Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Членовете на ЕП и местните лидери ще се борят за адекватни правила и финансови средства за по-силна политика на сближаване  

Членовете на Европейския парламент и на Европейския комитет на регионите заявиха, че ще се борят за адекватни правила и финансови средства за укрепване на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Те призоваха държавите членки да изразят ясна позиция за по-голямо сближаване и реален бюджет за ЕС.

На съвместното заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент (REGI) и Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС на Европейския комитет на регионите (COTER), което се проведе на 8 октомври в Брюксел, в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете, бяха обсъдени преговорите по бюджета на ЕС за 2021—2027 г. и регламентите за европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове.

През последните години членовете на ЕП и местните лидери се мобилизираха, за да защитят идеята за силна политика на сближаване за 2021—2027 г., която да продължи да подкрепя гражданите и предприятията във всички европейски региони и да ангажира регионалните и местните органи на управление във вземането на инвестиционни решения. Заедно те застават и зад опростени правила, и политика на сближаване на ЕС — необвързана с условия, които не касаят пряко нейните цели и бенефициери. Комисии REGI и COTER отправиха критики по отношение на поисканите от някои държави членки бюджетни съкращения и евентуално отслабване на законодателната рамка относно участието на местните участници и припомниха позицията на Европейския парламент и Комитета на регионите по тези въпроси.

Членовете на комисии REGI и COTER също така споделиха своите притеснения и приоритети с комисаря по регионалната политика Йоханес Хан , който в новата Комисията ще отговаря за бюджета на ЕС. По време на дискусията беше подчертана необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране, което да помогне на всички региони и градове в ЕС да бъдат по-екологични, по-приобщаващи и по-интелигентни, като използват ефективно европейските структурни и инвестиционни фондове. Те припомниха, че връзката между политиката на сближаване и структурните реформи трябва да бъде двупосочна, че целите на политиката на сближаване не трябва да бъдат пренасочвани и че е наложително целта за сближаване да се прилага повсеместно във всички политики на ЕС, както се изисква от Договорите. Намаляването на различията и насърчаването на постигането на целите за устойчиво развитие трябва да се превърнат в общи приоритети, които да не се подкопават от налаган отгоре и насочен към строги икономии подход към реформите.

„Липсата на воля в областта на политиката на сближаване означава липса на воля за Европа. Съкращаването на бюджета ще бъде тежък удар за европейския проект. Това означава, че сме започнали да се предаваме, като едновременно с това предлагаме победа за евроскептиците. Няма да позволим това да се случи“ , заяви председателят на комисия REGI Юнус Омаржи .

Политиката на сближаване е най-важната инвестиционна политика, с която разполагат нашите градове и региони. Вероятността от забавяне на приемането на следващата многогодишна финансова рамка, което би възпрепятствало прилагането на тази политика за една или две години, ще окаже пряко въздействие върху борбата с изменението на климата и ще увеличи нарастващите социални и териториални неравенства “, заяви председателят на комисия COTER Изабел Будино (Франция/ПЕС).

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 2 282 2461

мобилен телефон: +32 (0) 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Share: