Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Природни бедствия: ЕС трябва да инвестира на местно равнище днес, за да спаси животи утре  
Специалният представител на ООН, председателят на Европейския комитет на регионите и комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу приканват настойчиво ЕС да защитава регионалните фондове с цел укрепване на устойчивостта на градовете и регионите, както и за справяне с изменението на климата

Европейският съюз би трябвало да продължи да инвестира усилено в мерки за намаляване на риска от бедствия и от изменението на климата, като се има предвид продължаващото въздействие на наводнения, горещини и земетресения върху местните общности от цяла Европа. Това беше заявено по време на конференция, организирана съвместно от Организацията на обединените нации и от асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици в навечерието на Международния ден на ООН за намаляване на бедствията.

По време на съвместната проява Роберт Гласър, специален представител на генералния секретар на ООН за намаляване на риска от бедствия, Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите (КР), асамблеята на ЕС на местните и регионалните власти, и комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Корина Крецу изразиха съгласие, че изменението на климата е причина за увеличаването на екстремните метеорологични събития в целия континент, което оказва натиск върху критичната инфраструктура и системите в Европа, за които ще са необходими постоянни инвестиции за намаляване на риска от бедствия.

„Бедствията се проявяват под различна форма, но изменението на климата очевидно оказва съществено въздействие. Времето и климатът доминират в спектъра от рискове, както никога досега, като на тях се падат 90 % от всички регистрирани големи бедствия,“ заяви специалният представител Гласър, който ръководи Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNISDR).

Специалният представител на ООН Гласър отбеляза: „Има добри новини. Европа показа, че смъртните случаи, причинени от бедствия могат да бъдат предотвратени. Наводнения и горещини убиват по-малко европейци благодарение на ранни предупреждения и по-добра подготовка. Европа прие Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия – глобален план за намаляване на загубите, породени от бедствия. Очакваме, че до крайния срок през 2020 г. ще има значително увеличаване на броя на страните в региона с въведени планове на национално и местно равнище за намаляване на загубите, дължащи се на бедствия, и ЕС има важна роля за постигането на тази цел.“

Той добави: „Подобно на Европейския комитет на регионите, ние настоятелно призоваваме градовете и регионите да разработят стратегии за намаляване на рисковете от бедствия. Бихме искали местните органи да увеличат капацитета си и да получат необходимите финансови средства, особено за подобряване на инфраструктурата. Днес в кампанията на UNISDR „Да направим градовете по-устойчиви“ около 600 местни органи в цяла Европа вземат активно участие, като предприемат съществени действия за намаляване на риска от бедствия.“

Председателят Ламберц , който ръководи КР от месец юли, каза: „Европейският съюз е решен да остане лидер в действията във връзка с климата и би трябвало да ръководи усилията за намаляване на риска, свързан с природните опасности, много от които се изостриха заради изменението на климата. Международният ден на ООН за намаляване на бедствията ни напомня, че ЕС все още може да направи много за намаляване на въздействието на наводненията, горещите вълни и земетресенията. Посредством използване на регионалните фондове на ЕС за справяне с изменението на климата и за подготовка за бедствия, политиката на сближаване на ЕС представлява истинска политика на устойчивостта. Тъй като започваме да обсъждаме бюджета на ЕС за периода след 2020 г., трябва да продължим да имаме силна и гъвкава политика на сближаване на ЕС с обособено финансиране в подкрепа на градовете и регионите, за да извършат прехода към икономика с ниски въглеродни емисии, да направят новата инфраструктура устойчива спрямо бедствията и да осигурят бързо възстановяване след бедствията.“

Наводненията представляват най-големите природни бедствия в историята на Европа и ООН очаква, че честотата на сериозните наводнения в Европа ще се удвои до 2050 г. Продължителните горещини става все по-чести, като тази през 2015 г. костваше 3 275 човешки живота само във Франция. В Италия през последните 50 години при земетресения загиват средно 100 души годишно, а икономическите разходи се оценяват на 3 млрд. евро на година. Земетресенията могат да предизвикат и цунами в много части на Южна Европа – от Лисабон до Кипър.

