин на живот е поставен на изпитание. Нуждаем се от всички, които отстояват зачитането на човешкото достойнство в общество, в което доминират плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството, за да говорим открито и да действаме. Радвам се, че Комисията и Европейският комитет на регионите ще обединят усилията си и ще призоват регионите и градовете в целия Съюз да поемат ангажименти за развитието на европейските училища. Трябва да дадем възможност на младите хора да разберат нашите общи ценности, нашата обща история, нашето културно наследство и значението на многообразието и плурализма за нашия европейски начин на живот“.

Анне Карялайнен (Финландия/ПСЕ), председател на Комисията на КР по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC), заяви: „Ценностите, върху които е изграден Европейският съюз, са основната част на европейската ни идентичност. От тези ценности произтичат всичките ни права, свързани с европейското гражданство. Ето защо бездействието на европейско равнище по отношение на нарушаването на европейските ценности подкопава европейския проект. Тези ценности следва да бъдат защитавани и подхранвани по смислен начин от всички европейски образователни системи и на всички равнища на образование – от предучилищното до следуниверситетското и професионалното образование. Европейският комитет на регионите може да бъде силен съюзник в това начинание“.

По време на дебата местните и регионалните представители изразиха загриженост и във връзка с новия унгарски закон, който забранява позоваването на ЛГБТИК за малолетни и непълнолетни лица. Европейският комитет на регионите през октомври ще приеме позицията по стратегията на Европейската комисия за равнопоставеност на ЛГБТИК . Проектостановището , подготвено от Кейт Финий (Ирландия/Renew E.), член на Съвета на графство Дан Лири-Ратдаун, беше прието от Комисия SEDEC през април. В него се подчертава ролята на всеобщото сексуално образование за борбата със стереотипите и дискриминацията и насърчаването на многообразието.

Допълнителна информация:

Съвместният план за действие , подписан от КР и комисар Мария Габриел през ноември 2020 г., определя целта за съвместно насърчаване на европейските ценности, идентичност и гражданство чрез образованието и културата на регионално и местно равнище. По-конкретно, това би могло да означава подготвяне на новаторски учебни материали за европейските ценности и европейското многообразие, разработване на образователни кампании или създаване на мрежи от местни и регионални власти.

През 2018 г. КР прие становище относно „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (докладчик Таня Христова, BG/ЕНП). В него се препоръчва да се насърчава изучаването на езици от ранна детска възраст и учащите се да се запознаят с общото европейско културно наследство, европейската история и процесите на европейската интеграция.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :