Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Брексит без споразумение ще навреди на местните икономики и ще застраши трансграничната търговия в Ирландия.  
Според данни от изследвания икономиката на Обединеното кралство е изложена в петкратно по-голяма степен на опасностите, свързани с Брексит без споразумение, в сравнение с регионите в ЕС-27.

Днес местните и регионалните лидери изразиха нарастващите си опасения във връзка с възможността Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение и възможните последици от това за техните общности. Като се позова на резултатите, представени днес в Брюксел от консорциум за научни изследвания, ръководен от Университета от Бирмингам , Европейският комитет на регионите (КР) — Асамблеята на местните и регионалните лидери в ЕС — предупреди за тежките икономически и политически последици за местните икономики, до които би довел Брексит без споразумение.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР, предупреди за икономическото въздействие на Брексит: „Налице са все повече доказателства, че липсата на споразумение ще причини огромни щети на местните икономики както в ЕС, така и в Обединеното кралство, които ще бъдат за сметка на гражданите. Фондовете на ЕС ще бъдат използвани за защита на най-засегнатите регионите, но предупреждението е недвусмислено — Брексит излага на риск икономиката на Обединеното кралство в почти петкратно по-голяма степен в сравнение с останалата част на Европейския съюз. Всички ние желаем споразумение и наличното споразумение е несравнимо по-добро от катастрофалните последици вследствие на липса на споразумение.“

Франсоа Декостер (АЛДЕ/FR), председател на Междурегионална група „Брексит“ , съставена от 22 членове от различни държави членки, неотдавна призова за нови средства в рамките на регионалните фондове на ЕС — политиката на сближаване — за регионите, които ще бъдат непосредствено засегнати в случай на промяна на статута от вътрешна на външна граница — идея, която наскоро беше одобрена от ЕС.

Г-н Декостер, който е заместник-председател на региона О-дьо-Франс, заяви: „В качеството си на представител на регион, който се намира в близост до Ламанша и е с едно от най-големите пристанища в Европа — Кале —още от самото начало бях наясно, че Брексит под каквато и да е форма ще представлява лоши новини за нашата икономика. Регионите в северозападната чат на Европа обаче не са единствените в ЕС, които ще бъдат засегнати. Изглежда вероятно Брексит да увеличи регионалните разлики в много европейски държави, както и в Ирландия и Обединеното кралство. Необходимо е това да бъде отразено в политиката на сближаване на ЕС.“

Като изрази опасения във връзка с перспективата за липса на споразумение на остров Ирландия, председателят Ламберц (BE/ПЕС) добави: „Време е да се прекратят политическите игри за надмощие и на преден план да се поставят гражданите. Това означава неотложно да се гарантират правата на всички граждани и да се избегнат опасните последици от липсата на споразумение, което ще създаде „твърда“ граница на остров Ирландия. Одобреният през ноември 2018 г. законопроект за оттегляне остава най-добрият и единствен наличен вариант.“

Майкъл Мърфи (IЕ/ЕНП), член на Съвета на графство Типъреъри, ръководител на делегацията на Ирландия в КР и заместник-председател на Междурегионалната група, повтори това послание и заяви: „Брексит представлява ситуация, в която всички замесени страни са губещи, и представените днес изследвания го потвърждават. Можем да кажем със сигурност, че последиците от Брексит ще бъдат усетени на първо място на местно и регионално равнище. Всъщност Брексит вече оказва въздействие върху моя регион, като няколко предприятия от селскостопанския и хранителния сектор вече прекратиха дейността си поради нестабилността на британската лира. Най-силно засегнати ще бъдат регионите с най-голям търговски обмен с Обединеното кралство — а както става ясно от изследванията, икономиките на тези региони и без това са относително слаби.“

През изминалите 22 месеца Комитетът организира поредица от обсъждания относно Брексит — включително и два пъти с Мишел Барние , главния преговарящ на ЕС в преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС. В обсъжданията, чийто акцент беше върху въпросите, свързани с гражданите, търговията и граничните региони, беше изведена на преден план несигурността за гражданите на ЕС и Обединеното кралство, както и потенциалните разходи за пристанищата, риболовната промишленост, туризма, селското стопанство и научноизследователската дейност и образованието. Освен това се очаква Барние да участва и на срещата на Комитета на високо равнище на регионите и градовете на 14 март в Букурещ, само две седмици преди предвиденото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Заедно с Европалати КР проведе проучване сред местните и регионалните власти и местните търговски камари и възложи независимо проучване, което показва асиметричните икономически последици на територията на Европа, като най-тежките последици са в Обединеното кралство и Ирландия, а сред най-засегнатите държави са Белгия, Франция, Германия и Нидерландия.

В две политически резолюции през март 2017 г. и май 2018 г. КР постави акцента върху това да се осигури мирът и да се гарантира, че няма да бъде издигната граница в Ирландия, като освен това призова ЕС да гарантира, че местните и регионалните власти няма да бъдат оставени да се справят сами с последиците от Брексит. Комитетът на регионите подкрепя бъдещи отношения с ЕС, които дават възможност за сътрудничество с регионите, градовете, дружествата и университетите на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022