Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт на местно равнище: нова покана за представяне на най-добри практики и ангажименти относно климата  

Европейският комитет на регионите (КР) отправя нов призив към своите членове и заместниците им, участниците в програмата „Млади политици на изборна длъжност“ членовете на Мрежата на КР на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС за събиране и популяризиране на нисковъглеродни и устойчиви проекти, както и ангажименти в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове от местните и регионалните власти в целия ЕС. Ако Вашият регион или град има конкретен проект, насочен към постигането на целите на Европейския зелен пакт, или е определил цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. или 2050 г., тогава тази нова покана е точно за Вас.

Пандемията от COVID-19 и енергийната криза, причинена от войната в Украйна, показаха колко важно е тясното взаимодействие между гражданите по въпросите на околната среда. В същото време заплахата от природни бедствия, екологични рискове, деградация на екосистемите и глобално затопляне не е загубила своето значение, а действията в областта на климата са по-неотложни от всякога. Градовете и регионите са основни фактори за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт и за приближаването на ЕС до целта за неутралност по отношение на климата.

За да продължи да насърчава действията на регионално и местно равнище за изпълнение на Зеления пакт, Европейският комитет на регионите отправя нова покана за представяне на предложения за най-добри практики и ангажименти в областта на климата към всички членове на КР и техните заместници, млади политици на изборни длъжности и членове на Европейската мрежа на местните и регионалните съветници. Проектите ще бъдат включени в платформата за най-добри практики, на която се показва как градовете и регионите допринасят за екологосъобразното възстановяване, за да се постигне по-устойчиво, приобщаващо и издръжливо на сътресения общество.

Какви проекти се допускат до участие?

Членовете и заместниците, младите политици на изборни длъжности и членовете на мрежата от местни и регионални съветници по въпросите на ЕС се приканват да споделят своите наскоро завършени или текущи проекти и инициативи по следните теми:

  • адаптиране към изменението на климата;
  • смекчаване на въздействието от изменението на климата;
  • кръгова икономика;
  • въпроси, свързани с енергетиката, като енергийна ефективност, енергийна бедност или енергия от възобновяеми източници;
  • екологосъобразна мобилност;
  • нулево замърсяване;
  • повторно залесяване и екологизиране на градовете;
  • екологосъобразно бюджетиране.

В навечерието на Конференцията на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в Шарм Ел-Шейк, Египет, през ноември 2022 г., ангажиментите на местните и регионалните власти в областта на климата ще бъдат представени на една карта в подкрепа на усилията на КР за засилване на ролята на градовете и регионите в глобалното управление на климата и изпълнението на Парижкото споразумение.

За да споделите вашите екологични проекти, както и ангажиментите в областта на климата, моля, попълнете тази кратка анкета.

Проектите и ангажиментите ще бъдат публикувани на интерактивната карта на КР и ще бъдат популяризирани сред институциите на ЕС, заинтересованите страни и пресата.

Зеленият пакт на местно равнище:натиснете тук, за да стигнете до портала и работната група на КР, посветени на Зеления пакт.

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023