Комисар Крецу отбеляза: „Бедствията могат да възникнат навсякъде, по всяко време и могат напълно да променят живота ни за минута. От 2005 г. досега разходите, възникнали в резултат на природни бедствия, възлизат на повече от 100 милиарда евро в целия континент. Ето защо днешната конференция за управление на риска от бедствия е от съществено значение. ЕС помага на своите градове да бъдат по-добре подготвени: само политиката на сближаване предлага 8 млрд. евро в настоящия финансов период за приспособяване към изменението на климата и предотвратяването на рискове. Въпреки това ключовата концепция е обмен на опит, особено по отношение на превенцията и подготвеността. Когато градовете общуват помежду си, Европа става по-сигурна и по-силна.“

През 2016 г. бедствията, свързани с природни опасности, засегнаха над 445 милиона души по света и по предварителни данни от EM-DAT, международна база от данни за бедствия, още 80 милиона са били засегнати от 149 бедствия в 73 държави през първото тримесечие на 2017 г. Според данни на Световната банка бедствията струват на световната икономика 520 млрд. долара (442 млрд. евро) на година.

Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г., управлявана от UNISDR, е част от по-широката програма за развитие на ООН и е отразена в целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г. Рамковата програма от Сендай е доброволна инициатива. Към момента 3 678 общини са се присъединили към ръководената „отдолу нагоре“ инициатива на UNISDR с местните правителства „Да направим градовете по-устойчиви“. През 2016 г. Европейският комитет на регионите и UNISDR подписаха петгодишен план за действие с цел увеличаване на броя на европейските градове и региони, които вземат мерки за намаляване на рисковете от бедствия.

Бележки за редакторите:

На 11 октомври КР прие становище, изготвено по собствена инициатива, относно „Европейска политика за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата“. Докладчик е Вито Сантарсиеро (Италия/ПЕС), член на ЕИСК от регион Базиликата. През март 2017 г. КР изпрати своите препоръки относно „План за действие относно Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015 – 2030 г.“ за разглеждане от органите за вземане на решения в ЕС. Авторът на становището беше Адам Банашак (Полша/ЕКР), заместник-председател на Регионалния парламент на Куявско-Поморското воеводство.

През май 2017 г. председателят на КР, първият заместник-председател и лидерите на петте политически групи посетиха регионите Умбрия, Лацио, Абруцо и Марке в Италия, за да видят причинените от земетресенията щети. Може да видите видео репортаж от него.

През 1989 г. Организацията на обединените нации създава Международния ден за намаляване на бедствията, сега определен за 13 октомври, с цел да се насърчи обща култура на намаляването на бедствията, включително превенция на бедствия, смекчаване на последиците и подготовка за действие.

През 1999 г. Организацията на обединените нации прие международна стратегия за намаляване на бедствията и създаде Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNISDR), която да служи като секретариат. Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. е последната актуализация. Тя има седем глобални цели — да се намали броят на смъртните случаи, на човешкото въздействие, икономическите загуби и щетите, причинени от природни опасности, и да се увеличи международното сътрудничество, информацията и броят на национални и местни стратегии за намаляване на риска от бедствия. В нея са очертани четири приоритета за действие: да се разбира риска от бедствия, да се засили управлението, да се увеличат инвестициите в устойчивост и да се подобри подготовката за справяне с бедствия. В рамките на своята кампания „Да направим градовете по-устойчиви“ UNISDR създаде набор от инструменти, които имат за цел да ускорят действията на общините, включително насочване на политиката и инструменти за оценка на риска.

За контакт:

Андрю Гарднър, Европейски комитет на регионите, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981

Розалинд Кук, Службата на ООН за намаляване на риска от бедствия, rosalind.cook@un.org, +32 2 2904 953

Споделяне :