Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери призовават за създаването на нов знак на ЕС за защита на високите постижения в промишлеността и занаятите  

Следвайки модела, прилаган за географските указания за храните, новата система ще спомогне за борбата с фалшифицирането, защитата на работните места и продуктите, които са част от европейското културно наследство.

Една нова система за защита на промишлените и занаятчийските географски указания (ПЗГУ) на равнище ЕС, изградена въз основа на успешния модел, използван за селскостопанските продукти и храните, би била от полза както за занаятчиите, така и за местните икономики. Новата система ще засили правната защита на висококачествените продукти, ще подпомогне борбата с фалшифицирането и ще създаде и запази работни места. Предложението е включено в становище, изготвено от Мартин Пенвил, член на Регионалния съвет на Нова Аквитания, прието с единодушие на 13 октомври, сряда, на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР).

Бохемският кристал в Чешката република, ножарските артикули Солинген в Германия, лиможкият порцелан във Франция, стъклото от Мурано в Италия, керамиката от Пуенте дел Арзобиспо и Талавера в Испания или туидът Донегал в Ирландия са само няколко примера за европейски продукти, които са не само емблематични за занаяти с вековни традиции, но са част от европейско културно наследство, което е добре познато и ценено в рамките на ЕС и извън него. Богатото разнообразие на занаятчийство в Европа може да се види в нейните градове, провинции и региони, центрове за местно производство, основани на знания, които често се предават от поколение на поколение.

В своето становище , прието с единодушие на пленарната сесия, КР призовава Европейската комисия да изготви правна рамка за защита на европейските занаятчийски и промишлени стоки. Според местните и регионалните политици липсата на хармонизация на европейско равнище по въпроса за ПЗГУ води до разнообразие от национални правни инструменти, като по този начин отслабва защитата на продуктите и предприятията.

Докладчикът Мартин Пенвил (Франция, ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания , заяви: „През последните няколко месеца успях да обменя мнения с представители на МСП, асоциации и публични власти от цяла Европа, като всички изразиха съгласие относно необходимостта от европейска рамка за промишлените и занаятчийските географски указания (ПЗГУ), какъвто е вече случаят със селскостопанските географски указания За нашите общности опазването на нашето наследство, запазването на добавената стойност и работните места на дадена територия са въпроси, свързани с ПЗГУ. Мобилизирането на Европейския комитет на регионите е от съществено значение, за да се гарантира бързото внасяне на конкретно предложение от Европейската комисия, което да бъде адаптиран към реалността на нашите територии."

КР подчертава, че икономическите аспекти на защитата на ПЗГУ подобряват конкурентоспособността на производителите, като подобряват видимостта на продуктите и тяхната репутация и повишават готовността на потребителите да плащат за продукти, чиито характеристики и произход са гарантирани. Географските указания отговарят на променящото се потребителско търсене: хората искат по-голяма проследимост и прозрачност относно произхода на продукта и производствения процес и все повече търсят продукти, произведени на местно равнище. Тази тенденция се задълбочи по време на предизвиканата от COVID-19 криза.

Освен това членовете на КР подчертават, че връзката между географския район и продукта е от основно значение и се изразява по-специално в първостепенното значение на човешкия фактор и ноу-хауто за ПЗГУ. В някои територии суровината е изчезнала или вече не е подходяща, което не е попречило на предприятията и ноу-хауто да се запазят, дори да се развиват, като произвеждат висококачествени продукти.

Пленарната сесия на КР се провежда по време 19-ата Европейската седмица на регионите и градовете , организирана съвместно от КР и Европейската комисия в периода от 11 до 14 октомври.

Основна информация:

За втори път през последните шест години КР призова Европейската комисия да изготви предложение за регламент за защита на ПЗГУ в Европейския съюз. Първото становище относно „Приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания“, изготвено от Мария Луиза Копола (Италия, ЕНП), беше прието през февруари 2015 г.

След това Европейската комисия обяви в своя План за действие в областта на интелектуалната собственост , приет през ноември 2020 г., че ще проучи възможността за създаване на система на ЕС за защита на географските указания (ГУ) за неселскостопански продукти (в т.ч. занаятчийски и промишлени стоки). В резултат на това започна обществена консултация за оценка на въздействието на потенциалните разходи и ползи от създаването на ефективна и прозрачна система за защита на географските указания на ЕС. Консултацията приключи през юли 2021 г. Целта беше да се получи подробна представа за проблемите, пред които са изправени съответните заинтересовани страни, наред с другото, по отношение на съществуващата правна защита на автентичните неселскостопански продукти в рамките на вътрешния пазар; ползите и рисковете от действията на ЕС и наличните варианти на политиката, включително контрола и прилагането на бъдеща система на ЕС за защита на такива продукти. Обратната информация , получена от първоначалната оценка на въздействието   , беше допълнена от две проучвания, свързани с правния и икономическия аспект. До края на годината Комисията ще представи предложението си за регламент.

За контакт:

Матео Милиета

тел.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ела Хубер

Ella.Huber@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023