Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери към заместник-председателя Шуица: готови сме да обединим силите си за укрепване и модернизиране на демокрацията в ЕС и да допринесем за успеха на Конференцията за бъдещето на Европа  

Местните и регионалните лидери потвърдиха отново готовността си да разработят мрежа от регионални и местни съветници на ЕС, за да се засили ангажираността на гражданите посредством над милион местни и регионални лидери в цяла Европа.

Днес местните и регионалните лидери проведоха дебат с Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията. Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) оцениха високо ролята, която играе Комисията, за да може гласът на регионите, градовете и селата да бъде представен по подходящ начин в рамките на Конференцията. Те отново призоваха да се гарантира, че дебатът за бъдещето на Европа ще достигне до гражданите чрез местните и регионалните власти и ще отговори на техните искания.

По време на встъпителната си реч Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на гръцкия регион Централна Македония, заяви: „Благодаря на заместник-председателя Шуица за усилената ѝ работа като съпредседател на Конференцията за бъдещето на Европа и за подкрепата ѝ за всички регионални и местни лидери в ЕС. С всяко свое действие тя ясно доказва, че е един от най-добрите ни приятели в Брюксел. Всички регионални и местни делегати ще работят усилено за успеха на Конференцията, за да доближат Европа до нейните граждани."

Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, заяви: „Без участието и отдадеността на Комитета на регионите Конференцията не би могла да реализира своя потенциал и да достигне до всички гражданини — от планините до островите. Ангажиментът на КР за „доближаване на Европа до нейните граждани“ и за укрепване на европейската демокрация на всички равнища на управление, и най-вече в самата основа, е от основно значение за подготвянето на демокрацията за бъдещето.“

Вашку Алвъш Кордейру (Португалия/ПЕС) , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Въпросът за диалога с гражданите не може да бъде просто едно занимание, което да приключи с Конференцията за бъдещето на Европа. Този диалог дава възможност за осведомено и информирано упражняване на гражданството и трябва да продължи и след Конференцията. Бившият председател на Комитета Карл-Хайнц Ламберц представи идеята за постоянен структуриран диалог с гражданите. Този проект, заедно с ролята на Комитета на регионите и възможността за промени в Договорите, са въпроси, които трябва да намерят отговор в края на Конференцията."

Чрез работата си във всички формати на пленарната сесия на Конференцията делегацията на КР ще:

  • предостави писмени становища с подкрепата на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация — независим консултативен орган от седем „мъдри“ мъже и жени с председател бившия председател на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой — чиято задача е да подкрепя политическата и институционалната роля на КР, като предоставя стратегически политически анализ с акцент върху местните и регионалните аспекти;
  • организира диалози и дебати в своите избирателни райони и ще докладва за тях;
  • изгради съюзи от делегати със сходни възгледи в конференцията за съвместно популяризиране на препоръки, които са от значение за регионите, градовете и селата в целия ЕС;
  • мобилизира своите мрежи като сдруженията на местните и регионалните власти в ЕС, мрежата от бивши членове на КР и новосъздадената мрежа от местни съветници в ЕС , за да насърчава местните и регионалните политици да организират граждански дебати. Резултатите от тези консултации ще бъдат представени на пленарната сесия на Конференцията.

Приносът на КР към Конференцията ще бъде включен в доклад, който ще бъде представен на 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете в Марсилия на 3 и 4 март 2022 г.

Основна информация:

Началото на Конференцията за бъдещето на Европа беше поставено на 9 май 2021 г. Това е процес на консултации и уникална възможност за гражданите да изразят вижданията си за бъдещия Европейски съюз. КР е представен в Изпълнителния съвет на Конференцията от своя председател, а на пленарната сесия от делегация , състояща се от 30 представители. Тяхната цел — по време на пленарните сесии на Конференцията — е да се достигне до останалите 420 делегати, за да се засили ролята на местните и регионалните власти в демократичното функциониране на Европейския съюз и да се насърчи териториалното измерение на политиките на ЕС.

Тук може да бъде намерен преглед на това, което е важно за регионите и градовете на ЕС по деветте теми за обсъждане на Конференцията.

За контакт:

Ела Хубер

Тел.: +32 2 738 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 (0)473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Share: