Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери към заместник-председателя Шуица: готови сме да обединим силите си за укрепване и модернизиране на демокрацията в ЕС и да допринесем за успеха на Конференцията за бъдещето на Европа  

Местните и регионалните лидери потвърдиха отново готовността си да разработят мрежа от регионални и местни съветници на ЕС, за да се засили ангажираността на гражданите посредством над милион местни и регионални лидери в цяла Европа.

Днес местните и регионалните лидери проведоха дебат с Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията. Членовете на Европейския комитет на регионите (КР) оцениха високо ролята, която играе Комисията, за да може гласът на регионите, градовете и селата да бъде представен по подходящ начин в рамките на Конференцията. Те отново призоваха да се гарантира, че дебатът за бъдещето на Европа ще достигне до гражданите чрез местните и регионалните власти и ще отговори на техните искания.

По време на встъпителната си реч Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите и управител на гръцкия регион Централна Македония, заяви: „Благодаря на заместник-председателя Шуица за усилената ѝ работа като съпредседател на Конференцията за бъдещето на Европа и за подкрепата ѝ за всички регионални и местни лидери в ЕС. С всяко свое действие тя ясно доказва, че е един от най-добрите ни приятели в Брюксел. Всички регионални и местни делегати ще работят усилено за успеха на Конференцията, за да доближат Европа до нейните граждани."

Дубравка Шуица , заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, заяви: „Без участието и отдадеността на Комитета на регионите Конференцията не би могла да реализира своя потенциал и да достигне до всички гражданини — от планините до островите. Ангажиментът на КР за „доближаване на Европа до нейните граждани“ и за укрепване на европейската демокрация на всички равнища на управление, и най-вече в самата основа, е от основно значение за подготвянето на демокрацията за бъдещето.“

Вашку Алвъш Кордейру (Португалия/ПЕС) , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Въпросът за диалога с гражданите не може да бъде просто едно занимание, което да приключи с Конференцията за бъдещето на Европа. Този диалог дава възможност за осведомено и информирано упражняване на гражданството и трябва да продължи и след Конференцията. Бившият председател на Комитета Карл-Хайнц Ламберц представи идеята за постоянен структуриран диалог с гражданите. Този проект, заедно с ролята на Комитета на регионите и възможността за промени в Договорите, са въпроси, които трябва да намерят отговор в края на Конференцията."

Чрез работата си във всички формати на пленарната сесия на Конференцията делегацията на КР ще:

  • предостави писмени становища с подкрепата на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация — независим консултативен орган от седем „мъдри“ мъже и жени с председател бившия председател на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой — чиято задача е да подкрепя политическата и институционалната роля на КР, като предоставя стратегически политически анализ с акцент върху местните и регионалните аспекти;
  • организира диалози и дебати в своите избирателни райони и ще докладва за тях;
  • изгради съюзи от делегати със сходни възгледи в конференцията за съвместно популяризиране на препоръки, които са от значение за регионите, градовете и селата в целия ЕС;
  • мобилизира своите мрежи като сдруженията на местните и регионалните власти в ЕС, мрежата от бивши членове на КР и новосъздадената мрежа от местни съветници в ЕС , за да насърчава местните и регионалните политици да организират граждански дебати. Резултатите от тези консултации ще бъдат представени на пленарната сесия на Конференцията.

Приносът на КР към Конференцията ще бъде включен в доклад, който ще бъде представен на 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете в Марсилия на 3 и 4 март 2022 г.

Основна информация:

Началото на Конференцията за бъдещето на Европа беше поставено на 9 май 2021 г. Това е процес на консултации и уникална възможност за гражданите да изразят вижданията си за бъдещия Европейски съюз. КР е представен в Изпълнителния съвет на Конференцията от своя председател, а на пленарната сесия от делегация , състояща се от 30 представители. Тяхната цел — по време на пленарните сесии на Конференцията — е да се достигне до останалите 420 делегати, за да се засили ролята на местните и регионалните власти в демократичното функциониране на Европейския съюз и да се насърчи териториалното измерение на политиките на ЕС.

Тук може да бъде намерен преглед на това, което е важно за регионите и градовете на ЕС по деветте теми за обсъждане на Конференцията.

За контакт:

Ела Хубер

Тел.: +32 2 738 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 (0)473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023