Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Най-отдалечените региони представляват земя на възможностите за Европейския съюз  
Единодушна подкрепа за призива на най-отдалечените региони за запазване на силна политика на сближаване след 2020 г. на семинара на комисия COTER в Тенерифе. Испанският заместник министър-председател Сорая Саенс де Сантамария закри проявата, като заяви, че за испанското правителство политиката на сближаване представлява основен елемент от бъдещето на Европейския съюз.

Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите проведе заседание в Тенерифе за обсъждане на предизвикателствата и възможностите за икономическото, социалното и териториалното развитие на най-отдалечените региони на ЕС. Посланието е ясно — потенциалът на най-отдалечените региони все още не е използван в достатъчна степен и са необходими повече инвестиции за преобразуване на отвъдморските територии в центрове за иновации, които насърчават растежа и създаването на работни места, като в същото време укрепват стратегическата позиция на ЕС в световен мащаб. Семинарът на комисия COTER е организиран от председателя на Канарските острови Фернандо Клавихо (ES/АЛДЕ) като последващо действие по приемането на становището на КР „Към цялостно прилагане на обновената европейска стратегия за най-отдалечените региони“ през януари, за което той беше докладчик.

„Най-отдалечените региони представляват земя на възможностите за Европейския съюз“, заяви председателят Фернандо Клавихо във встъпителното си слово в Тенерифе. „От решаващо значение е да запазим силна политика на сближаване след 2020 г. с оглед на преодоляването на отдалечеността и териториалната изолация на нашите общности и да предоставим на гражданите същите възможности в областта на образованието и заетостта, както и за просперитет, с каквито разполагат другите европейски граждани“, добави председателят Клавихо. Във връзка с обновената стратегия на ЕС председателят Клавихо, който понастоящем е председател на конференцията на председателите на най-отдалечените региони, отново заяви ангажимента си да „следи отблизо нейното прилагане, за да се гарантира, че отговаря на нуждите и очакванията на най-отдалечените региони“.

Петр Освалд (CZ/ПЕС) — председател на комисия COTER и член на Общинския съвет на гр. Пилзен — заяви: „Политиката на сближаване е и би трябвало да остане най-ефективният инструмент на Европейския съюз за инвестиции в нашите региони и за постигане на просперитет за всички граждани. Нуждаем се от силна политика на сближаване в следващия бюджет на ЕС, с цел да се предоставят необходимите средства на най-отдалечените региони за преодоляване на неравенствата и пълното усвояване на техния потенциал за растеж. В това отношение се гордея, че повече от 4 000 представители на изборна длъжност, институции и сдружения вече предоставиха подкрепата си на Алианса за сближаване“.

Рудолф Александър , председател на френската територия на Гвиана, изтъкна: „Политиката на сближаване е жизненоважен инструмент за развитието на Гвиана и другите най-отдалечени региони на ЕС. Тя представлява основният инвестиционен инструмент в най-отдалечените региони и е допринесла значително за растежа и създаването на работни места в нашите региони. Запазването и укрепването на политиката на сближаване след 2020 г. е наш първостепенен приоритет.“

По време на заключителната сесия испанският заместник министър-председател Сорая Саенс де Сантамария изтъкна в изказването си пред членовете на комисия COTER, че „Испанското правителство се ангажира да защитава една силна политика на сближаване като основен елемент от бъдещето на Европейския съюз“.

Представителите обсъдиха най-добрите начини за практическото изпълнение на обновената стратегия на ЕС за най-отдалечените региони. Първата сесия на семинара на комисия COTER беше с акцент върху начините за изпълнение с оглед на насърчаване на устойчивото развитие и социалното приобщаване и намаляване на териториалните различия с континенталната част на ЕС. Акцентът на втората сесия беше върху значението на свързаността и транспортните инфраструктури като инструмент за териториално сближаване. В третата сесия основната тема беше потенциалът на най-отдалечените региони да се превърнат в изпитателни станции за иновативни проекти.

В член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз се урежда управлението на най - отдалечените региони на Съюза, като са предвидени конкретни мерки в тяхна полза поради отдалечеността, островния характер, трудните релеф и климат или икономическата им зависимост, които ограничават в значителна степен тяхното развитие.

Допълнителна информация:

През януари 2018 г. Европейският комитет на регионите прие единодушно становището на КР с докладчик Фернандо Клавихо (ES/АЛДЕ), председател на Канарските острови, озаглавено „Към цялостно прилагане на обновената европейска стратегия за най-отдалечените региони

Най-отдалечените региони се състоят от шест френски отвъдморски общности (Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен), два автономни португалски региона (Азорските острови и Мадейра) и испанския автономен регион на Канарските острови.

Най-отдалечените региони, факти и данни, 24 октомври 2017 г., Европейска комисия.

Между ноември 2017 г. и края на 2018 г. Канарските острови изпълняват функцията на председател на Конференцията на председателите на най-отдалечените региони.

Съобщение на Комисията, 17 октомври 2017 г.: „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“.

Европейска комисия, 24 октомври 2017 г.: Най-отдалечените региони — европейски земи в света — привилегировано, обновено и засилено партньорство.

Европейски парламент, 19 януари 2018 г.: Най-отдалечените региони на ЕС — засилено и обновено партньорство.

Алианс за сближаване


Алиансът е създаден на 9 октомври 2017 г. в подкрепа на непрекъснатостта на политиката на сближаване, която разполага с повече от 630 милиарда евро за периода 2014—2020 г. Възможно е тази политика да бъде една от бюджетните позиции, която е засегната в най-голяма степен от дефицита в отчетите на ЕС вследствие на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз през март 2019 г. Политиката на сближаване е инвестиционен инструмент на ЕС за намаляване на дисбалансите между различните региони на континента.

За контакт:

Давид Крус

Тел. +32 470 88 10 37
david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OUTERMOST-REGIONS-ARE-A-LAND-OF-OPPORTUNITIES-FOR-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OUTERMOST-REGIONS-ARE-A-LAND-OF-OPPORTUNITIES-FOR-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OUTERMOST-REGIONS-ARE-A-LAND-OF-OPPORTUNITIES-FOR-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OUTERMOST-REGIONS-ARE-A-LAND-OF-OPPORTUNITIES-FOR-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/OUTERMOST-REGIONS-ARE-A-LAND-OF-OPPORTUNITIES-FOR-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023