Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Следващата Европейска комисия не бива да въвежда ново законодателство в областта на обществените поръчки  
В отговор на трудните реформи най-важно е да не се създават или добавят правила, казват местните и регионалните лидери.

Европейският комитет на регионите призовава за спиране на преразглеждането на правилата на ЕС за обществените поръчки, тъй като те вече наскоро бяха реформирани и в голяма степен не е отговориха на очакванията. В препоръките, приети на 8 октомври, асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти заяви, че без да налага нови правила, ЕС би могъл да разреши важни проблеми, като се улеснява достъпът на средните предприятия и се насърчава хармонизацията, например чрез схеми за етикетиране.

Препоръките на КР са важни от икономическа гледна точка, тъй като за 45 % от обществените поръчки в ЕС отговорят местните и регионалните администрации. Последните реформи приети от ЕС през 2014 г., бяха породени от убеждението, че обществените поръчки биха могли да бъдат важен катализатор за растеж и да премахнат пречките пред инвестициите в рамките на единния пазар на ЕС. Предложенията на КР имат голямо значение и на институционално равнище, тъй като се опират в голяма степен на работата на нова пилотна схема, чиято цел е да гарантира използването на местния опит в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

Становището беше изготвено от Томас Хаберман (Германия/ЕНП), ръководител на администрацията на окръг Рьон-Грабфелд в Бавария и член на Християнсоциалния съюз. Препоръките отразяват констатациите от проведеното през март 2019 г. съвместно проучване на КР и Съвета на европейските общини и региони (CEMR) относно прилагането на правилата за обществените поръчки в държавите членки, както и от доклада от юли 2019 г. на Мрежата от регионални центрове за преглед на прилагането на политиките на ЕС , създадена от КР през март.

Г-н Хаберман заяви: „С директивите на ЕС в областта на обществените поръчки бяха въведени реформи, които по замисъл бяха похвални — голяма част от регионите и местните власти възприемат реформите от 2014 г. като положителни по принцип, но на практика те имат недостатъци, които варират от будещи съжаление до фундаментални. Малките предприятия печелят по-малко договори отколкото се очакваше в ЕС, а трансграничните обществени поръчки не носят добавена стойност за местните и регионалните власти. На равнището на ЕС редовно се провеждат скъпоструващи и времеемки процедури за възлагане на обществени поръчки и въпреки това почти няма или са много малко възложените трансгранични договори. Освен това местните и регионалните власти често не смятат, че е необходимо да прилагат стратегически цели в областта на обществените поръчки, особено в областта на иновациите.“

Г-н Хаберман обясни защо се получава така: „Типичните административни органи на регионална или местна власт в ЕС разполагат с ограничени бюджети, за тях научноизследователската и развойната дейност не са приоритет, а продуктите, които купуват, са сравнително обикновени. Като се имат предвид паричните средства, с които публичните администрации разполагат, за тях е по-важно да ги изразходват икономично. За тях са важни аспектите на устойчивостта, но те не разполагат с надеждно и ясно етикетиране и сертификати за целия ЕС, особено в областта на екологичната устойчивост, които са необходими за създаване на правна сигурност и за намаляване на тежестта за възлагащите органи по места. Дружествата от други държави могат да предлагат привлекателни продукти и цени, но различните закони, данъчни режими и администрация създават трудно преодолими пречки. А правилата за възлагане на обществени поръчки не са достатъчно прости и прозрачни, за да привлекат малки предприятия.“

Г-н Хаберман заяви: „Реформите са все още отскоро — малко държави членки успяха да спазят крайния срок за транспониране до 2016 г. — и държавните служители все още са в процес на обучение, така че рискът от грешки е висок, а големите ползи не са усетени. Освен това, както често се случва, националните правителства добавиха свои собствени условия — явление, което експертите наричат свръхрегулиране, така че някои решения може да се намерят в националните столици, а не в Брюксел. За момента най-важно е да се даде възможност реформите да улегнат и да се избегне допълнителната тежест за публичните органи чрез нови правила.“

„Считаме, че това уникално и изчерпателно проучване позволява още сега да се извлекат важни поуки в кратко- и дългосрочен план“, заяви г-н Хаберман. „Първо, ЕС и националните правителства не бива да очакват, че обществените поръчки на местно равнище ще бъдат единственият фактор за осъществяване на всички политически цели, независимо дали са свързани с устойчивостта или със социалната политика. Към обществените поръчки трябва да се подхожда балансирано, като правилата трябва да са лесни за прилагане от всички публични органи, независимо от това колко са големи, и да не се забравя принципът на местното самоуправление. На второ място, за да се стимулират местните икономики, ЕС следва да акцентира в по-голяма степен върху получаването на оферти от средни предприятия. На трето място, критериите за възлагане на обществени поръчки не са най-добрият начин за привличане на участници от други държави; би било по-добре, например, да се насърчава общото етикетиране и признаването на националните сертификати.“

По-голямата част от препоръките се основават на обширен механизъм за консултации, разработен и прилаган от Европейския комитет на регионите поради опасения, че има твърде малко информация относно въздействието на законодателството на ЕС на местно и регионално равнище. В съвместното проучване на КР и Съвета на европейските общини и региони (CEMR), както и в проекта за регионални центрове, чиято двугодишна пилотна фаза започна през март, участват КР, Европейската комисия и 36 асоциирани региона в 16 държави; акцентира се върху три области: обществени поръчки, качество на въздуха и трансгранично здравеопазване.

Докладът за обществените поръчки и политическите препоръки на г-н Хаберман са първият резултат от проекта за регионални центрове. Те се публикуват четири седмици преди встъпването в длъжност на новата председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В отделен набор от препоръки , приети от КР на 8 октомври, КР призова Европейската комисия да предвиди финансиране в подкрепа на механизма за регионални центрове, ако пилотната фаза се окаже успешна. Инициативата за регионални центрове произлезе от работна група, която проучваше начини да гарантира, че политиките на ЕС се изготвят по отворен начин и отразяват информацията, получена като обратна връзка от местните и регионалните администрации и националните парламенти. В средата на 2018 г. ръководената от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс група публикува доклад , в който се одобряват много от позициите на КР.

За контакт:

Андрю Гарднър

тел. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023