Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Миграция, сближаване, климат: ‎ местни и регионални лидери обсъждат бъдещето на Европа  
В дневния ред на #CoRplenary : местни и регионални лидери ще очертаят тревогите и надеждите за бъдещото на Европа и ще обсъдят климата. Ще бъдат обявени и носителите на наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2019 г.

Местни и регионални лидери от ЕС ще се съберат в Брюксел на 4 и 5 юли, за да обсъдят въпросите, които са от най-голямо значение за регионите и градовете. На първия ден от пленарното заседание към членовете на Европейския комитет на регионите (КР) ще се присъединят лидери от национални сдружения на местните и регионалните власти, за да предложат начини за създаване на устойчива, приобщаваща и иновационна Европа. На следващия ден, и не дълго след като ЕС увеличи своите цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г., Мигел Ариас Канете, комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, специалният пратеник на Полша за изменението на климата и градските лидери от Бон (домакин на разговорите за климата на COP23) и Катовице (домакин на COP24) ще водят дискусии за това какво трябва да направи ЕС, за да изпълни ангажиментите, поети в Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Ще бъдат обявени носителите на наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2019 г., като ще бъдат удостоени регионите с най-успешни предприемачески стратегии в Европа. Членовете на КР ще насочат вниманието си и към два от най-належащите местни и регионални въпроса — политиката на ЕС в областта на миграцията и регионалната политика — и ще обсъдят плановете на Австрия за предстоящото шестмесечно председателство на ЕС.

Гледайте пленарната сесия на живо на всички езици на ЕС

Бъдещето на Европа: възгледа на местните и регионални правителства (4 юли)

Като част от обсъждането на бъдещето на Европа, КР прикани лидерите на европейските и националните сдружения на местните и регионалните власти да обсъдят основните предизвикателства, пред които са изправени градовете и регионите. Пленарното заседание ще бъде предшествано сутринта от проява с представители на сдружения на местни и регионални власти и членове на КР, с кръгли маси, насочени към развитието на приобщаващ, устойчив и иновативен Европейски съюз.  Срещите са част от инициативата „Размисъл за Европа“ , стартирана през 2016 г., която ще допринесе за изготвянето на доклад за бъдещето на Европа, който КР ще приеме на своята пленарна сесия от 8 до 10 октомври, по искане на Доналд Туск, председател на Европейския съвет. Взети заедно, дейностите на КР следва да допринесат за разискванията, провеждани от лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и изборите за Европейски парламент през 2019 г., като определят гледната точка на местните и регионалните политици.

Миграция и сближаване: ЕС е важен за местните и регионалните власти (4 юли)

Въз основа на дебата за бъдещето на Европа със сдружения на местните и регионалните власти, членовете на КР ще споделят своите виждания относно миграцията и политиката на сближаване на ЕС, както и относно други местни предизвикателства и решения, които имат европейско измерение. Предвиден е един час за обмен на мнения.

Приоритети на австрийското председателство на ЕС (4 юли)

Каролин Едщадлер , държавен секретар във Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия, ще представи приоритетите на шестмесечното австрийско председателство на Съвета на Европейския съюз, което започва на 1 юли. Пленарното заседание на КР ще се проведе пет дни след срещата на върха на лидерите на ЕС , посветена на миграцията, икономическия и паричен съюз, дългосрочния бюджет на ЕС, данъчното облагане и иновациите, НАТО и излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Носители на наградата „Предприемчив европейски регион“ за 2019 г. (4 юли)

Всяка година КР откроява и награждава региони на ЕС с изключителни и иновативни стратегии в областта на предприемаческата политика. Наградата им помага да покажат как предприемачи и малки и средни предприятия могат да увеличат жизнеспособността и устойчивостта на местните и регионалните икономики. Победителите за 2019 г. ще бъдат обявени на 4 юли, в края на първия ден от пленарното заседание на КР. Носители на наградата за 2018 г. бяха Централна Македония, Ил-дьо-Франс и Северозападен регион в Ирландия

Борба с изменението на климата (5 юли)

Комисар Канете ще представи глобалните цели на ЕС в областта на климата, последиците от преразгледаните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката и начина, по който ЕС планира да подкрепи действията на местните и регионалните власти в областта на климата след 2020 г. Кметът на Бон и новоизбран председател на Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие ( ICLEI ) Ашок Александър Сридхаран ще обсъди резултатите от разговорите в рамките на COP23, проведени в Бон през 2017 г., а Мариуш Скиба , заместник-кмет на Катовице, и Томаш Хрушчов, специален пратеник на Полша за изменението на климата, ще изразят своите надежди за срещата COP24, която ще се проведе през декември. В Катовице е налице спешна необходимост глобалните цели в областта на климата, договорени от националните правителства в Париж през 2015 г., да бъдат превърнати в правила и насоки, които ще имат важни последици за общинските и регионалните правителства.

На своята пленарна сесия КР ще приеме препоръки за „ Управлението на климата след 2020 г. “, изготвени от Андрю Купър (Обединеното кралство/EA), член на Съвета на Кърклийс. Членовете на Комитета на регионите ще приемат също така своето становище относно „ Към мобилност с ниски емисии “, изготвено от Михийл Шифър (Нидерландия/АЛДЕ) от провинция Хелдерланд.

Комитетът на регионите ще разисква и приемe редица становища по време на пленарното си заседание:

Предложения за реформа на Икономическия и паричен съюз “. Докладчик: Кристоф Руйон (Франция/ПЕС), кмет на Кулен

Оценка на изпълнението на Програмата на ЕС за градовете “. Докладчик: Кийран Маккарти (Ирландия/EA), градски съвет на Корк

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз “. Докладчик: Isolde Ries (DE/PES) от Ландтага на провинция Саарланд.

План за действие за подкрепа на защитата на обществените пространства “. Докладчик: Жан-Франсоа Барние (Франция/АЛДЕ), кмет на Шамбон-Фежерол.

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС “. Докладчик: Янош Адам Карачони (Унгария/ЕНП), представляващ община Тахитотфалу.

Пакет за обществените поръчки “. Докладчик: Адриан Овидиу Тебан (Румъния/ЕНП), кмет на град Куджир

Местни и регионални стимули за насърчаване на здравословно и устойчиво хранене “. Докладчик: Николаос Киотакис (Гърция/ЕНП) от общинския съвет на Кифисия.

Нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни “. Докладчик: Жак Блан (Франция/ЕНП), кмет на Ла Канург

Очаквани резултати до 2020 г. във връзка с Източното партньорство — приносът на местните и регионалните власти “. Докладчик: Сьорен Хербст (Германия/ЕНП), член на Градския съвет на град Магдебург.

Практическа информация:

Къде : сграда „Paul Henri Spaak“ – Пленарна зала, Европейски парламент, Rue Wiеrtz 60, B-1047, Брюксел

Кога : 4 юли, 15,00 ч. – 21,00 ч.; 5 юли, 9,00 ч. – 13,00 ч.

Вж. дневния ред и документите за пленарната сесия

Гледайте пленарната сесия на живо на уебсайта на КР

Пленарна сесия, програма за медиите

За връзка: PresseCdr@cor.europa.eu

Share: