Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейски комитет на регионите: Основни моменти от януарската пленарна сесия  

Министър-председателят на Португалия Антониу Коща се завърна в Европейския комитет на регионите на 31 януари, за да изложи вижданията си за ЕС. По време на пленарната сесия на КР, сред чиито гости бяха Томислав Дончев, заместник министър-председател на България, и Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици заяви, че държавите от ЕС-27 трябва да увеличат приноса си за бъдещия бюджет на ЕС в защита на регионалните инвестиции, и заплаши да се обърне към Съда на Европейския съюз, ако ЕС се опита да пренасочи средствата, предназначени за регионите и градовете, за да помогне на националните власти да финансират структурни реформи.

Призив на министър-председателя на Португалия за реформа : На 31 януари министър-председателят Антониу Коща отправи призив от спешна необходимост за икономиката и политическото обновяване, като заяви пред местни и регионални лидери, че ЕС трябва да завърши политическите реформи и да се съсредоточи върху намаляване на икономическите и социалните различия между регионите и градовете. Бивш член на КР и кмет на Лисабон, министър-председателят Коща заяви, че „в един глобализиран свят Европа се нуждае от повече сближаване и по-конкурентоспособна икономика“ и че „не бива да отслабваме основите на нашия Съюз, като например политиката на сближаване.“

Заместник министър-председателят на България заяви, че ЕС е изправен пред „тест“: В обръщение от името на председателството на ЕС Томислав Дончев, заместник министър-председател на България, заяви, че „Дебатът по бъдещата многогодишната финансова рамка и политиката на сближаване трябва да се разглеждат като тест за бъдещето на Съюза“ и като „индикатор за това колко много вярваме в Съюза“. Той предупреди, че следващите бюджетни рискове се разглеждат „по-скоро като резултат от настоящата политическа вихрушка, а не от амбициозна политическа програма“. Той заяви, че „политиката на сближаване би трябвало да създаде стимули за реформи“.

„Местните и регионалните решения са възможни и необходими“ : В широкообхватен дебат с членове на КР, който включваше разгорещени разисквания относно независимостта на Каталония, първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс подчерта, че предложенията на Комисията за реформа на ЕС, включително възможността „да се прави по-малко, но по-ефективно“, би трябвало да укрепят принципа на субсидиарност. Като част от усилията си за намиране на най-доброто равнище за постигане на най-добри резултати, Комисията създаде „работна група“, която има за цел да намери начини за по-добро включване на регионалните и местните органи в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Трима от шестимата политици в работната група са членове на КР.

Европейската комисия нарушава субсидиарността: В резолюция, приета с подкрепата на политическите му групи, КР заяви, че ще се обърне към Съда на Европейския съюз, ако се приемат предложенията на Европейската комисия на държавите членки да се предостави възможността да използват средствата на ЕС за сближаване в подкрепа на структурни реформи. КР счита, че планът на Комисията противоречи на принципите на субсидиарност, многостепенно управление, съфинансиране и споделено управление.

Подкрепа за действията срещу Полша: В резолюция в подкрепа на решението на Европейската комисия да задейства член 7 от Договора за ЕС КР заяви, че законовите промени, засягащи полската съдебна система, са от „пряко и непосредствено значение“ за местните и регионалните власти. При все това той призова ЕС да не спира финансирането за градовете и регионите на Полша като отбелязва, че поднационалните власти не бива „да бъдат заложници на политики, преследвани от националните правителства“.

Политика на сближаване: След като прие позицията си относно бъдещето на политиката на сближаване през май 2017 г., КР разработи своите позиции по четири въпроса, свързани с политиката на сближаване, включително бъдещето на финансите на ЕС. В препоръки, подготвени от Марек Возниак (PL/EPP), маршал на Великополското воеводство, КР твърди, че във връзка с предстоящия Брексит държавите членки би трябвало да увеличат своите вноски в бюджета на ЕС и политиката на сближаване и селскостопанската политика би трябвало да останат основните получатели на средства на ЕС.

КР предупреди също така за опасността от маргинализация на местните и регионалните власти. В становище, изготвено от Олдрих Власак (CZ/ЕКР), член на Градския съвет на Храдец Кралове и бивш заместник-председател на Европейския парламент, КР откроява пропуските в предложенията на Групата на високо равнище по въпросите на опростяването за бенефициерите на структурни фондове на ЕС, като едновременно с това подкрепя призива на групата за повече местно и регионално участие. КР разгледа въпроса за това как да се увеличи въздействието на средствата за сближаване чрез интегрирани териториални инвестиции в доклад, представен от Петр Освалд (CZ/ПЕС), член на градския съвет на Пилзен и председател на Комисията на КР по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС.

