Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Членовете на КР и португалското председателство на ЕС обсъждат приоритетите в областта на възстановяването в здравен, социален и икономически план  

Регионалните и местните власти ще бъдат от ключово значение за изграждането на устойчивост и преодоляването на кризи

Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) и държавният секретар по европейските въпроси на Португалия Ана Паула Закариас обсъдиха политическите приоритети на председателството на ЕС и тяхното въздействие на местно и регионално равнище. Дебатът се проведе по време на февруарската пленарна сесия на КР, като в рамките му беше изтъкнато значението на включването на местните и регионалните власти в изпълнението на следващия бюджет на ЕС и на плановете на ЕС за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19.

Представителите на регионалните и местните власти в ЕС подчертаха основната роля, която местните и регионалните органи на властта играят за управлението на извънредната ситуация, свързана с COVID-19, като подчертаха, че те ще бъдат от ключово значение за улесняване на успешното възстановяване от пандемията в здравен, социален и икономически план. Те изразиха загриженост относно степента на участие на регионалните и местните власти, която беше констатирана при неотдавнашната консултация, проведена от КР и Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) . Тя установи, че повечето местни и регионални власти оказват само слабо влияние върху националните планове за възстановяване и устойчивост.

И КР, и португалското председателство подчертаха, че макар и възстановяването от кризата, предизвикана от COVID-19, да е важно, в националните планове за възстановяване следва да бъдат включени и други общи приоритети, като успешното прилагане на Зеления пакт и ускоряването на цифровизацията на Европа.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „Португалското председателство идва във важен момент. Пандемията продължава да отнема човешки живот, да оказва натиск върху обществените услуги и да ощетява заетостта и икономиките на местно равнище. През следващите месеци трябва да гарантираме ефективното изпълнение на бюджета на ЕС и да представим амбициозен план за възстановяване, който да отговаря на конкретните нужди на хората. Заедно трябва да укрепим капацитета си за реагиране на кризи, свързани с общественото здраве, и за произвеждане и разпространение на безопасни ваксини. Ваксинациите трябва да протичат едновременно чрез засилено сътрудничество между всички равнища на управление във всички държави членки, региони, градове и села. Вашето председателство ще спомогне и за стартирането на Конференцията за бъдещето на Европа: разчитаме на Вас да придадете силно регионално и местно измерение на този процес, който трябва да модернизира функционирането на демокрацията и да доближи ЕС до хората “.

Държавният секретар по европейските въпроси на Португалия Ана Паула Закариас отбеляза: „Пандемията показа, че местните и регионалните лидери са движещата сила на местните общности и играят ключова роля в действията в отговор на кризата. Вашата близост до гражданите и фактът, че разбирате каква е действителността по места, са от първостепенно значение за това да се гарантира, че Европа преминава през тези трудни времена в дух на солидарност, без да изоставя никого. Градовете и регионите играят жизненоважна роля и за прилагането на мерки на национално равнище, като например крайно необходимите реформи и инвестиции, включени в предстоящите национални планове за възстановяване.“

„Да, вътрешният пазар наистина е необходим, но ЕС трябва да демонстрира същата амбиция по отношение на постигането на социален напредък“ , отбеляза Вашку Кордейру , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на Парламента на Азорските острови. Той допълни: „Когато изтъкваме ролята и значението на субсидиарността и многостепенното управление за начина, по който функционира Европа, въпросът не опира само до регионалните и местните власти. Става въпрос за това какъв Европейски съюз искаме!“.„“

По време на дебата беше изтъкнат и допълващият характер на политическите приоритети на португалското председателство и тези на КР. По-специално приоритетът „Изграждане на издръжливи местни и регионални общности“ , предложен от КР за периода 2020—2025 г. , има много допирни точки с приоритетите на португалското председателство .

Тясното партньорство между КР и португалското председателство ще бъде засилено и с участието на португалския министър-председател Антониу Коща в предстоящия дебат на пленарната сесия на КР през май, планираното изнесено заседание на Бюрото на Азорските острови и организирането на местни диалози в Португалия заедно с членовете на португалската делегация в КР .

Обща информация:

Португалското председателство на Съвета на ЕС поставя акцент върху три основни приоритета :

  • насърчаване на възстановяването в Европа, мобилизирано от климатичния и цифровия преход;
  • прилагане на социалния стълб на Европейския съюз като ключов елемент за гарантирането на справедлив и приобщаващ климатичен и цифров преход;
  • укрепване на стратегическата автономност на Европа, като същевременно се запази нейната отвореност към света.

Приоритетите на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г. могат да бъдат намерени тук .

За контакт:

Тобиас Колонко

Тел.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023