Годишен обзор на растежа : Икономическото възстановяване в Европейския съюз се възпира, тъй като той не съумя да види потенциала на регионите и да вземе предвид регионалните различия в икономическите му реформи, заключи КР в резолюция относно Годишния обзор на ЕС за растежа за 2018 г. КР също така предупреди, че инвестиционният план в отговор на кризата – Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – се оказва недостъпен за много региони в ЕС.

Максимизиране на потенциала на най-отдалечените региони : КР подкрепи становище, изготвено от президента на Канарските острови, Фернандо Клавихо (ES/АЛДЕ), в което се призовава за преразгледана стратегия за насърчаване на работните места, икономическото развитие, социалното сближаване и равните възможности в най-отдалечените региони. В присъствието на члена на ЕП Юнус Омаржи (FR/Група GUE-NGL), КР изрази подкрепа за инвестиции в сектори като например възобновяемите енергии и синята икономика, което предполага, че най-отдалечените региони на ЕС могат да бъдат истински лаборатории за иновации.

Европа в движение : Членовете на КР разгледаха отраженията на местно и регионално равнище на две законодателни предложения в пакета на Европейската комисия „Европа в движение“. В становище на Спирос Спиридон (GR/ЕНП, член на Общинския съвет на Порос) КР разгледа опасения относно конкуренцията в транспортния сектор и третирането на водачите на превозни средства, свързано с Директивата относно командироването на работници, в която се определят условията, при които дружествата и техните работници могат да работят извън своята държава на произход. В присъствието на члена на ЕП Вим ван де Камп (NL/ЕНП) членовете също така изложиха идеи за повишаване на спазването на законодателството на ЕС, насочено към подобряване на условията на труд на водачите, пътната безопасност и конкуренцията.

В доклад на Иван Жагар (SI/ЕНП), кмет на Словенска Бистрица, КР също подкрепи предложенията на Комисията за намаляване на формалностите, свързани със системите за таксуване по пътищата на Европа, и за хармонизиране на информацията, предоставяна от обществения транспорт.

Цифров единен пазар: В своя междинен преглед на цифровия единен пазар КР подчерта, че градовете и регионите имат ключова роля за използване на потенциала за растеж на цифровата икономика. В становището, изготвено от Алин Ника (RO/ЕНП), кмет на Дудещи Нои, се предупреждава, че ЕС трябва да обръща повече внимание на киберсигурността, неприкосновеността на данните и намаляване на цифровото разделение.

Синя икономика: Западното Средиземноморие е „изключително“ уязвимо спрямо изменението на климата, демографските и хуманитарните предизвикателства, предупреди Самюел Ацопарди (MT/ЕНП), член на съвета на Рабат, в становище относно устойчивото развитие на синята икономика в региона. В становището са изложени препоръки за повишаване на сигурността в Западното Средиземноморие, за развитие на интелигентна и устойчива морска икономика и за подобряване на морското управление.

Малки предприятия: Роберт Негоица (RO/ПЕС), кмет на трети район на община Букурещ, спечели подкрепа за предложенията, имащи за цел подпомагане на дългосрочното развитие на програмата COSME, която подкрепя най-големите създатели на работни места в местните и регионалните икономики – микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП). Продукт на „Small Business Act“ (SBA) за Европа от 2008 г., COSME улеснява достъпа на МСП до финансиране и до чужди пазари.

Еразъм за местни и регионални представители: КР призова Европейската комисия да обмисли създаването на програма за обмен за периода 2018-2020 г., която да осигури обучение по политики на ЕС за местни и регионални политици. Становището беше изготвено от Франсоа Декостер (FR/АЛДЕ), заместник-председател на регион О дьо Франс и кмет на Сен Омер, който беше един от 100-те участници в пилотен проект в периода 2012-2013 г. Членът на ЕП Мерчедес Бресо (IT/S&D) изтъкна своята подкрепа за инициативата.

Подобряване на баланса между конфликтните видове и човешката дейност: докладчикът Чаба Борболи (RO/ЕНП), лидер на община Харгита, където живее една от най-големите популации на мечки в Европа, спечели подкрепа за предложенията, имащи за цел намаляване на броя на опасни контакти с големи хищници. В ЕС живеят пет вида големи месоядни животни, като поне един от тях се среща понастоящем в 21 държави.

Допълнителни материали:

Гледайте видеоматериала – обобщение на събитието, отделни изказвания или целите пленарни заседания на 31 януари и 1 февруари;

• Също така на разположение са снимки във Flickr.

За връзка: pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :